Såfremt en person er under uddannelse, men som et alternativ kan tjene til sit levebrød, kan man, dersom uddannelsen er nødvendig, tildele ham Zakat. Hvis den specifikke uddannelse ligger i offentlighedens interesse, er det tilladt at tildele ham Zakat, dog med tilladelse fra en Mujtahid. Såfremt ingen af de nævnte betingelser er opfyldt, er det ikke tilladt at tildele ham Zakat.  

Sayed Ali Sistani

Kilde: