Vælg en anden lærd

Kategorier alfabetisk

Hijab

Tildækning

Hvad er karakteristikkerne for anstændig hijab?

Der er to betingelser, som gør Hijab passende:

For det første at tildække. En kvinde skal tildække hele sin krop på nær sit ansigt og håndflader. Skønt i overenstemmelse med nogle religiøse autoriteter (er den mest forsigtige forholdsregel), at det er anbefalet, at ansigtet og håndfladerne er tildækkede, vi mener personligt foruden adskillige retslærde, at det er tilladt at vise dem henvisende til Guds ord: ”og ikke vise deres forskønnelse, undtagen det, som er synlig af sig selv,” således skal en kvinde dække hele sin krop med en uigennemsigtig beklædning.

Den anden betingelse er at undgå hensynsløs fremvisning: ”Stil ikke jeres forskønnelser til skue, som man gjorde tidligere i uvidenhedens tid.” Det er ikke tilladt for en tildækket kvinde at befinde sig i offentligheden visende sin makeup og smykker  eller endda sit kropstræk ved at bære et klædningsstykke, der fremhæver sine kvindelige træk, og således fremhæver hendes seksualitet frem for hendes humanitet.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://english.bayynat.org/FAQ/faq_characteristicsproperhijab.htm

Print spørgsmålet og svaretSayed Fadhl Allah

Sayed FadlAllah født d. 16 November 1935 er i dag Libanons søtrste lærd, og ligeledes respekteret i mange andre lande i Mellemøsten. Sayied FadlAllah gik i en traditionel skole (Kuttab) for, at lære Koranen og de grundlæggende færdigheder i læsning og skrivning. Efterfølgende begyndte han, at studere de religiøse videnskaber i en meget ung alder.

Fødsel

Født d. 1/10/1935

Najaf, Irak

42spørgsmål besvaret

43Q&A kategorier

Gå til lærdens officelle hjemmeside