Såfremt den fattig Shiah er et barn, kan Fitrah bruges på dette eller gøres til en del af dets formue ved at betro beløbet til dets værge.

Sayed Ali Sistani

Kilde: