Vælg en anden lærd

Kategorier alfabetisk

Zakat

Zakat kan anvendes på følgende otte måder.

  1. Den kan gives til en fattig, der ikke besidder faktiske eller potentiale midler til at dække sine egene eller sin families udgifter på en periode af et år. En person, som har mulighed for eller ressourcerne til at dække sine udgifter, kan ikke klassificeres som fattig.
  2. Den kan gives til en Miskin (nødlidende person), der har dårligere levevilkår end en Faqir (en fattig person).
  3. Zakat kan betales til en person, som er Wakil af den Hellige Imam (A.S), eller kan samles ind af hans godkendte repræsentant , som kan have beløbet i sin varetægt og gøre regnskab, og indlevere zakaten til Imamen, hans repræsentant eller de fattige.
  4. Den kan gives til de ikke-muslimer, som , imod zakat, er tilbøjelige til at vende til Islam eller assistere muslimerne i krige eller andre retfærdiggørende handlinger.
    Den kan ligeledes gives til de muslimer, hvis tro til Profeten eller Wilayat Amirul Momiuneen er ustabil og svag, men forudsat, at de, med modtagelse af zakaten, vil fæstne deres tro.
  5. Den kan bruges på at købe slaver fri - Detaljerne hertil er beskrevet under den relevante kapitel.
  6. Den kan gives til en forgældet person, som ikke kan betale sin gæld tilbage.
  7. Den kan bruges , Fisabilillah, på ting, som har fælles fordel for muslimer; For eksempel : Opførelse af moské og skole for religiøse studier, at holde byen ren og udvidelse eller opførelse af veje.
  8. Den kan gives til strandede rejsende.

Disse er situationer, hvor zakaten kan anvendes. Men for tilfælde 3 og 4, er Imams (A.S) eller hans repræsentants tilladelse nødvendig. Som en forholdsregel gælder det samme for tilfælde 7.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaretSayed Ali Sistani

Ayatollah Sayed Ali Sistani er nok en af vor tids mest berømte lærd. Det må siges, at et af de første Tawdih al Masail, der blev udgivet på engelsk var af denne store lærd. Ayatollah Sistani blev født i året 1346, den 9. Rabi al Awwal, i byen Mashad i Iran. Han voksede op i en familie under trygge religiøse rammer og har en mægtig afstamning, hvor både fader og bedstefader var store lærde.

Fødsel

Født d. 04/8/1930

Mashhad, Iran

453spørgsmål besvaret

70Q&A kategorier

Gå til lærdens officelle hjemmeside