Hvis en mængde af hvede, byg eller dadler bruges inden de er tørret, skal zakat af denne mængde også betales, hvis den samlede vægt af varerne når op på den zakatpligtige takst efter tørring.

Sayed Ali Sistani

Kilde: