Vælg en anden lærd

Kategorier alfabetisk

Zakat 179 spørgsmål

#1

Handelsvarer indbragt ved kommutative kontrakter og tilsidesat til investeringer i en firma eller profit vinding er, som en forholdsregel, zakatpligtige, hvis visse betingelser er opfyldt. Zakat satsen er 1/40.

 1. Ejeren af varerne skal være sund og Baligh.
 2. Varerne skal have nået den zakatpligtige grænse- Grænsen er den samme som for guld og sølv.
 3. Der skal være gået et år, siden man har bestemt sig for at investerer varerne for profit vinding.
 4. Intentionen om investering for profit vinding skal være uændret igennem et år. Hvis formålet ændrer sig, f.eks., hvis der tages et valg om, at man vil bruge varerne til vedligeholdelse af noget eller forsørgelse af nogen, er man ikke forpligtet til at betale zakat af varerne.
 5. Ejeren skal være i stand til at holde varerne under sin egen eje igennem hele året.
 6. Igennem hele året skal ejeren have en køber, som vil give det samme som varernes værdi eller mere. Hvis han, i løbet af året, finder en køber, der vil give mindre end varernes værdi, er han ikke forpligtet til at betale zakat af varerne.
Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#2

Såfremt den forpligtet zakat af køer, får og kameler betales af øvrig ejendom, skal der betales zakat af dyrene hvert år, så længe antallet ikke er mindre end den zakatpligtige antal. Derimod, hvis zakat af disse betales med dyre fra flokken, og antallet af dyrene reduceres til under den zakatpligtige grænse, er zakat ikke pligtig.
For eksempel; Ejer en person 40 får, og zakat af disse betales fra hans øvrige ejendom, skal han betale et får som zakat hvert år, så længe antallet ikke er reduceret til under 40 får. Hvis zakaten betales fra flokken på 40, vil han ikke være forpligtet til at betale zakat, så længe antallet er under 40.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#3

Såfremt en person, i udgangen af den elvte måned, bytter sine køer, får og kameler med noget andet, eller bytter den zakatpligtige antal af dyre med et tilsvarende antal dyre af samme slags - f.eks. byttes 40 får for 40 nye får - er han ikke forpligtet til at betale zakat. Medmindre ombytningen er sket med intentionen om at undgå zakat. Hvis dette er tilfældet, er han forpligtet til (som en forholdsregel) at betale zakat på basis af udbytte, dvs. hvis malkefår ombyttes til andre malkefår.  

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#4

Såfremt alle køer, kameler og får, under ens eje, er syge eller fejler andet, kan zakat af disse betales med et dyr med samme forhold. Derimod, hvis alle dyrene er sunde, raske og unge, er det ikke tilladt at betale zakat af disse med et dyr, der fejler noget eller er gammel.

Hvis der, i blandt de sunde og raske dyre, findes syge og gamle dyre, skal der, som en forholdsregel, betales zakat med et sundt og raskt dyr.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#5

Såfremt køer, får og kameler er syge eller fejler andet, er de stadige zakatpligtige og zakaten skal betales.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#6

Hvis en person holder får , køer og kameler på forskellige steder, og antallet af disse sammenlagt giver den zakatpligtige grænse, skal han betale zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#7

Det er acceptabelt at give et får, hvis værdi er mindre end de andre får, i zakat. Men det foretrækkes, at der gives et får af større værdi end de andre får. Samme regel er gældende for køer og kameler.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#8

Hvis der gives et får som zakat, er det vigtigt, at dyret er mindst to år gammel. Hvis der gives en ged, skal dyret, som en forholdsregel, været gået ind i tredje år af sit liv.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#9

I forhold til beregning og betaling af zakat, hører køer og bison okser under samme kategori. Arabiske og ikke-arabiske kameler hører også under en gruppe. Ligeledes hører får, ged og et etårig lam under en kategori, når der skal afregnes zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#10

Zakat af kameler, køer og får er uafhængig af, om alle dyrene er af han - eller hunkøn eller blandet. Det er obligatorisk at betale zakat, så snart antallet af dyrene er på den zakatpligtige grænse.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#11

Hvis antallet af får er mellem to zakatpligtige grænser, er zakat ikke pligtig. Hvis antallet af får er over den første grænse (40 får), men under den anden grænse (121 får), er det pligtigt blot at betale zakat af de første 40 får, mens zakat af de resterende vil ikke være obligatorisk.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#12

Der er 5 zakatpligtige grænser i forhold til får

 1. Den første zakatpligtige grænse er på 40 får, hvoraf der skal betales et får som zakat. Så længe antallet af får er under 40, er zakat ikke pligtig.
 2. Den anden zakatpligtige grænse er på 121, hvoraf der er en zakat på 2 får.
 3. Den tredje zakatpligtige grænse er på 201, hvoraf der er en zakat på 3 får.
 4. Den fjerde zakatpligtige grænse er på 301, hvoraf der er en zakat på 4 får.
 5. Den femte zakatpligtige grænse er på 400 får eller flere. I dette tilfælde, skal beregningen af zakat ske sådan så der for hver hundrede får gives et får som zakat. Det er ikke et krav at betale zakaten fra den samme gruppe får. Det er tilstrækkeligt at betale med får fra andre grupper eller betale værdien af et får, i form af penge, som zakat.
Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#13

Der er to zakatpligtige grænser for køer.

 1. Den første grænse er på 30 køer. Hvis antallet af køer når 30, og de tidligere nævnte forhold er overholdt, skal der betales en kalv, der er gået ind i andet år af sit liv, som zakat. Som en forholdsregel bør kalven være af hunkøn.
 2. Den anden grænse er på 40 køer. Zakaten heraf er en kalv (hunkøn), der er gået ind i tredje år af sit liv. Hvis antallet af køer ligger mellem 30 og 40, f.eks. 39, er man kun forpligtet til at betale zakat af 30 køer.
  Hvis antallet af køer er flere end 40 og færre end 60, skal der kun betales zakat af 40 køer. For 60 køer, hvilken er det dobbelte af den første grænse, skal der, som zakat, betales to kalve, der er gået ind i andet år af deres liv. Som antallet af køer stiger, bør man beregne zakaten på baggrund af reglerne om 30 eller 40 køer. Hvordan end beregningen foregår, må der ikke være køer uden for en gruppering. Hvis dette sker må antallet ikke overstige 9. For eksempel; Er der 70 køer, skal de deles op i to grupper af henholdsvis 30 og 40 køer. Zakaten af begge grupper skal følge satsen for 40 køer, da der ellers vil være 10 køer, hvoraf der ikke betales zakat af.
Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#14

I tilfælde af, at man har et antal kameler, der overstiger den første grænse (5 kameler), men når ikke den anden grænse (10 kameler), bør man betale zakat af 5 kameler. Det samme gælder for de andre grænser.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#15

Der er 12 zakatpligtige grænser ift. kamel.

 1. 5 Kameler - Og zakaten er et får. Så længe antallet af kameler er under fem, vil de ikke være zakatplitige.
 2. 10 kameler - Og zakaten er 2 får.
 3. 15 kameler - Og zakaten er 3 får.
 4. 20 kameler - Og zakaten er 4 får.
 5. 25 kameler - Og zakaten er 5 får.
 6. 26 kameler - Og af zakaten er en kamel, der er gået ind i andet år af sit liv.
 7. 36 kameler - Og zakaten er en kamel, der er gået ind i tredje år af sit liv.
 8. 46 kameler - Og zakaten af er en kamel, der er gået ind i fjerde år af sit liv.
 9. 61 kameler - Og zakaten er en kamel, der er gået ind i femte år af sit liv.
 10. 76 kameler - Og zakaten er 2 kameler, der er gået ind i tredje år af deres liv.
 11. 91 kameler - Og zakaten er 2 kameler, der er gået ind i fjerde år af deres liv.
 12. 121 kameler eller flere - I dette tilfælde kan kamelerne grupperes i grupper af 40. For hver gruppe skal der gives en kamel, der er gået ind i tredje år af sit liv. Kamelerne kan også grupperes i grupper af 50, hvor der for hver gruppe skal gives en kamel, der er gået ind i fjerde år af sit liv. Eller de kan grupperes i grupper af 40 og 50.

 

Hvordan end de grupperes, skal beregning ske således, at der ikke er kameler, som står udenfor en gruppering. Hvis dette sker må antallet ikke overstige 9 kameler. For eksempel; Er der 140 kameler, skal der, for 100 af dem, gives to lignende kameler, der er gået ind i fjerde år af deres liv. For de resterende 40 kameler, skal der gives en kamel, der er gået ind i tredje år af sit liv.
Kamelen, der gives som zakat skal være af hunkøn.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#16

Hvis en gårdejer køber eller lejer et græsområde, der ikke er pløjet eller dyrket af nogen, til græsning af sit kvæg, vil betaling af zakat være et spørgsmål om Ishkal, men som en forholdsregel bør zakat betales. I tilfælde af, at gårdejeren betaler et gebyr for at græsse sine dyre, er zakat pligtig.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#17

Der er to ydereligere tilføjelser i forhold til zakat af ko, kamel og får ( inkl. ged).

 1. Dyret skal have græsset på åbne marker eller andre grønne arealer igennem et helt år. Hvis det er fordret med høstet græs eller har græsset på sin gårdejers marker eller en andens marker, er det ikke zakatpligtigt. Hvis dyret, i løbet af den tid, det har græsset på åbne marker, græsser på sin gårdejers marker en til to gange, vil det være zakatpligtigt.
 2. Kamel, ko eller andet kvæg behøver ikke at have været aktiv igennem hele året før det bliver zakatpligtigt. Som en forholdsregel , skal der betales zakat af dyret, hvis det er brugt til kunstvanding eller pløje af marker.
Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#18

Såfremt en person er under uddannelse, men som et alternativ kan tjene til sit levebrød, kan man, dersom uddannelsen er nødvendig, tildele ham Zakat. Hvis den specifikke uddannelse ligger i offentlighedens interesse, er det tilladt at tildele ham Zakat, dog med tilladelse fra en Mujtahid. Såfremt ingen af de nævnte betingelser er opfyldt, er det ikke tilladt at tildele ham Zakat.  

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#19

Såfremt en person skylder Khums eller Zakat samt er forpligtet til Hajj og er i gæld, og denne dør, og hans formue er ikke tilstrækkelig til at dække alle disse, bør Khums og Zakat, såfremt formuen, hvoraf Zakat og Khums er obligatorisk, ikke er brugt op, betales. Overskydende beløb kan afbetale gælden. Hvis andet er tilfældet, bør gælden afbetales, og det overskydende beløb kan bruges på at afvikle Hajj. Er der stadig en rest tilbage, skal denne fordeles mellem Khums og Zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#20

Såfremt en person skylder Khums eller Zakat , Kaffarah og Nadhr osv. samt er i gæld, men kan ikke afbetale sine gæld, bør han, såfremt formuen, hvoraf Zakat og Khums er obligatorisk, ikke er brugt op, betale Zakat og Khums, hvis andet er tilfældet, bør gælden, Zakat og Khums have prioritet over Kaffarah og Nadhr.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#21

I tilfælde af partnerskab, hvor den ene partner har betalt Zakat af sin andel og den anden ikke, og der sker en fordeling af den fælles formue, selvom det vides, at partneren ikke har betalt Zakat og vil heller ikke gøre dette, kan den betalende, uden indsigelse, tage fuld myndighed over sin andel.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#22

Såfremt en zakatberettiget person får kameler, køer, får, guld eller sølv i Zakat, og disse opfylder de relevante betingelser for Zakat, skal der betales Zakat af dem.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#23

Såfremt en fattig mand får til opgave at distribuere Zakat af en ejermands formue, må denne ikke, forudsat at han ved, at ejermanden ikke havde ham i tankerne som en zakatmodtager, tildele sig selv noget fra zakaten. Men dersom han ved, at ejermanden ikke havde denne intention, er han fri til at tage til sig fra zakaten

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#24

Det er tilladt at bruge Zakat til at foretage Hajj, Ziyarat mm., selvom man ikke er kategoriseret som fattig, eller fratrække et beløb, svarende til de årlige udgifter, fra zakaten, forudsat at dette er i offentlighedens interesse, og at der er søgt tilladelse hos en Mujtahid

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#25

Det er ikke tilladt at købe ejendom med Zakat og tildele disse til sine børn eller andre personer, hvis forsørgelse er pålagt en, med formålet om at dække deres udgifter med indkommet.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#26

Det er ikke tilladt at købe den hellige Koran eller andre religiøse bøger med Zakat og dedikere dem som WAQF, medmindre det er nødvendigt for velfærdsstaten. I sådan et tilfælde, bør man, som en forpligtet forholdsregel, søge tilladelse hos en Mujtahid.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#27

En fattig kan ikke gå på kompromis med en mindre mængde Zakat end den faktiske mængde førend zakaten er modtaget, eller acceptere noget af større værdi. På samme vis er det ikke tilladt at give Zakat med forbeholdet om at få den tilbage. Dette kan dog ske såfremt den modtagende indvilliger i at returnere zakaten.
For eksempel; En person skylder et stort sum Zakat, men er pga. fattigdom ikke i stand til at afbetale gælden. Han angrer for ikke at have givet Zakat og søger tilgivelse hos Allah (swt). Her kan den modtagende, for egen velbehag, skænke zakaten tilbage til den givende

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#28

Såfremt der forekommer tvivl om, hvorvidt den forpligtede mængde Zakat er betalt eller ej, eller om man besidder zakatberettigede goder, bør man betale Zakat, selvom tvivlen omhandler tidligere års Zakat. I tilfælde af, at de omtalte goder ikke længere er tilgængelige, vil de ikke være zakatpligtige, selv hvis tvivlen tilkommer det aktuelle års Zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#29

Det anses for Makrooh at anmode en fattig om at tilbagesælge den netop modtaget Zakat. Såfremt en fattig ønsker at sælge genstanden, som han har modtaget i Zakat, efter en fælles enighed om prisen, bør den, der har tildelt ham Zakaten, have fortrinsret

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#30

Såfremt zakaten er på 2 mithqal og 15 gram sølv eller mere, bør man, som en anbefalet forsigtighed, ikke give mindre end 2 mithqal og 15 gram sølv til en berettiget person. Sker betaling med andet end sølv f.eks. hvede og byg, og værdien af disse når op på 2 mithqal og 15 gram sølv, bør man, som en anbefalet forsigtighed, ikke give mindre end denne til en berettiget person.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#31

Udgifterne til afvejning og afmåling af hvede, byg, rosiner og dadler, der gives som Zakat, er pålagt den betalende.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#32

I tilfælde af tilstedeværende zakat berettiget personer i ens hjemby, kan den betalende befordre zakaten til en anden by, dog vil han være ansvarlig for udgifterne til befordringen og for tab af Zakat, såfremt dette sker, medmindre befordringen sker med et direktiv fra en Mujtahid.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#33

Såfremt der ikke findes Zakat berettigede personer i ens hjemby, eller zakaten ikke kan blive brugt på andre allerede omtalte måder, bør den bruges til et passende formål i en anden by; forudsat en garanti om, at der i den nærmere fremtid, ikke vil komme en person berettiget til zakaten. Udgifterne til befordringen kan, med tilladelse fra en Mujtahid, fradrages Zakat I tilfælde af tab, vil den betalende ikke stilles til ansvar.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#34

Betaling af Zakat foretrækkes åbenlyst, mens foræring af Mustahab Sadaqah foretrækkes fortroligt.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#35

Det er Mustahab at betale Zakat af køer, får og kameler til de, der er fattige og retskafne. Som Zakat- giver, skal man prioritere sine trængende pårørende over andre. Ligeså skal de lærde prioriteres over de ikke lærde folk, og ikke -tigger skal prioriteres over tigger. Men såfremt en fattig kan prioriteres over alle andre, af forskellige årsager, er det Mustahab at udbetale zakaten til ham.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#36

Såfremt en fattig tager imod Zakat fra en person, dog uden kendskab til det faktum, at den givende endnu ikke er forpligtet til Zakat, og destruerer denne, anses han ikke for værende ansvarlig. I så fald kan den givende betragte, hvad han har givet for Zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#37

Såfremt en fattig tager imod Zakat fra en person, med kendskab til det faktum, at den givende ikke er forpligtet til Zakat endnu, og zakaten opbruges eller destrueres, mens denne er unders hans eje, anses han for værende ansvarlig. Som Zakat bliver obligatorisk for den givende, kan han, i tilfælde af, at den fattige stadig er berettiget, tilpasse zakaten efter, hvad han allerede har givet.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#38

I tilfælde af, at man på forhånd giver en fattig noget, med den Niyyat om, at det givne er Zakat, mens zakaten endnu ikke er obligatorisk for en, kan man ikke betragte det som Zakat.
Men efter, at zakaten tilkommer en, er det tilladt at anse det som Zakat, betinget af, at det givet beløb endnu ikke er opbrugt, og at den fattige stadige er berettiget.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#39

Såfremt der handles med varer, sat til side som Zakat, uden en tilladelse fra en Mujtahid, og denne lider et tab, er det ikke tilladt at trække noget fra zakaten. Men hvis der opnås profit ved handelen, skal denne, som en anbefalet forholdsregel, gives til en zakat- berettiget person.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#40

Såfremt en zakat- berettiget person er til stede under separering af zakaten fra ens formue, anbefales det, at zakaten udbetales til ham straks, medmindre man har (af forskellige årsager) en mere præferabel person i tankerne til modtagelse af zakaten

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#41

Såfremt den tilsidesat Zakat, tilfalder profit, vil profitten også tilhøre den fattige. For eksempel får et får, der er øremærket til Zakat, et lam, skal dette også gives til den fattige.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#42

Det er ikke tilladt at forbruge Zakat, efter at denne er separeret fra formuen, og efterfølgende erstatte beløbet.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#43

Såfremt en person separerer zakaten fra den del af sin formue, der er zakatpligtig, kan han have rådighed over den resterende del, og separeres zakaten fra anden ejendom, kan han have disposition over hele ejendommen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#44

Såfremt en person, hvis opgave er at overbringe zakaten til den berettiget, ikke udfører opgaven og zakaten går tabt, trods hans forsigtighed, er han ikke påkrævet en erstatning, betinget af, at han har en god grund til udskydelsen. Bl.a. hvis udskydelsen er grundet hans venten på en bestemt fattig person eller en ønske om at fordele zakaten mellem flere fattige. Er der ingen gode grunde, bør zakaten erstattes.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#45

Såfremt en person, hvis opgave var at udbetale Zakat til den berettiget, har ladet zakaten gå tabt pga. uagtsomhed, bør han erstatte denne

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#46

Det er ikke påkrævet, efter separering af zakaten, at udbetale hele beløbet på en gang til den berettiget. Men dersom den Zakat – berettiget person er tilgængelig, bør udbetalingen af Zakat, som en anbefalet forholdsregel, ikke udskydes.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#47

Som en forholdsregel bør zakaten af hvede, byg, dadler og druer gives til en fattig eller separeres fra resten af formuen, lige så snart disse er høstet og tørret. Ligeledes skal Zakat af guld, sølv, køer, får og kameler gives til en fattig eller separeres fra resten af formuen ved udgangen af det elvte måned. Såfremt den betalende venter en særlig fattig person, eller ønsker at give zakaten til en fattig med udmærkede dyder, bør han vente med at separere zakaten fra resten af formuen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#48

Såfremt man udpeger en fuldmægtig til at viderebetale zakaten af ens ejendom, er det vigtigt, inden zakaten gives, at udføre en Niyyat på, hvad end den fuldmægtige giver til en fattig person, skal betragtes som Zakat. Det foretrækkes, at ens Niyyat forbliver det samme indtil zakaten er nået frem til den fattige.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#49

Såfremt man er ansvarlig for betaling af Zakat af forskellige varer, og en del af den forpligtet Zakat gives uden udførelse af en Niyyat på, hvad zakaten er af, vil den betalte mængde blive betragtet som Zakat af den vare, hvis værdi svarer til det, der er givet i Zakat. For eksempel; Er man forpligtet til at betale Zakat af 40 får og 15 mithqal guld, men der gives et får i Zakat uden fastsættelse af, hvad Zakaten er af, vil det blive betragtet som Zakat af får. Men betales zakaten med sølvmønter eller pengesedler, hvis værdi afviger fra både får og guld, er der tale om Ishkal, og zakaten vil derfor ikke blive betragtet som betalt.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#50

Zakat skal gives med intentionen om Qurbat, dvs. med hensigten om at efterkomme Allahs (swt) velbehag. Det skal gøres tydeligt i ens Niyyat om zakaten er af ens formue eller, om det er Zakatul Fitra. Såfremt man er forpligtet til at give Zakat af hvede eller byg, og man har til hensigt at erstatte værdien af Zakat med en sum penge, er det vigtigt at specificere, om beløbet er i stedet for hvede eller byg.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#51

Hvis guld- og sølvmønter er legeret som normalt, er det tilladt at betale zakat af disse med guld- og sølvmønter, der indeholder mere legering. Eller med mønter, der ikke er af guld og sølv, forudsat, at mængden svarer til zakat-værdien.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#52

I tilfælde af, at guld og sølv legeringer afviger fra det normale, men disse er, trods afvigelsen, godkendte som guld- og sølvmønter og har den zakatpligtige mængde ( de vil sandsynligvis ikke nå denne mængde i deres rene form), vil de være zakatpligtige. Men hvis disse ikke er godkendte som guld- og sølvmønter, vil et skyldigt zakatbeløb rejse et spørgsmål om Ishkal, selvom den rene mængde er på den zakatpligtige grænse.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#53

Hvis kvaliteten af guld og sølv er forskellig, skal der betales zakat efter deres kvalitet. Men, som en forholdsregel, må den samlede zakat af guld og sølv ikke afregnes på basis af den ringe kvalitet, men på basis af den fine kvalitet.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#54

Hvis guld- og sølvmønter omstøbes i den tolvte måned, vil de være zakatpligtige. I tilfælde af, at vægten reduceres under omstøbningen, er man forpligtet til at betale den zakat takst, som var pligtig før omstøbningen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#55

Hvis guld og sølv veksles til andet eller omstøbes i løbet af perioden på elve måneder, vil de ikke være zakatpligtige. Ombyttes guld- eller sølvmønterne til almindelig guld eller sølv, med hensigten om at undgå betaling af zakat, vil en anbefalet forholdsregel være at betale zakat

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#56

Som allerede nævnt, er zakat af guld og sølv pligtig i tilfælde af, at den zakatpligtige mængde er under ens eje i en periode på eller over elve måneder. Falder mængden til under grænsen i løbet af denne periode, vil zakat ikke være pligtig.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#57

I tilfælde af, at man ejer guld og sølv, som ikke har den minimale zakatpligtige mængde, er man ikke forpligtet til at betale zakat. For eksempel, hvis der er 104 Mithqal sølv og 19 Mithqal guld, skal der ikke betales zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#58

Som en forholdsregel, er man forpligtet til at betale zakat af guld- og sølvmønter, der bæres som smykker af kvinder. Dette gælder så længe mønterne bruges som en lovlig betalingsmiddel, dvs., så længe, der sker transaktioner med guld og sølv som møntenhed. I tilfælde af, at mønternes legalitet, som betalingsmiddel, er ophørt, skal der ikke betales zakat af dem.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#59

Zakat af guld og sølv er pligtig, kun når disse er i form af mønter og er gyldige i forhold til transaktioner. Zakat skal betales, selvom værdimærket er utydeligt eller slettet.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#60

Ejer man guld eller sølv, der har nået den zakatpligtige mængde, og zakaten heraf er betalt, skal man fortsatte med at betale zakat hvert år. Zakat skal betales så længe den samlede mængde er zakatpligtig.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#61

Der er fastlagt to minimale zakatpligtige grænser for sølv:
Den første grænse er på 105 ordinær Mithqal, svarende til 483,88 gram. Dvs, når den samlede mængde sølv når denne takst, og alle nødvendige forhold er overholdt , skal 2,5 % af mængden betales som zakat. Er grænsen ikke nået, vil zakat ikke være pligtig.

Den anden zakatpltigtige grænse er gældende, når mængden af sølv stiger med 21 Mithqal eller mere. Dvs. hvis mængden af sølv stiger med 21, skal der betales zakat af 126 Mithqal, men hvis den tillagte mængde er mindre end 21 Mithqal, skal der kun betales zakat af 105 Mithqal.
For hver gang der lægges 21 Mitqal eller mere til den samlede mængde sølv, skal der betales zakat af den totale mængde. Er den tillagte mængde mindre end 21 Mithqal , er zakat af den sidste mængde ikke pligtig.

Gives 1/40 af den samlede mængde guld og sølv som zakat, har man betalt den obligatoriske zakat og evt. mere. Betales 2,5 % af 110 Mithqal sølv som zakat, har man betalt for de 105 Mithqal, som man er forpligtet til og evt. af 5 Mithqal, der ikke var zakatpligtig.

Var svaret tilfredsstillende? 1

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#62

Der er fastlagt to forskellige zakatpligtige grænser for guld:
Den første er på 20 Mithqal ( Sharee'). En Mithqal svarer til 3,456 gram. Hvis mængden af guld når op på 20 Mithqal, og alle nødvendige forhold er overholdt, skal 1/40 ( 1,728 gram) betales som zakat. Hvis mængden af guld ikke når denne grænse, er zakat ikke pligtig.

Den anden zakatpligtige grænse er gældende, når mængden af guld stiger fra 20 Mithqal Sharee'. Dvs. hvis der lægges 4 Mithqal Sharee' til, skal der betales 2,5 % zakat af hele mængden. Hvis mængden af det tillagte er mindre end 4 Mithqal Sharee', skal der kun betales zakat af 20 Mithqal og ikke af den tillagte mængde.
For hver gang der lægges 4 Mitqal Sharee' eller mere til den samlede mængde guld, skal der betales zakat af den totale mængde. Er den tillagte mængde mindre end 4 Mithqal Sharee', er zakat af den sidste mængde ikke pligtig.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#63

Såfremt en berettiget person er tilgængelig i ens egen hjemby, bør man, som anbefalet forsigtighed, ikke overføre Fitrah til et andet sted. I tilfælde af denne sker og Fitrah går tabt, vil man være ansvarlig for erstatningen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#64

Såfremt emnet, sat til side som Fitrah, går tabt, og dersom en berettiget har været tilgængelig, men der er sket en forsinkelse i betalingen eller uagtsomhed under opbevaringen, bør den erstattes. En erstatning er ikke nødvendig, såfremt en berettiget ikke har været tilgængelig og opbevaringen har været agtsom.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#65

Såfremt man besidder en formue med en værdi højere end Fitrah, og der ikke betales Fitrah, men udføres en Niyyat om, at dele af formuen skal gå til Fitrah, vil der være tale om Ishkal.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#66

Det er ikke tilladt at bruge Fitrah, der er afsat, til egen fordel, for derefter at erstatte denne med anden sum eller andet emne.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#67

Såfremt betalingen af Fitrah ikke sker på dennes specifikke tidspunkt, og heller ikke afsættes, bør den, som forholdsregel, betales senere uden en Niyyat om ada eller qadha.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#68

Såfremt man afsætter Fitrah fra hovedformuen, men denne forbliver ubetalt og den berettiget ikke får betalingen inden Zuhr på Eid dagen, bør man udføre Niyyat om Fitrah når som helst betalingen sker.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#69

Såfremt man har til hensigt at udføre Eid ul- fitr bønnen, bør Fitrah, som en anbefalet forholdsregel, betales inden bønnens udførsel. Har man ikke til hensigt at udføre Eid ul- fitr bønnen, kan betalingen af Fitrah udskydes til Zuhr.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#70

Det er ikke nødvendigt at betale alle Fitrah med samme emne/varer, såfremt man er pålagt Fitrah på vegne af flere. Det er acceptabelt at betale Fitrah på vegne af nogle med hvede og andre med byg.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#71

Det er ikke tilstrækkeligt at betale Fitrah med mindreværdige eller defekte emner/varer. 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#72

Det er vigtigt, at hvede eller emner, som gives i Fitrah, ikke er blandet op med andre varer eller støv. Hvis dette er tilfældet, men Fitrah i sig selv vejer 3 sa’a (ca. 3 kilo) og mængden af den vare eller andet, der er iblandt, er ubetydelig, er der ingen indvendinger.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#73

Fitrah bør ikke betales inden eller under Ramadan måneden. Såfremt en person yder en fattig et lån før Ramadan måneden, kan han tilpasse lånet til Fitrah, efter at denne pålægges ham

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#74

Fitrah skal gives med intentionen om Qurbat, dvs. med hensigten om at efterkomme Allahs (swt) velbehag. Det er vigtigt at have Niyyat om Fitrah i sinde, når denne uddeles.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#75

Såfremt en person hævder at være fattig, bør man ikke tildele ham Fitrah, medmindre man er indfriet med hans påstand, eller ved, at han tidligere har været fattig

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#76

Såfremt der er tildelet Fitrah til en, som man tror, er berettiget, men det modsatte viser sig, og dersom den givne Fitrah stadig er til, bør man tage den tilbage og give den til en berettiget. Såfremt det givne ikke kan tages tilbage, bør den erstattes med andet fra formuen. Men dersom den given Fitrah er forbrugt, og modtageren af Fitrah havde kendskab til det faktum, at det, han modtog, var Fitrah, bør han erstatte den. Såfremt det modsatte er tilfældet, tilfalder erstatningen giveren af Fitrah og denne skal give Fitrah endnu en gang.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#77

Det anses for Mustahab at prioritere sine trængende pårørende, naboer og de lærde over andre, når der gives Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#78

Det anses for uforsvarligt at give halv sa’a af en vare (fx hvede) og halv sa’a af en anden vare (fx byg) i Fitrah. Såfremt man betaler med disse, med intentionen om, at opveje værdien af Fitrah, vil det endnu ikke være tilstrækkeligt.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#79

Såfremt prisen for en vare af fin kvalitet er det dobbelte af den ordinær, bør man ikke give det halve sa’a, af varen, i Fitrah. Eksempel; Prisen for en bestem slags hvede er det dobbelte af den ordinær hvede, men anses for uforsvarligt at give det halve sa’a af hveden af fin kvalitet i Fitrah. Ligeledes er det uforsvarligt at give værdien af det halve af en sa’a med en Niyyat om Fitrah

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#80

Som en anbefalet forsigtighed bør mængden af Fitrah, der gives til en fattig, ikke være mindre end 3 sa’a (ca. 3 kilo). Det er dog ikke haram, hvis mere end den bestemte mængde gives.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#81

Fitrah bør ikke gives til en person, der vil bruge den på syndige handlinger.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#82

Såfremt den fattig Shiah er et barn, kan Fitrah bruges på dette eller gøres til en del af dets formue ved at betro beløbet til dets værge.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#83

Såfremt den fattig Shiah er et barn, kan Fitrah bruges på dette eller gøres til en del af dets formue ved at betro beløbet til dets værge.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#84

Som en anbefalet forholdsregel bør Fitrah kun gives til fattige Shiah, der opfylder de allerede nævnte forhold for en zakatberettiget person. Såfremt der ikke findes zakatberettigede personer i ens by, kan Fitrah gives til andre værdigt trængende muslimer. Men det er, under ingen omstændigheder, tilladt at give Fitrah til Nasibi – Ahlul Bait (A.S) fjender.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#85

Såfremt en person dør inden solnedgangen på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, vil det ikke være wajib at betale hans og hans families Fitrah fra hans arv. Sker dødsfaldet efter solnedgangen, vil deres Fitrah, i almindelighed, være pligtig, men dette er ikke blottet for Ishkal, derfor bør man handle forsigtigt og betale hans såvel som familiens Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#86

Såfremt man ansætter en tømrer, tjener eller en tredje, og aftaler fuld forsørgelse med ham, bør man betale hans Fitrah. Men dersom aftalen kun omhandler lønnen for det udførte arbejde, vil man ikke være forpligtet til betaling af hans Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#87

I tilfælde af, at ens familie forsørges med haram midler, bør Fitrah, på vegne af disse, betales af halal formue.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#88

Fitrah på vegne af et spædbarn, der ammes af dets moder eller en amme, er pålagt den, der forsøger moderen eller ammen. Såfremt moderen eller ammen forsørges med spædbarnets formue, vil betaling af dets Fitrah ikke være pålagt nogen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#89

En ikke-Sayyid kan ikke give Fitrah til en Sayyid. Såfremt han er pålagt en Sayyids Fitrah, kan dennes Fitrah ikke gives til en anden Sayyid.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#90

Såfremt en kvinde forsørges af en anden end sin ægtemand, vil hendes Fitrah være pålagt vedkommende. Hvis hun er selvstændig, bør Fitrah betales af hende selv.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#91

Såfremt man er forpligtet til betaling af Fitrah på vegne af en anden, vil denne forpligtelse ikke frafalde, dersom personen selv betaler sin Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#92

Såfremt Fitrah, der er pålagt en anden person, ikke betales af vedkommende, vil betalingen blive pålagt en selv. Derfor, såfremt alle nævnte forhold i punkt 1999 opfyldes, bør man selv betale sin Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#93

Såfremt ens Fitrah er pålagt en anden, er man ikke ansvarlig for betaling af Fitrah på vegne af sig selv.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#94

Såfremt en person skifter forsørger inden solnedgangen, vil dennes Fitrah være pålagt den nye forsørger. For eksempel; En datter løsriver sig fra sin far og bliver en del af sin ægtemands husstand inden solnedgangen. Ægtemanden vil være ansvarlig for betaling af hendes Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#95

Såfremt et barn er født efter solnedgang på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, vil man ikke være forpligtet til at betale Fitrah på vegne af dette. Men, som et anbefalet forholdsregel, bør man betale Fitrah på vegne af alle dem, der betragtes som familiemedlem efter solnedgangen og frem til Zhuhr på Eid dagen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#96

Betaling af Fitrah anses for Mustahab for en person, der kun har råd til en Sa’a , svarende til 3 kg hvede. Såfremt han ønsker, udover sig selv, at betale Fitrah på vegne af sine familiemedlemmer, kan han give den ene Sa’a til et af medlemmerne med intentionen om Fitrah, og denne kan videregive mængden til et andet familiemedlem og så videre, indtil det sidste medlem har fået sin Fitrah. Det foretrækkes, at den sidste, der videregiver, det han modtager, til en udenfor familien. Hvis et af medlemmerne er umyndig, kan dennes værge modtage Fitrah på vegne af ham, og som en forholdsregel bør det, der er modtaget på vegne af den umyndige person, ikke gives videre til andre.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#97

Såfremt en ikke- mulsim konverter til islam efter solnedgang på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, vil han ikke være pålagt Fitrah. Men dersom en muslim, der ikke var Shi’ah, vender sig til Shi’ah, bør han, efter at have set månen, betale Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#98

Såfremt man ikke er forpligtet til at give Fitrah ved solnedgangen på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, men nødvendige forhold forpligter en til Fitrah inden Zuhr på Eid dagen, bør man, som en forholdsregel, give Fitrah

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#99

Såfremt et barn bliver baligh, en ubevidst person bevidst om sig selv og en fattig selvforsynende inden solnedgangen, og de opfylder de angivne forhold for Fitrah, vil de være forpligtigede og bør betale Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#100

Såfremt en person er i en ubevidst tilstand ved solnedgangen på aftenen forud for Eid ul - fitr dagen, og denne tilstand fortsætter indtil Zuhr på Eid ul - fitr dagen, vil han ikke være pålagt Fitrah. Hvis andet er tilfældet, bør han, som en anbefalet forsigtighed, betale Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#101

Såfremt en person gæster ens hjem efter solnedgang på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, og denne er et familiemedlem, vil hans Fitrah, som en forholdsregel, være pålagt værten. Dersom andet er tilfældet, vil værten være uforpligtende overfor gæsten, slev hvis denne blev inviteret inden solnedgangen, men bryd sin faste i værtens hus.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#102

Såfremt en person gæster ens hjem, inden solnedgang på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, uden tidligere samtykke og opholder sig i ens hjem i et stykke tid, vil man, som vært være pålagt Fitrah på vegne af gæsten. Ligeledes vil værten være pålagt Fitrah, såfremt han er presset til at huse en anden person.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#103

Det er pålagt en at betale fitrah på vegne af en person, der gæster ens hjem inden solnedgangen på aftenen forud for Eid ul - fitr dagen, og med givet samtykke overnatter og betragtes som midlertidig dependent.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#104

Såfremt man opfordre et familiemedlem, boende i en anden by, til at betale sin egen fitrah fra ens ejendele, og man er tilmed sikker på, at fitrah vil blive betalt, vil man ikke være ansvarlig for betaling af den pågældende familiemedlems fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#105

Det er pålagt en at betale Zakat ul - fitrah på vegne af alle dem, der befinder sig i ens hjem og betragtes for værende afhængig af en ved mørkets frembrud på Eid ul- fitr. Dette gælder, hvad enten de er unge eller gamle, muslim eller ikke- muslim, under ens forsørgelse eller ej, og hvad enten de befinder sig i ens by eller en anden by.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#106

Såfremt man ikke er i stand til at dække sine egne, såvel som sin families, udgifter i en periode på et år, og der er heller ingen andre, som kan dække disse udgifter, betragtes man som fattig, dermed er man ikke forpligtet til Zakat ul – fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#107

Ved solnedgang på Eid ul fitr aftenen (dvs. aftenen forud for Eid dagen), bør alle voksne, raske, ikke- fattige, ikke- slaver og bevidste folk give, på egen vegne og på vegne af dem, som de er formynder for, ca. tre kilo hvede, byg, dadler, rosiner, ris eller hirse osv. per person i Zakat ul- fitrah.
Det er tilstrækkeligt at betale et beløb svarende til værdien af en af disse varer. Som et anbefalet forholdsregel, bør man undgå at give af varer, der er stabelvarer i ens by, selv hvis disse er hvede, byg, dadler eller rosiner.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#108

Det er tilladt at give zakat til en person, om hvem man er i tvivl om er en Sayyid eller ej.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#109

En Sayyid kan ikke tage i mod zakat fra en non-Sayyid. Men såfremt Khums eller andre religiøse kontingenter ikke er tilstrækkelige til at dække hans udgifter, og der ikke er andre alternativer, kan han tage i mod zakat fra en non-Sayyid

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#110

En kvinde kan give zakat til sin fattig ægtemand, også hvis manden bruger beløbet på hende

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#111

Såfremt en kvinde, der har indgået et midlertidigt ægteskab (Mutah), er fattige, kan hun modtage zakat af sin ægtemand eller andre. Men i tilfælde af at, der er indgået aftaler i kontrakten, der tillader ægtemanden at forsørge hende eller andre forhold, der forpligter ægtemanden til at forsørge hende, kan hun ikke være zakat berettiget.

Var svaret tilfredsstillende? 2

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#112

En kvinde, hvis udgifter dækkes af hendes ægtemand er ikke berettiget til zakat. Ligeledes er hun ikke zakat berettiget, hvis ægtemanden ikke dækker hendes udgifter, men kan tvinges til dette ved henvendelse til en Mujtahid.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#113

Såfremt en fader ikke er økonomisk stillet til at dække udgifterne til sin søns giftermål, kan han bruge zakat penge til at dække disse udgifter. Det samme kan sønnen gøre for faderen

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#114

Det er ikke tilladt for en fader at betale udgifterne til køb af religiøse eller andre undervisningsbøger til sin søns uddannelse fra zakat penge, medmindre velfærdssamfundet giver ret til det. Som en forholdsregel, skal der være givet tilladelse fra en Mujtahid.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#115

Det er tilladt at give zakat til sin søn, hvis han er økonomisk trængende, så han kan bruge beløbet på sin kone, sin tjener og tjenestepige.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#116

Det er ikke tilladt at forsøge sine børn eller de, som er under ens opsyn, med den zakat man skulle have betalt. Kan man ikke forsørge dem, kan andre gøre det med zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#117

Det er tilladt at betale en forgældet persons gæld, der ikke kan afbetale sin gæld, med zakat, også hvis denne er under forsørgelse af den zakat givende.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#118

Som en påbudt forholdsregel, bør zakat ikke gives til en dranker eller en, der ikke udfører de daglige bønner eller til en , som begår store og indlysende synder.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#119

Zakat kan gives til en fattig tigger, men ikke til en, der vil bruge den til syndige handlinger. Og som en forholdsregel, bør zakat ikke gives til en, der som følge af zakat modtagelsen, føler trang til at synde, selv hvis han ikke bruger beløbet på syndige formål.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#120

Såfremt den zakat givende ikke kan få kontakt til barnets eller den mentalt syge persons værge, kan han selv , eller gennem en troværdige person, bruge zakaten til fordel for barnet eller den mentalt syge. Zakatens Niyyat kan udføres efter, at formålet er opfyldt.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#121

Såfremt den fattige Shi'ah er et barn eller en mentalt syg person, kan zakaten gives til hans værge med formålet om, at zakaten tilhører barnet eller den mentalt syge person

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#122

Det er vigtigt, at den zakat berettiget er Shi'ah Ithna'ashari. I tilfælde af, at zakaten gives til en, man formoder er Shi'ah, men finder ud af senere, at han ikke var, bør den zakat givende betale zakat igen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#123

Man er strandet i et ukendt sted og ber om hjælp hos nogle ukendte (zakat). Man får så hjælp (zakat) og kommer hjem med penge tilovers. Hvad gør man med disse penge i dette tilfælde?

I tilfælde af, at en strandet rejsende tager i mod zakat, og ved hjemkomst er dele af zakaten ikke brugt, bør han sende den tilbageværende mængde tilbage til zakat giveren. Hvis dette ikke er muligt, skal mængden gives til en Mujtahid, med påpegning om at det er zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#124

Hvad gør man i tilfælde af at man er strandet og har ingen penge til at komme hjem? Er det fx. tilladt at modtage zakat selvom man ikke er fattig men har ingen penge eller kendte på det sted man er strandet?

En rejsende, der er strandet pga. manglende penge eller defekt transportmiddel , kan modtage zakat, forudsat at hans formål med rejsen ikke er syndigt, og at han ikke kan nå sin destination ved at låne eller sælge sine ejendele. Han er berettiget til zakat, selvom han ikke anses som fattig i sin hjemby. Såfremt det er muligt for ham at tjene til rejsens udgifter, et andet nærliggende sted, ved at sælge noget eller låne, bør han kun tage i mod den mængde zakat, som kan hjælpe ham med at nå frem til stedet.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#125

Kan lånegiveren godt ændre sin hensigt med de lånte penge til at disse bliver betragtet som zakat?

Såfremt en forgældet person ikke kan afbetale sin gæld, selvom han ikke anses som fattig, kan långiveren betragte summen af det, han havde til gode som zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#126

Hvad gør jeg som person der har giver zakat til en person som påstår at have en gæld der ikke kan afbetales, og som viser sig at være løgn; personen har benyttet pengene til syndige handlinger. Kan jeg stadig betragte penge givet væk som zakat?

I tilfælde af, at zakat gives til en forgældet person, der ikke kan afbetale sin gæld, og det viser sig senere, at denne har brugt beløbet på syndige handlinger og er dermed fattig, kan den givende betragte det givet beløb, som zakat givet til en fattig.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#127

En forgældet person, der ikke kan betale sin gæld tilbage, kan modtage zakat til afbetaling af gælden. Dette gælder også, selv hvis han kan dække sine udgifter i et helt år. Det er vigtigt, at zakaten ikke bruges på syndige handlinger.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#128

Hvordan er reglener generalt for hvis man giver zakat til den forkerte eller til en som ikke er berettiget zakat?

Gives zakat til en man anser som fattig, men det viser sig senere, at personen ikke er fattig, eller der gives zakat til en ikke-fattig person, fordi man ikke kender til reglerne, kan det ikke betragtes som zakat. Såfremt den givet mængde zakat stadig er til, bør den givende tage zakaten tilbage og give den til en, der er berettiget til zakat. Hvis beløbet er opbrugt, og den modtagende var klar over, at det han fik var zakat, bør han erstatte beløbet, så det kan gives til en zakat berettiget person. I tilfælde af, at den modtagende ikke var klar over, at beløbet var zakat, er der ingen behøv for tilbagebetaling, derimod bør den givende erstatte beløbet med noget fra hans egen ejendele.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#129

Det er ikke nødvendigt for den zakat givende at fortælle den modtagende om zakaten. Hvis den fattige er forlegen over modtagelse af zakat, er det anbefalet ikke at påpege det givet beløb som zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#130

Såfremt en fattig dør, og hans ejendel eller ejendom ikke er nok til at udligne hans gæld, kan långiveren erstatte gælden med zakat. Hvis hans ejendom er tilstrækkelig til at udligne hans gæld, men hans arvinger ikke afbetaler gælden eller långiveren ikke kan få sin penge tilbage på anden vis, kan han erstatte gælden med zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#131

I tilfælde af, at den zakat givende har givet lån til den fattige, kan han opveje gælden med den zakat, som skulle have været betalt.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#132

Såfremt en person, der tidligere ikke har været fattig, hævder, at han er fattig, bør man, som en forholdsregel, ikke give ham zakat, hvis man er usikker på hans påstand.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#133

Såfremt en , tidligere fattig, person hævder, at han stadig er i fattigdommen, kan han modtage zakat, selvom den givende ikke stoler på hans påstand. Men en, ikke i forvejen fattig person, kan ikke modtage zakat, så længe hans fattigdom er usikker.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#134

Er det tilladt at fattige bliver afhængige af zakat, eller skal de sørge for at være selvforsørgende?

Såfremt det er muligt for den fattige at lære en kunnen , bør han, som en forholdsregel, ikke gøre sig afhængig af zakat. Han kan modtage zakat, så længe han er under læring.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#135

En person, der ikke er i stand til at dække sine egne udgifter eller sin families i et helt år, kan modtage zakat, også hvis han ejer et hus, som han lever i, eller et transportmiddel, med hvilket han driver sit liv eller bibeholder sin selvrespekt. Den samme regel er gældende ift. husholdnings udstyr, redskaber og klæder til sommer- og vinterperioden eller andre fornødenheder. Hvis den fattige ikke har disse basale ting, kan han, hvis nødvendigt, købe dem med zakaten

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#136

En håndværker, en landmand eller en købmand, kan, i tilfælde af, at hans årlig indkomst er mindre end hans udgifter, tage imod zakat for at dække det årlige underskud. Han er ikke forpligtet til at sælge sine redskaber eller ejendom eller bruge sin kapital for at dække udgifterne

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#137

En person, der har nok til at forsørge sig selv i et helt år, men bruger dele af ressourcen, og derfor fortvivler om den resterende mængde er tilstrækkeligt til at dække udgifterne i et helt år, kan ikke modtage zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#138

Som en forholdsregel bør den fattige , eller hans familie, ikke få mere af zakaten end hvad de har brug for i et helt år. Såfremt han ejer penge eller værdivarer, skal han kun modtage den mængde zakat, der svarer til underskuddet af udgifterne i et helt år.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#139

Zakat kan anvendes på følgende otte måder.

 1. Den kan gives til en fattig, der ikke besidder faktiske eller potentiale midler til at dække sine egene eller sin families udgifter på en periode af et år. En person, som har mulighed for eller ressourcerne til at dække sine udgifter, kan ikke klassificeres som fattig.
 2. Den kan gives til en Miskin (nødlidende person), der har dårligere levevilkår end en Faqir (en fattig person).
 3. Zakat kan betales til en person, som er Wakil af den Hellige Imam (A.S), eller kan samles ind af hans godkendte repræsentant , som kan have beløbet i sin varetægt og gøre regnskab, og indlevere zakaten til Imamen, hans repræsentant eller de fattige.
 4. Den kan gives til de ikke-muslimer, som , imod zakat, er tilbøjelige til at vende til Islam eller assistere muslimerne i krige eller andre retfærdiggørende handlinger.
  Den kan ligeledes gives til de muslimer, hvis tro til Profeten eller Wilayat Amirul Momiuneen er ustabil og svag, men forudsat, at de, med modtagelse af zakaten, vil fæstne deres tro.
 5. Den kan bruges på at købe slaver fri - Detaljerne hertil er beskrevet under den relevante kapitel.
 6. Den kan gives til en forgældet person, som ikke kan betale sin gæld tilbage.
 7. Den kan bruges , Fisabilillah, på ting, som har fælles fordel for muslimer; For eksempel : Opførelse af moské og skole for religiøse studier, at holde byen ren og udvidelse eller opførelse af veje.
 8. Den kan gives til strandede rejsende.

Disse er situationer, hvor zakaten kan anvendes. Men for tilfælde 3 og 4, er Imams (A.S) eller hans repræsentants tilladelse nødvendig. Som en forholdsregel gælder det samme for tilfælde 7.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#140

Hvis kvaliteten af hvede, byg, dadler og rosiner er forskellig, skal der, som en forholdsregel, betales zakat efter deres kvalitet.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#141

Hvis den afdøde har overdraget hvede, byg, dadler og rosiner og en gæld, hvilken afbetales fra andet i hans formue, før varerne bliver zakatpligtige, skal den arving, hvis andel af arven er på 847 kg., betale zakat. Derimod hvis gælden ikke er betalt, før varerne bliver zakatpligtige, og gælden er lige så stor som formuen, er arvingerne ikke forpligtet til at betale zakat. I tilfælde af, at den afdødes formue overstiger gælden, og denne betales fra mængden af hvede, byg, dadler og rosiner, vil den mængde, som har afbetalt gælden, ikke være zakatpligtig. Den arving, som arver den resterende mængde, skal, hvis arven er lige så stor som den zakatpligtige mængde, betale zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#142

I tilfælde af dødsfald, hvor den afdøde er i gæld og besidder ejendomme, hvoraf der skal betales zakat, er det en forudsætning, at afbetale zakaten først, herefter kan gælden afbetales.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#143

Hvis det er blevet obligatorisk at betale zakat af tørrede dadler og rosiner, kan disse ikke erstattes af f.eks. friske dadler eller druer. Det er derfor ikke tilladt, efter at have beregnet zakat, at betale zakaten med friske dadler, druer eller andet, da der i så fald vil være tale om Ishkal.

På samme måde er det ikke tilladt at betale zakaten af friske dadler og rosiner med tørrede dadler og rosiner. Der kan hellere ikke betales med anden slags friske dadler eller rosiner, efter beregningen af zakat. I så fald vil der være tale om Ishkal.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#144

I tilfælde af, at en mængde dadler eller rosiner ikke er tørret og ikke er zakatpligtige endnu , kan disse erstattes med frisk frugt. Men forudsat , at man har til formål at betale zakat, og at de efter tørring har den zakatpligtige mængde.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#145

I tilfælde af, at ens dadel- træer eller vinstokke bærer frugt to gange på et år, og deres samlede vægt når den zakatpligtige takst, skal der, som forholdsregel, betales zakat af hele mængden.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#146

Hvis der dyrkes hvede, byg, dadler og druer i forskellige byer med forskellige høst tider, og de derfor modtages på forskellige tidspunkter af samme år, skal der betales zakat af den høst, der først modtages, hvis denne er på ca. 847 kg. Zakat af resterende skal betales, når disse modtages.
I tilfælde af, at den først modtaget høst ikke har den zakatpligtige mængde, bør man vente til, at hele høsten er samlet. Hvis den samlede mængde er på den zakatpligtige takst, er man forpligtet til at betale zakat. Hvis det modsatte er tilfældet, er zakat ikke pligtig.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#147

Det er ikke nødvendigt for ejeren at tage sig af afgrøderne efter overdragelsen til en fattig person, en Mujtahid eller hans Wakil. Han er fritstillet til at kræve leje indtil afgrøderne er høsteklare.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#148

Efter betalt zakat, kan ejeren af hvede, byg, druer og dadler, der ikke er høsteklare endnu, overdrage disse til en fattig person, en Mujtahid eller en Wakil. Under forudsætning af, at de betragtes som partner, kan de deles om udgifterne

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#149

Mængden af zakat kan beregnes og betales lige så snart denne bliver pligtig. Det er ikke nødvendigt at udsætte betalingen til efter høsten af hvede og byg eller tørring af dadler og rosiner

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#150

Udgifter, der er gjort efter at zakat grænsen er sat, kan ikke trækkes fra den forpligtet zakat, selvom man har søgt råd eller tilladelse hos en Mujtahid eller Wakil.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#151

Som en forholdsregel skal der betales zakat af den samlede udbytte fra høsten. Det er ikke tilladt at trække udgifter, der er brugt før og efter høsten, fra den samlede indtægt og betale zakat af resten.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#152

Det er ikke et pligt at betale zakat af, hvad staten tager til sig, både af ens varer eller formue. F. eks., hvis høsten er på 2000 kg., og staten inddrager 50 kg. heraf som skat, bør man betale zakat af de resterende 1950 kg.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#153

Det er ikke tilladt at trække værdien af de frø, der er brugt til dykning, uanset om de er købt eller ej, fra den samlede høst til beregning af den minimale zakatpligtige takst. Den totale mængde afgrøde bør tages i betragtning under beregning af den zakatpligtige takst.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#154

Det er ikke tilladt at trække omkostninger, der er brugt til dyrkning af afgrøder, med henblik på at fastlægge den minimale zakatpligtige takst, fra den samlede indtægt. Så hvis vægten af hvilken som helst afgrøde, før beregning af omkostninger, er på ca. 847 kg., skal der betales zakat heraf.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#155

I tilfælde af, at en afgrøde er vandet med spande m.m. og den tilgrænsende stykke jord med afgrøder har draget nytte af nabojordens fugtighed (fordi denne er vandet), skal der betales en zakat på 5 % af afgrøden, der er vandet, og som en forholdsregel 10 % af afgrøden, som har draget nytte af jordens fugt.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#156

I tilfælde af, at vandingen af hvede, byg, dadler og druer er sket med regnvand og vand fra en kanal samt vanding med spande, som en supplement, men uden en virkning for afgrøderne, skal der betales en zakat på 10%.

Hvis afgrøderne er vandet med spande m.m., og der er blevet brugt regnvand og vand fra en kanal, som supplement, men uden en virkning for afgrøderne, skal der betales en zakat på 5%.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#157

Hvis man er tvivl og ikke kan afgøre om jorden, antageligvis, er vandet på begge måder eller om den er vandet med spande m.m., er det tilstrækkeligt at betale en zakat på 5%. Det samme gælder, hvis den fælles antagelse påpeger, at vandingen er sket med regnvand.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#158

Hvis man, af en eller anden grund, ikke kan afgøre om afgrøderne er vandet med regnvand eller både regnvand og spande, er det tilstrækkeligt at betale en zakat på 7,5 %.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#159

Hvis hvede, byg, dadler og druer er vandet vha. en kombination af regnvand og vand leveret med spande m.m. antages det, at de er vandet med spande m.m., derfor vil zakaten være på 5%.
Hvis det antages, at vandingen er sket med regnvand og vand fra en flod, vil zakaten være på 10%.
Hvis det antages, at vandingen er sket på begge omtalte måder, vil zakaten være på 7,5 %.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#160

Zakat af hvede, byg, dadler og rosiner betales en gang, også hvis disse er under ens eje i flere år.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#161

1) Dadler til tørring - Regler omkring betaling af zakat af disse er allerede beskrevet.

2) Dadler, som spises når de er modne. ( Hvis vægten af denne sort når op på 847 kg. efter tørring, er zakat, som en anbefalet forsigtighed, pligtig. )

3) Dadler, som spises før de modnes. ( Zakat af denne sort er ikke pligtig).

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#162

Hvis en mængde af hvede, byg eller dadler bruges inden de er tørret, skal zakat af denne mængde også betales, hvis den samlede vægt af varerne når op på den zakatpligtige takst efter tørring.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#163

Hvis mængden af hvede, byg, druer og dadler er ca. 847 kg. ved høst, men reduceres efter, at de er tørret ( fx. druer), er de ikke zakatpligtige længere

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#164

Hvis en person køber hvede, byg, rosiner og dadler og ved, at der er betalt zakat af varerne eller er i tvivl om dette, er han ikke forpligtet til at betale zakat. Men hvis han med sikkerhed ved, at sælgeren ikke har betalt zakat af varerne, skal han betale denne.
I tilfælde af snyd, hvor sælger angiver zakat af varerne for betalt, kan køber kræve den mængde zakat, han har betalt, tilbage.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#165

I tilfælde af salg af varer (hvede, byg, dadler og rosiner), som er blevet zakatpligtige inden salget, skal sælgeren betale zakat, og køberen er ikke forpligtet til at betale noget.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#166

I tilfælde af, at et dadel træ, druer og afgrøder som hvede og byg kommer under ens eje og disse bliver efterfølgende zakat pligtige, skal der betales zakat af disse.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#167

Hvem kan kræve zakat? - Og hvad består zakat'en af?

Zakat kan kræves af en Mujtahids udpeget person ved høsttid efter, at hvede og byg er tærsket og kornet skilt fra klinten, og efter at druer kaldes rosiner og dadler er tørret.
Hvis varerne fortabes på en eller anden vis, skal ejeren kompensere for den zakat, der skulle have været betalt af dem.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#168

Hvis ejeren af hvede, byg, dadler og druer dør efter, at betaling af zakat af varerne er blevet pligtig, skal den mængde zakat ,som han skulle have betalt, betales af hans formue.
Hvis han dør inden zakat af varerne bliver pligtig, skal hver af hans arvinger, hvis andel af arven har opnået den zakatpligtige takst, betale zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#169

Hvis en person og / eller medlemmer fra hans familie opbruger, de allerede nævnte varer, hvoraf betaling af zakat er blevet pligtig, eller bortgiver disse til en fattig person, uden at betragte det som zakat, skal der betalse zakat af den mængde han har brugt eller givet væk.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#170

Zakat af hvede, byg, dadler og rosiner bliver en obligatorisk pligt, når deres mængde opnår den zakatpligtige takst, som er på 300 saa', hvilken er det samme som 847 kg.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#171

Hvis en person låner guld, sølv eller andet, hvoraf der skal betales zakat, i et år eller mere, skal han betale zakat af genstanden, mens udlåneren er fritaget for betaling af zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#172

Zakat af andet end hvede, byg, rosiner og dadler er betinget af , at ejeren har disse under eget opsyn. Hvis han er forhindret i dette, pga. overtagelse af en anden person , er zakat ikke wajib for ham.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#173

Hvis ejeren af kvæg ( ko, får, kamel), guld og sølv er beruset i en periode, fx dele af et år, er han ikke fritaget for at betale zakat. Han er ej heller fritaget fra pligten til at betale zakat, hvis han på det tidspunkt, hvor zakat af hvede, byg, dadler og rosiner bliver wajib, er beruset eller bevidstløs

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#174

Betaling af zakat af guld, sølv og merchandise er betinget af det faktum, at ejeren er sund. I tilfælde af, at ejeren ikke er i en sund tilstand igennem en periode af et år eller dele af et år, er det ikke obligatorisk for ham at betale zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#175

Betaling af zakat af varer, som hvede, byg, rosiner og dadler er ikke betinget af det faktum, at de skal være under ejerens egen eje. Dvs. hvis disse er, hverken under ejerens opsyn eller hans befuldmægtiget, fordi de er blevet beslaglagt af en anden, er de dog stadig zakat pligtige og dette skal betales, når de er under ejerens eje igen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#176

Betaling af zakat af hvede og rug bliver obligatorisk, når disse er anerkendt som hvede og byg. Zakat af rosiner bliver obligatorisk, når de kaldes druer. Zakat af dadler bliver obligatorisk, når de, ifølge araber, kaldes for Tamar.

Beregning af den zakatpligtige takst og dermed betaling af zakat af hvede og byg skal ske straks efter, at disse er tærsket og kornet skilt fra klinten. Betaling af zakat af rosiner og dadler skal ske straks efter, at disse er plukket , dvs. når tiden er inde til tørring.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#177

Pligten til at betale zakat af guld, sølv og merchandise (handelsvarer) er betinget af, at ejeren er sund og Baligh (moden og voksen)- Dette er dog ikke et krav i forhold til zakat af hvede, byg, rosiner, kameler, køer og får.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#178

Betalingen af zakat bliver obligatorisk, når ens ejendele / ejendomme når den ordinerede zakatpligtige grænse, og hvis ejeren af disse er en fri person.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#179

Det er obligatorisk at betale zakat af følgende :

1) Hvede

2) Byg

3) Daddel

4) Rosiner

5) Guld

6) Sølv

7) Kamel

8) kvæg/ko

9) Får ( samt ged)

10) Som en forholdsregel, skal der også betales zakat af formuer i erhvervslivet.

Som en påbudt forsigtighed, bør der betales zakat af Sult, som er et blødt type korn, men med egenskaber som rug , og af 'alas , en hvedeart, der er føde for befolkningen i Sana' (Yemen).

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#1

Betaling af Zakat foretrækkes åbenlyst, mens foræring af Mustahab Sadaqah foretrækkes fortroligt.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#2

Er det tilladt at fattige bliver afhængige af zakat, eller skal de sørge for at være selvforsørgende?

Såfremt det er muligt for den fattige at lære en kunnen , bør han, som en forholdsregel, ikke gøre sig afhængig af zakat. Han kan modtage zakat, så længe han er under læring.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#3

Det er ikke tilladt at bruge Fitrah, der er afsat, til egen fordel, for derefter at erstatte denne med anden sum eller andet emne.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#4

Ved solnedgang på Eid ul fitr aftenen (dvs. aftenen forud for Eid dagen), bør alle voksne, raske, ikke- fattige, ikke- slaver og bevidste folk give, på egen vegne og på vegne af dem, som de er formynder for, ca. tre kilo hvede, byg, dadler, rosiner, ris eller hirse osv. per person i Zakat ul- fitrah.
Det er tilstrækkeligt at betale et beløb svarende til værdien af en af disse varer. Som et anbefalet forholdsregel, bør man undgå at give af varer, der er stabelvarer i ens by, selv hvis disse er hvede, byg, dadler eller rosiner.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#5

Hvis der gives et får som zakat, er det vigtigt, at dyret er mindst to år gammel. Hvis der gives en ged, skal dyret, som en forholdsregel, været gået ind i tredje år af sit liv.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#6

Det er pålagt en at betale Zakat ul - fitrah på vegne af alle dem, der befinder sig i ens hjem og betragtes for værende afhængig af en ved mørkets frembrud på Eid ul- fitr. Dette gælder, hvad enten de er unge eller gamle, muslim eller ikke- muslim, under ens forsørgelse eller ej, og hvad enten de befinder sig i ens by eller en anden by.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#7

Hvis ejeren af kvæg ( ko, får, kamel), guld og sølv er beruset i en periode, fx dele af et år, er han ikke fritaget for at betale zakat. Han er ej heller fritaget fra pligten til at betale zakat, hvis han på det tidspunkt, hvor zakat af hvede, byg, dadler og rosiner bliver wajib, er beruset eller bevidstløs

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#8

Som en forholdsregel bør zakaten af hvede, byg, dadler og druer gives til en fattig eller separeres fra resten af formuen, lige så snart disse er høstet og tørret. Ligeledes skal Zakat af guld, sølv, køer, får og kameler gives til en fattig eller separeres fra resten af formuen ved udgangen af det elvte måned. Såfremt den betalende venter en særlig fattig person, eller ønsker at give zakaten til en fattig med udmærkede dyder, bør han vente med at separere zakaten fra resten af formuen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#9

Som en anbefalet forholdsregel bør Fitrah kun gives til fattige Shiah, der opfylder de allerede nævnte forhold for en zakatberettiget person. Såfremt der ikke findes zakatberettigede personer i ens by, kan Fitrah gives til andre værdigt trængende muslimer. Men det er, under ingen omstændigheder, tilladt at give Fitrah til Nasibi – Ahlul Bait (A.S) fjender.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#10

Det anses for Mustahab at prioritere sine trængende pårørende, naboer og de lærde over andre, når der gives Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#11

Såfremt ens Fitrah er pålagt en anden, er man ikke ansvarlig for betaling af Fitrah på vegne af sig selv.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#12

Såfremt man ansætter en tømrer, tjener eller en tredje, og aftaler fuld forsørgelse med ham, bør man betale hans Fitrah. Men dersom aftalen kun omhandler lønnen for det udførte arbejde, vil man ikke være forpligtet til betaling af hans Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#13

Såfremt Fitrah, der er pålagt en anden person, ikke betales af vedkommende, vil betalingen blive pålagt en selv. Derfor, såfremt alle nævnte forhold i punkt 1999 opfyldes, bør man selv betale sin Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#14

Hvis antallet af får er mellem to zakatpligtige grænser, er zakat ikke pligtig. Hvis antallet af får er over den første grænse (40 får), men under den anden grænse (121 får), er det pligtigt blot at betale zakat af de første 40 får, mens zakat af de resterende vil ikke være obligatorisk.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#15

I tilfælde af, at man har et antal kameler, der overstiger den første grænse (5 kameler), men når ikke den anden grænse (10 kameler), bør man betale zakat af 5 kameler. Det samme gælder for de andre grænser.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#16

Zakat kan anvendes på følgende otte måder.

 1. Den kan gives til en fattig, der ikke besidder faktiske eller potentiale midler til at dække sine egene eller sin families udgifter på en periode af et år. En person, som har mulighed for eller ressourcerne til at dække sine udgifter, kan ikke klassificeres som fattig.
 2. Den kan gives til en Miskin (nødlidende person), der har dårligere levevilkår end en Faqir (en fattig person).
 3. Zakat kan betales til en person, som er Wakil af den Hellige Imam (A.S), eller kan samles ind af hans godkendte repræsentant , som kan have beløbet i sin varetægt og gøre regnskab, og indlevere zakaten til Imamen, hans repræsentant eller de fattige.
 4. Den kan gives til de ikke-muslimer, som , imod zakat, er tilbøjelige til at vende til Islam eller assistere muslimerne i krige eller andre retfærdiggørende handlinger.
  Den kan ligeledes gives til de muslimer, hvis tro til Profeten eller Wilayat Amirul Momiuneen er ustabil og svag, men forudsat, at de, med modtagelse af zakaten, vil fæstne deres tro.
 5. Den kan bruges på at købe slaver fri - Detaljerne hertil er beskrevet under den relevante kapitel.
 6. Den kan gives til en forgældet person, som ikke kan betale sin gæld tilbage.
 7. Den kan bruges , Fisabilillah, på ting, som har fælles fordel for muslimer; For eksempel : Opførelse af moské og skole for religiøse studier, at holde byen ren og udvidelse eller opførelse af veje.
 8. Den kan gives til strandede rejsende.

Disse er situationer, hvor zakaten kan anvendes. Men for tilfælde 3 og 4, er Imams (A.S) eller hans repræsentants tilladelse nødvendig. Som en forholdsregel gælder det samme for tilfælde 7.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#17

Det er ikke tilladt at forsøge sine børn eller de, som er under ens opsyn, med den zakat man skulle have betalt. Kan man ikke forsørge dem, kan andre gøre det med zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#18

Hvis ejeren af hvede, byg, dadler og druer dør efter, at betaling af zakat af varerne er blevet pligtig, skal den mængde zakat ,som han skulle have betalt, betales af hans formue.
Hvis han dør inden zakat af varerne bliver pligtig, skal hver af hans arvinger, hvis andel af arven har opnået den zakatpligtige takst, betale zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#19

Såfremt et barn bliver baligh, en ubevidst person bevidst om sig selv og en fattig selvforsynende inden solnedgangen, og de opfylder de angivne forhold for Fitrah, vil de være forpligtigede og bør betale Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#20

Såfremt den fattig Shiah er et barn, kan Fitrah bruges på dette eller gøres til en del af dets formue ved at betro beløbet til dets værge.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#21

I forhold til beregning og betaling af zakat, hører køer og bison okser under samme kategori. Arabiske og ikke-arabiske kameler hører også under en gruppe. Ligeledes hører får, ged og et etårig lam under en kategori, når der skal afregnes zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#22

Såfremt man besidder en formue med en værdi højere end Fitrah, og der ikke betales Fitrah, men udføres en Niyyat om, at dele af formuen skal gå til Fitrah, vil der være tale om Ishkal.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#23

Zakat af hvede, byg, dadler og rosiner betales en gang, også hvis disse er under ens eje i flere år.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#24

Betaling af Fitrah anses for Mustahab for en person, der kun har råd til en Sa’a , svarende til 3 kg hvede. Såfremt han ønsker, udover sig selv, at betale Fitrah på vegne af sine familiemedlemmer, kan han give den ene Sa’a til et af medlemmerne med intentionen om Fitrah, og denne kan videregive mængden til et andet familiemedlem og så videre, indtil det sidste medlem har fået sin Fitrah. Det foretrækkes, at den sidste, der videregiver, det han modtager, til en udenfor familien. Hvis et af medlemmerne er umyndig, kan dennes værge modtage Fitrah på vegne af ham, og som en forholdsregel bør det, der er modtaget på vegne af den umyndige person, ikke gives videre til andre.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#25

Betalingen af zakat bliver obligatorisk, når ens ejendele / ejendomme når den ordinerede zakatpligtige grænse, og hvis ejeren af disse er en fri person.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#26

Fitrah bør ikke betales inden eller under Ramadan måneden. Såfremt en person yder en fattig et lån før Ramadan måneden, kan han tilpasse lånet til Fitrah, efter at denne pålægges ham

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#27

Såfremt betalingen af Fitrah ikke sker på dennes specifikke tidspunkt, og heller ikke afsættes, bør den, som forholdsregel, betales senere uden en Niyyat om ada eller qadha.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#28

Såfremt den forpligtet zakat af køer, får og kameler betales af øvrig ejendom, skal der betales zakat af dyrene hvert år, så længe antallet ikke er mindre end den zakatpligtige antal. Derimod, hvis zakat af disse betales med dyre fra flokken, og antallet af dyrene reduceres til under den zakatpligtige grænse, er zakat ikke pligtig.
For eksempel; Ejer en person 40 får, og zakat af disse betales fra hans øvrige ejendom, skal han betale et får som zakat hvert år, så længe antallet ikke er reduceret til under 40 får. Hvis zakaten betales fra flokken på 40, vil han ikke være forpligtet til at betale zakat, så længe antallet er under 40.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#29

Pligten til at betale zakat af guld, sølv og merchandise (handelsvarer) er betinget af, at ejeren er sund og Baligh (moden og voksen)- Dette er dog ikke et krav i forhold til zakat af hvede, byg, rosiner, kameler, køer og får.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#30

Det er vigtigt, at hvede eller emner, som gives i Fitrah, ikke er blandet op med andre varer eller støv. Hvis dette er tilfældet, men Fitrah i sig selv vejer 3 sa’a (ca. 3 kilo) og mængden af den vare eller andet, der er iblandt, er ubetydelig, er der ingen indvendinger.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#31

Det er ikke tilladt for en fader at betale udgifterne til køb af religiøse eller andre undervisningsbøger til sin søns uddannelse fra zakat penge, medmindre velfærdssamfundet giver ret til det. Som en forholdsregel, skal der være givet tilladelse fra en Mujtahid.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#32

Såfremt den fattig Shiah er et barn, kan Fitrah bruges på dette eller gøres til en del af dets formue ved at betro beløbet til dets værge.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#33

Det er ikke tilladt at forbruge Zakat, efter at denne er separeret fra formuen, og efterfølgende erstatte beløbet.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#34

Hvis en mængde af hvede, byg eller dadler bruges inden de er tørret, skal zakat af denne mængde også betales, hvis den samlede vægt af varerne når op på den zakatpligtige takst efter tørring.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#35

Såfremt den zakat givende ikke kan få kontakt til barnets eller den mentalt syge persons værge, kan han selv , eller gennem en troværdige person, bruge zakaten til fordel for barnet eller den mentalt syge. Zakatens Niyyat kan udføres efter, at formålet er opfyldt.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#36

En kvinde kan give zakat til sin fattig ægtemand, også hvis manden bruger beløbet på hende

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#37

Såfremt en berettiget person er tilgængelig i ens egen hjemby, bør man, som anbefalet forsigtighed, ikke overføre Fitrah til et andet sted. I tilfælde af denne sker og Fitrah går tabt, vil man være ansvarlig for erstatningen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#38

Såfremt en person, i udgangen af den elvte måned, bytter sine køer, får og kameler med noget andet, eller bytter den zakatpligtige antal af dyre med et tilsvarende antal dyre af samme slags - f.eks. byttes 40 får for 40 nye får - er han ikke forpligtet til at betale zakat. Medmindre ombytningen er sket med intentionen om at undgå zakat. Hvis dette er tilfældet, er han forpligtet til (som en forholdsregel) at betale zakat på basis af udbytte, dvs. hvis malkefår ombyttes til andre malkefår.  

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#39

En person, der ikke er i stand til at dække sine egne udgifter eller sin families i et helt år, kan modtage zakat, også hvis han ejer et hus, som han lever i, eller et transportmiddel, med hvilket han driver sit liv eller bibeholder sin selvrespekt. Den samme regel er gældende ift. husholdnings udstyr, redskaber og klæder til sommer- og vinterperioden eller andre fornødenheder. Hvis den fattige ikke har disse basale ting, kan han, hvis nødvendigt, købe dem med zakaten

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#40

1) Dadler til tørring - Regler omkring betaling af zakat af disse er allerede beskrevet.

2) Dadler, som spises når de er modne. ( Hvis vægten af denne sort når op på 847 kg. efter tørring, er zakat, som en anbefalet forsigtighed, pligtig. )

3) Dadler, som spises før de modnes. ( Zakat af denne sort er ikke pligtig).

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#41

Såfremt en fattig mand får til opgave at distribuere Zakat af en ejermands formue, må denne ikke, forudsat at han ved, at ejermanden ikke havde ham i tankerne som en zakatmodtager, tildele sig selv noget fra zakaten. Men dersom han ved, at ejermanden ikke havde denne intention, er han fri til at tage til sig fra zakaten

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#42

I tilfælde af dødsfald, hvor den afdøde er i gæld og besidder ejendomme, hvoraf der skal betales zakat, er det en forudsætning, at afbetale zakaten først, herefter kan gælden afbetales.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#43

Såfremt køer, får og kameler er syge eller fejler andet, er de stadige zakatpligtige og zakaten skal betales.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#44

Det er ikke tilladt at købe ejendom med Zakat og tildele disse til sine børn eller andre personer, hvis forsørgelse er pålagt en, med formålet om at dække deres udgifter med indkommet.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#45

Betaling af zakat af varer, som hvede, byg, rosiner og dadler er ikke betinget af det faktum, at de skal være under ejerens egen eje. Dvs. hvis disse er, hverken under ejerens opsyn eller hans befuldmægtiget, fordi de er blevet beslaglagt af en anden, er de dog stadig zakat pligtige og dette skal betales, når de er under ejerens eje igen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#46

Såfremt man afsætter Fitrah fra hovedformuen, men denne forbliver ubetalt og den berettiget ikke får betalingen inden Zuhr på Eid dagen, bør man udføre Niyyat om Fitrah når som helst betalingen sker.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#47

Som en forholdsregel bør den fattige , eller hans familie, ikke få mere af zakaten end hvad de har brug for i et helt år. Såfremt han ejer penge eller værdivarer, skal han kun modtage den mængde zakat, der svarer til underskuddet af udgifterne i et helt år.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#48

Hvad gør man i tilfælde af at man er strandet og har ingen penge til at komme hjem? Er det fx. tilladt at modtage zakat selvom man ikke er fattig men har ingen penge eller kendte på det sted man er strandet?

En rejsende, der er strandet pga. manglende penge eller defekt transportmiddel , kan modtage zakat, forudsat at hans formål med rejsen ikke er syndigt, og at han ikke kan nå sin destination ved at låne eller sælge sine ejendele. Han er berettiget til zakat, selvom han ikke anses som fattig i sin hjemby. Såfremt det er muligt for ham at tjene til rejsens udgifter, et andet nærliggende sted, ved at sælge noget eller låne, bør han kun tage i mod den mængde zakat, som kan hjælpe ham med at nå frem til stedet.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#49

Man er strandet i et ukendt sted og ber om hjælp hos nogle ukendte (zakat). Man får så hjælp (zakat) og kommer hjem med penge tilovers. Hvad gør man med disse penge i dette tilfælde?

I tilfælde af, at en strandet rejsende tager i mod zakat, og ved hjemkomst er dele af zakaten ikke brugt, bør han sende den tilbageværende mængde tilbage til zakat giveren. Hvis dette ikke er muligt, skal mængden gives til en Mujtahid, med påpegning om at det er zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#50

En håndværker, en landmand eller en købmand, kan, i tilfælde af, at hans årlig indkomst er mindre end hans udgifter, tage imod zakat for at dække det årlige underskud. Han er ikke forpligtet til at sælge sine redskaber eller ejendom eller bruge sin kapital for at dække udgifterne

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#51

I tilfælde af, at en mængde dadler eller rosiner ikke er tørret og ikke er zakatpligtige endnu , kan disse erstattes med frisk frugt. Men forudsat , at man har til formål at betale zakat, og at de efter tørring har den zakatpligtige mængde.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#52

Hvis det er blevet obligatorisk at betale zakat af tørrede dadler og rosiner, kan disse ikke erstattes af f.eks. friske dadler eller druer. Det er derfor ikke tilladt, efter at have beregnet zakat, at betale zakaten med friske dadler, druer eller andet, da der i så fald vil være tale om Ishkal.

På samme måde er det ikke tilladt at betale zakaten af friske dadler og rosiner med tørrede dadler og rosiner. Der kan hellere ikke betales med anden slags friske dadler eller rosiner, efter beregningen af zakat. I så fald vil der være tale om Ishkal.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#53

Såfremt en person, hvis opgave var at udbetale Zakat til den berettiget, har ladet zakaten gå tabt pga. uagtsomhed, bør han erstatte denne

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#54

Såfremt en person, der tidligere ikke har været fattig, hævder, at han er fattig, bør man, som en forholdsregel, ikke give ham zakat, hvis man er usikker på hans påstand.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#55

Såfremt man opfordre et familiemedlem, boende i en anden by, til at betale sin egen fitrah fra ens ejendele, og man er tilmed sikker på, at fitrah vil blive betalt, vil man ikke være ansvarlig for betaling af den pågældende familiemedlems fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#56

Hvis en person holder får , køer og kameler på forskellige steder, og antallet af disse sammenlagt giver den zakatpligtige grænse, skal han betale zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#57

Zakat kan gives til en fattig tigger, men ikke til en, der vil bruge den til syndige handlinger. Og som en forholdsregel, bør zakat ikke gives til en, der som følge af zakat modtagelsen, føler trang til at synde, selv hvis han ikke bruger beløbet på syndige formål.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#58

En forgældet person, der ikke kan betale sin gæld tilbage, kan modtage zakat til afbetaling af gælden. Dette gælder også, selv hvis han kan dække sine udgifter i et helt år. Det er vigtigt, at zakaten ikke bruges på syndige handlinger.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#59

Kan lånegiveren godt ændre sin hensigt med de lånte penge til at disse bliver betragtet som zakat?

Såfremt en forgældet person ikke kan afbetale sin gæld, selvom han ikke anses som fattig, kan långiveren betragte summen af det, han havde til gode som zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#60

Hvad gør jeg som person der har giver zakat til en person som påstår at have en gæld der ikke kan afbetales, og som viser sig at være løgn; personen har benyttet pengene til syndige handlinger. Kan jeg stadig betragte penge givet væk som zakat?

I tilfælde af, at zakat gives til en forgældet person, der ikke kan afbetale sin gæld, og det viser sig senere, at denne har brugt beløbet på syndige handlinger og er dermed fattig, kan den givende betragte det givet beløb, som zakat givet til en fattig.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#61

I tilfælde af, at man på forhånd giver en fattig noget, med den Niyyat om, at det givne er Zakat, mens zakaten endnu ikke er obligatorisk for en, kan man ikke betragte det som Zakat.
Men efter, at zakaten tilkommer en, er det tilladt at anse det som Zakat, betinget af, at det givet beløb endnu ikke er opbrugt, og at den fattige stadige er berettiget.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#62

Såfremt man ikke er forpligtet til at give Fitrah ved solnedgangen på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, men nødvendige forhold forpligter en til Fitrah inden Zuhr på Eid dagen, bør man, som en forholdsregel, give Fitrah

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#63

Såfremt man er forpligtet til betaling af Fitrah på vegne af en anden, vil denne forpligtelse ikke frafalde, dersom personen selv betaler sin Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#64

Hvis der dyrkes hvede, byg, dadler og druer i forskellige byer med forskellige høst tider, og de derfor modtages på forskellige tidspunkter af samme år, skal der betales zakat af den høst, der først modtages, hvis denne er på ca. 847 kg. Zakat af resterende skal betales, når disse modtages.
I tilfælde af, at den først modtaget høst ikke har den zakatpligtige mængde, bør man vente til, at hele høsten er samlet. Hvis den samlede mængde er på den zakatpligtige takst, er man forpligtet til at betale zakat. Hvis det modsatte er tilfældet, er zakat ikke pligtig.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#65

Såfremt en kvinde forsørges af en anden end sin ægtemand, vil hendes Fitrah være pålagt vedkommende. Hvis hun er selvstændig, bør Fitrah betales af hende selv.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#66

I tilfælde af, at ens familie forsørges med haram midler, bør Fitrah, på vegne af disse, betales af halal formue.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#67

Det er ikke nødvendigt for den zakat givende at fortælle den modtagende om zakaten. Hvis den fattige er forlegen over modtagelse af zakat, er det anbefalet ikke at påpege det givet beløb som zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#68

Såfremt der forekommer tvivl om, hvorvidt den forpligtede mængde Zakat er betalt eller ej, eller om man besidder zakatberettigede goder, bør man betale Zakat, selvom tvivlen omhandler tidligere års Zakat. I tilfælde af, at de omtalte goder ikke længere er tilgængelige, vil de ikke være zakatpligtige, selv hvis tvivlen tilkommer det aktuelle års Zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#69

Såfremt man udpeger en fuldmægtig til at viderebetale zakaten af ens ejendom, er det vigtigt, inden zakaten gives, at udføre en Niyyat på, hvad end den fuldmægtige giver til en fattig person, skal betragtes som Zakat. Det foretrækkes, at ens Niyyat forbliver det samme indtil zakaten er nået frem til den fattige.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#70

Det er tilladt at betale en forgældet persons gæld, der ikke kan afbetale sin gæld, med zakat, også hvis denne er under forsørgelse af den zakat givende.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#71

Såfremt en person gæster ens hjem efter solnedgang på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, og denne er et familiemedlem, vil hans Fitrah, som en forholdsregel, være pålagt værten. Dersom andet er tilfældet, vil værten være uforpligtende overfor gæsten, slev hvis denne blev inviteret inden solnedgangen, men bryd sin faste i værtens hus.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#72

Det er pålagt en at betale fitrah på vegne af en person, der gæster ens hjem inden solnedgangen på aftenen forud for Eid ul - fitr dagen, og med givet samtykke overnatter og betragtes som midlertidig dependent.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#73

Såfremt en person gæster ens hjem, inden solnedgang på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, uden tidligere samtykke og opholder sig i ens hjem i et stykke tid, vil man, som vært være pålagt Fitrah på vegne af gæsten. Ligeledes vil værten være pålagt Fitrah, såfremt han er presset til at huse en anden person.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#74

Såfremt en fader ikke er økonomisk stillet til at dække udgifterne til sin søns giftermål, kan han bruge zakat penge til at dække disse udgifter. Det samme kan sønnen gøre for faderen

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#75

Såfremt der er tildelet Fitrah til en, som man tror, er berettiget, men det modsatte viser sig, og dersom den givne Fitrah stadig er til, bør man tage den tilbage og give den til en berettiget. Såfremt det givne ikke kan tages tilbage, bør den erstattes med andet fra formuen. Men dersom den given Fitrah er forbrugt, og modtageren af Fitrah havde kendskab til det faktum, at det, han modtog, var Fitrah, bør han erstatte den. Såfremt det modsatte er tilfældet, tilfalder erstatningen giveren af Fitrah og denne skal give Fitrah endnu en gang.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#76

Hvis en gårdejer køber eller lejer et græsområde, der ikke er pløjet eller dyrket af nogen, til græsning af sit kvæg, vil betaling af zakat være et spørgsmål om Ishkal, men som en forholdsregel bør zakat betales. I tilfælde af, at gårdejeren betaler et gebyr for at græsse sine dyre, er zakat pligtig.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#77

I tilfælde af, at guld og sølv legeringer afviger fra det normale, men disse er, trods afvigelsen, godkendte som guld- og sølvmønter og har den zakatpligtige mængde ( de vil sandsynligvis ikke nå denne mængde i deres rene form), vil de være zakatpligtige. Men hvis disse ikke er godkendte som guld- og sølvmønter, vil et skyldigt zakatbeløb rejse et spørgsmål om Ishkal, selvom den rene mængde er på den zakatpligtige grænse.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#78

Som en forholdsregel, er man forpligtet til at betale zakat af guld- og sølvmønter, der bæres som smykker af kvinder. Dette gælder så længe mønterne bruges som en lovlig betalingsmiddel, dvs., så længe, der sker transaktioner med guld og sølv som møntenhed. I tilfælde af, at mønternes legalitet, som betalingsmiddel, er ophørt, skal der ikke betales zakat af dem.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#79

Hvis guld- og sølvmønter er legeret som normalt, er det tilladt at betale zakat af disse med guld- og sølvmønter, der indeholder mere legering. Eller med mønter, der ikke er af guld og sølv, forudsat, at mængden svarer til zakat-værdien.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#80

Det er tilladt at bruge Zakat til at foretage Hajj, Ziyarat mm., selvom man ikke er kategoriseret som fattig, eller fratrække et beløb, svarende til de årlige udgifter, fra zakaten, forudsat at dette er i offentlighedens interesse, og at der er søgt tilladelse hos en Mujtahid

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#81

Det anses for uforsvarligt at give halv sa’a af en vare (fx hvede) og halv sa’a af en anden vare (fx byg) i Fitrah. Såfremt man betaler med disse, med intentionen om, at opveje værdien af Fitrah, vil det endnu ikke være tilstrækkeligt.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#82

Handelsvarer indbragt ved kommutative kontrakter og tilsidesat til investeringer i en firma eller profit vinding er, som en forholdsregel, zakatpligtige, hvis visse betingelser er opfyldt. Zakat satsen er 1/40.

 1. Ejeren af varerne skal være sund og Baligh.
 2. Varerne skal have nået den zakatpligtige grænse- Grænsen er den samme som for guld og sølv.
 3. Der skal være gået et år, siden man har bestemt sig for at investerer varerne for profit vinding.
 4. Intentionen om investering for profit vinding skal være uændret igennem et år. Hvis formålet ændrer sig, f.eks., hvis der tages et valg om, at man vil bruge varerne til vedligeholdelse af noget eller forsørgelse af nogen, er man ikke forpligtet til at betale zakat af varerne.
 5. Ejeren skal være i stand til at holde varerne under sin egen eje igennem hele året.
 6. Igennem hele året skal ejeren have en køber, som vil give det samme som varernes værdi eller mere. Hvis han, i løbet af året, finder en køber, der vil give mindre end varernes værdi, er han ikke forpligtet til at betale zakat af varerne.
Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#83

Såfremt en person hævder at være fattig, bør man ikke tildele ham Fitrah, medmindre man er indfriet med hans påstand, eller ved, at han tidligere har været fattig

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#84

Det er ikke tilladt at købe den hellige Koran eller andre religiøse bøger med Zakat og dedikere dem som WAQF, medmindre det er nødvendigt for velfærdsstaten. I sådan et tilfælde, bør man, som en forpligtet forholdsregel, søge tilladelse hos en Mujtahid.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#85

Såfremt man har til hensigt at udføre Eid ul- fitr bønnen, bør Fitrah, som en anbefalet forholdsregel, betales inden bønnens udførsel. Har man ikke til hensigt at udføre Eid ul- fitr bønnen, kan betalingen af Fitrah udskydes til Zuhr.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#86

Det er ikke nødvendigt for ejeren at tage sig af afgrøderne efter overdragelsen til en fattig person, en Mujtahid eller hans Wakil. Han er fritstillet til at kræve leje indtil afgrøderne er høsteklare.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#87

Det er obligatorisk at betale zakat af følgende :

1) Hvede

2) Byg

3) Daddel

4) Rosiner

5) Guld

6) Sølv

7) Kamel

8) kvæg/ko

9) Får ( samt ged)

10) Som en forholdsregel, skal der også betales zakat af formuer i erhvervslivet.

Som en påbudt forsigtighed, bør der betales zakat af Sult, som er et blødt type korn, men med egenskaber som rug , og af 'alas , en hvedeart, der er føde for befolkningen i Sana' (Yemen).

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#88

Hvis den afdøde har overdraget hvede, byg, dadler og rosiner og en gæld, hvilken afbetales fra andet i hans formue, før varerne bliver zakatpligtige, skal den arving, hvis andel af arven er på 847 kg., betale zakat. Derimod hvis gælden ikke er betalt, før varerne bliver zakatpligtige, og gælden er lige så stor som formuen, er arvingerne ikke forpligtet til at betale zakat. I tilfælde af, at den afdødes formue overstiger gælden, og denne betales fra mængden af hvede, byg, dadler og rosiner, vil den mængde, som har afbetalt gælden, ikke være zakatpligtig. Den arving, som arver den resterende mængde, skal, hvis arven er lige så stor som den zakatpligtige mængde, betale zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#89

Såfremt en fattig dør, og hans ejendel eller ejendom ikke er nok til at udligne hans gæld, kan långiveren erstatte gælden med zakat. Hvis hans ejendom er tilstrækkelig til at udligne hans gæld, men hans arvinger ikke afbetaler gælden eller långiveren ikke kan få sin penge tilbage på anden vis, kan han erstatte gælden med zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#90

Såfremt en person er i en ubevidst tilstand ved solnedgangen på aftenen forud for Eid ul - fitr dagen, og denne tilstand fortsætter indtil Zuhr på Eid ul - fitr dagen, vil han ikke være pålagt Fitrah. Hvis andet er tilfældet, bør han, som en anbefalet forsigtighed, betale Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#91

Såfremt den fattige Shi'ah er et barn eller en mentalt syg person, kan zakaten gives til hans værge med formålet om, at zakaten tilhører barnet eller den mentalt syge person

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#92

En ikke-Sayyid kan ikke give Fitrah til en Sayyid. Såfremt han er pålagt en Sayyids Fitrah, kan dennes Fitrah ikke gives til en anden Sayyid.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#93

Det er ikke et pligt at betale zakat af, hvad staten tager til sig, både af ens varer eller formue. F. eks., hvis høsten er på 2000 kg., og staten inddrager 50 kg. heraf som skat, bør man betale zakat af de resterende 1950 kg.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#94

Fitrah skal gives med intentionen om Qurbat, dvs. med hensigten om at efterkomme Allahs (swt) velbehag. Det er vigtigt at have Niyyat om Fitrah i sinde, når denne uddeles.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#95

Zakat skal gives med intentionen om Qurbat, dvs. med hensigten om at efterkomme Allahs (swt) velbehag. Det skal gøres tydeligt i ens Niyyat om zakaten er af ens formue eller, om det er Zakatul Fitra. Såfremt man er forpligtet til at give Zakat af hvede eller byg, og man har til hensigt at erstatte værdien af Zakat med en sum penge, er det vigtigt at specificere, om beløbet er i stedet for hvede eller byg.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#96

Såfremt en fattig tager imod Zakat fra en person, med kendskab til det faktum, at den givende ikke er forpligtet til Zakat endnu, og zakaten opbruges eller destrueres, mens denne er unders hans eje, anses han for værende ansvarlig. Som Zakat bliver obligatorisk for den givende, kan han, i tilfælde af, at den fattige stadig er berettiget, tilpasse zakaten efter, hvad han allerede har givet.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#97

Der er to ydereligere tilføjelser i forhold til zakat af ko, kamel og får ( inkl. ged).

 1. Dyret skal have græsset på åbne marker eller andre grønne arealer igennem et helt år. Hvis det er fordret med høstet græs eller har græsset på sin gårdejers marker eller en andens marker, er det ikke zakatpligtigt. Hvis dyret, i løbet af den tid, det har græsset på åbne marker, græsser på sin gårdejers marker en til to gange, vil det være zakatpligtigt.
 2. Kamel, ko eller andet kvæg behøver ikke at have været aktiv igennem hele året før det bliver zakatpligtigt. Som en forholdsregel , skal der betales zakat af dyret, hvis det er brugt til kunstvanding eller pløje af marker.
Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#98

En fattig kan ikke gå på kompromis med en mindre mængde Zakat end den faktiske mængde førend zakaten er modtaget, eller acceptere noget af større værdi. På samme vis er det ikke tilladt at give Zakat med forbeholdet om at få den tilbage. Dette kan dog ske såfremt den modtagende indvilliger i at returnere zakaten.
For eksempel; En person skylder et stort sum Zakat, men er pga. fattigdom ikke i stand til at afbetale gælden. Han angrer for ikke at have givet Zakat og søger tilgivelse hos Allah (swt). Her kan den modtagende, for egen velbehag, skænke zakaten tilbage til den givende

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#99

Såfremt en ikke- mulsim konverter til islam efter solnedgang på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, vil han ikke være pålagt Fitrah. Men dersom en muslim, der ikke var Shi’ah, vender sig til Shi’ah, bør han, efter at have set månen, betale Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#100

Det er Mustahab at betale Zakat af køer, får og kameler til de, der er fattige og retskafne. Som Zakat- giver, skal man prioritere sine trængende pårørende over andre. Ligeså skal de lærde prioriteres over de ikke lærde folk, og ikke -tigger skal prioriteres over tigger. Men såfremt en fattig kan prioriteres over alle andre, af forskellige årsager, er det Mustahab at udbetale zakaten til ham.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#101

Hvis kvaliteten af hvede, byg, dadler og rosiner er forskellig, skal der, som en forholdsregel, betales zakat efter deres kvalitet.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#102

Hvis kvaliteten af guld og sølv er forskellig, skal der betales zakat efter deres kvalitet. Men, som en forholdsregel, må den samlede zakat af guld og sølv ikke afregnes på basis af den ringe kvalitet, men på basis af den fine kvalitet.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#103

En kvinde, hvis udgifter dækkes af hendes ægtemand er ikke berettiget til zakat. Ligeledes er hun ikke zakat berettiget, hvis ægtemanden ikke dækker hendes udgifter, men kan tvinges til dette ved henvendelse til en Mujtahid.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#104

Som en anbefalet forsigtighed bør mængden af Fitrah, der gives til en fattig, ikke være mindre end 3 sa’a (ca. 3 kilo). Det er dog ikke haram, hvis mere end den bestemte mængde gives.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#105

En person, der har nok til at forsørge sig selv i et helt år, men bruger dele af ressourcen, og derfor fortvivler om den resterende mængde er tilstrækkeligt til at dække udgifterne i et helt år, kan ikke modtage zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#106

Såfremt en kvinde, der har indgået et midlertidigt ægteskab (Mutah), er fattige, kan hun modtage zakat af sin ægtemand eller andre. Men i tilfælde af at, der er indgået aftaler i kontrakten, der tillader ægtemanden at forsørge hende eller andre forhold, der forpligter ægtemanden til at forsørge hende, kan hun ikke være zakat berettiget.

Var svaret tilfredsstillende? 2

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#107

Det er ikke tilstrækkeligt at betale Fitrah med mindreværdige eller defekte emner/varer. 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#108

I tilfælde af, at man ejer guld og sølv, som ikke har den minimale zakatpligtige mængde, er man ikke forpligtet til at betale zakat. For eksempel, hvis der er 104 Mithqal sølv og 19 Mithqal guld, skal der ikke betales zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#109

Såfremt zakaten er på 2 mithqal og 15 gram sølv eller mere, bør man, som en anbefalet forsigtighed, ikke give mindre end 2 mithqal og 15 gram sølv til en berettiget person. Sker betaling med andet end sølv f.eks. hvede og byg, og værdien af disse når op på 2 mithqal og 15 gram sølv, bør man, som en anbefalet forsigtighed, ikke give mindre end denne til en berettiget person.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#110

Såfremt en zakatberettiget person får kameler, køer, får, guld eller sølv i Zakat, og disse opfylder de relevante betingelser for Zakat, skal der betales Zakat af dem.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#111

Såfremt et barn er født efter solnedgang på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, vil man ikke være forpligtet til at betale Fitrah på vegne af dette. Men, som et anbefalet forholdsregel, bør man betale Fitrah på vegne af alle dem, der betragtes som familiemedlem efter solnedgangen og frem til Zhuhr på Eid dagen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#112

Betaling af zakat af hvede og rug bliver obligatorisk, når disse er anerkendt som hvede og byg. Zakat af rosiner bliver obligatorisk, når de kaldes druer. Zakat af dadler bliver obligatorisk, når de, ifølge araber, kaldes for Tamar.

Beregning af den zakatpligtige takst og dermed betaling af zakat af hvede og byg skal ske straks efter, at disse er tærsket og kornet skilt fra klinten. Betaling af zakat af rosiner og dadler skal ske straks efter, at disse er plukket , dvs. når tiden er inde til tørring.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#113

Hvis guld- og sølvmønter omstøbes i den tolvte måned, vil de være zakatpligtige. I tilfælde af, at vægten reduceres under omstøbningen, er man forpligtet til at betale den zakat takst, som var pligtig før omstøbningen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#114

Hvis en person og / eller medlemmer fra hans familie opbruger, de allerede nævnte varer, hvoraf betaling af zakat er blevet pligtig, eller bortgiver disse til en fattig person, uden at betragte det som zakat, skal der betalse zakat af den mængde han har brugt eller givet væk.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#115

Hvem kan kræve zakat? - Og hvad består zakat'en af?

Zakat kan kræves af en Mujtahids udpeget person ved høsttid efter, at hvede og byg er tærsket og kornet skilt fra klinten, og efter at druer kaldes rosiner og dadler er tørret.
Hvis varerne fortabes på en eller anden vis, skal ejeren kompensere for den zakat, der skulle have været betalt af dem.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#116

Efter betalt zakat, kan ejeren af hvede, byg, druer og dadler, der ikke er høsteklare endnu, overdrage disse til en fattig person, en Mujtahid eller en Wakil. Under forudsætning af, at de betragtes som partner, kan de deles om udgifterne

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#117

I tilfælde af partnerskab, hvor den ene partner har betalt Zakat af sin andel og den anden ikke, og der sker en fordeling af den fælles formue, selvom det vides, at partneren ikke har betalt Zakat og vil heller ikke gøre dette, kan den betalende, uden indsigelse, tage fuld myndighed over sin andel.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#118

Mængden af zakat kan beregnes og betales lige så snart denne bliver pligtig. Det er ikke nødvendigt at udsætte betalingen til efter høsten af hvede og byg eller tørring af dadler og rosiner

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#119

Såfremt en person skylder Khums eller Zakat , Kaffarah og Nadhr osv. samt er i gæld, men kan ikke afbetale sine gæld, bør han, såfremt formuen, hvoraf Zakat og Khums er obligatorisk, ikke er brugt op, betale Zakat og Khums, hvis andet er tilfældet, bør gælden, Zakat og Khums have prioritet over Kaffarah og Nadhr.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#120

Såfremt prisen for en vare af fin kvalitet er det dobbelte af den ordinær, bør man ikke give det halve sa’a, af varen, i Fitrah. Eksempel; Prisen for en bestem slags hvede er det dobbelte af den ordinær hvede, men anses for uforsvarligt at give det halve sa’a af hveden af fin kvalitet i Fitrah. Ligeledes er det uforsvarligt at give værdien af det halve af en sa’a med en Niyyat om Fitrah

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#121

Såfremt alle køer, kameler og får, under ens eje, er syge eller fejler andet, kan zakat af disse betales med et dyr med samme forhold. Derimod, hvis alle dyrene er sunde, raske og unge, er det ikke tilladt at betale zakat af disse med et dyr, der fejler noget eller er gammel.

Hvis der, i blandt de sunde og raske dyre, findes syge og gamle dyre, skal der, som en forholdsregel, betales zakat med et sundt og raskt dyr.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#122

Hvis mængden af hvede, byg, druer og dadler er ca. 847 kg. ved høst, men reduceres efter, at de er tørret ( fx. druer), er de ikke zakatpligtige længere

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#123

I tilfælde af salg af varer (hvede, byg, dadler og rosiner), som er blevet zakatpligtige inden salget, skal sælgeren betale zakat, og køberen er ikke forpligtet til at betale noget.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#124

Hvis en person køber hvede, byg, rosiner og dadler og ved, at der er betalt zakat af varerne eller er i tvivl om dette, er han ikke forpligtet til at betale zakat. Men hvis han med sikkerhed ved, at sælgeren ikke har betalt zakat af varerne, skal han betale denne.
I tilfælde af snyd, hvor sælger angiver zakat af varerne for betalt, kan køber kræve den mængde zakat, han har betalt, tilbage.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#125

Som en forholdsregel skal der betales zakat af den samlede udbytte fra høsten. Det er ikke tilladt at trække udgifter, der er brugt før og efter høsten, fra den samlede indtægt og betale zakat af resten.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#126

Det er ikke nødvendigt at betale alle Fitrah med samme emne/varer, såfremt man er pålagt Fitrah på vegne af flere. Det er acceptabelt at betale Fitrah på vegne af nogle med hvede og andre med byg.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#127

En Sayyid kan ikke tage i mod zakat fra en non-Sayyid. Men såfremt Khums eller andre religiøse kontingenter ikke er tilstrækkelige til at dække hans udgifter, og der ikke er andre alternativer, kan han tage i mod zakat fra en non-Sayyid

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#128

Såfremt en person separerer zakaten fra den del af sin formue, der er zakatpligtig, kan han have rådighed over den resterende del, og separeres zakaten fra anden ejendom, kan han have disposition over hele ejendommen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#129

Det er ikke påkrævet, efter separering af zakaten, at udbetale hele beløbet på en gang til den berettiget. Men dersom den Zakat – berettiget person er tilgængelig, bør udbetalingen af Zakat, som en anbefalet forholdsregel, ikke udskydes.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#130

Det er vigtigt, at den zakat berettiget er Shi'ah Ithna'ashari. I tilfælde af, at zakaten gives til en, man formoder er Shi'ah, men finder ud af senere, at han ikke var, bør den zakat givende betale zakat igen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#131

Såfremt en person skifter forsørger inden solnedgangen, vil dennes Fitrah være pålagt den nye forsørger. For eksempel; En datter løsriver sig fra sin far og bliver en del af sin ægtemands husstand inden solnedgangen. Ægtemanden vil være ansvarlig for betaling af hendes Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#132

Såfremt en person skylder Khums eller Zakat samt er forpligtet til Hajj og er i gæld, og denne dør, og hans formue er ikke tilstrækkelig til at dække alle disse, bør Khums og Zakat, såfremt formuen, hvoraf Zakat og Khums er obligatorisk, ikke er brugt op, betales. Overskydende beløb kan afbetale gælden. Hvis andet er tilfældet, bør gælden afbetales, og det overskydende beløb kan bruges på at afvikle Hajj. Er der stadig en rest tilbage, skal denne fordeles mellem Khums og Zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#133

Betaling af zakat af guld, sølv og merchandise er betinget af det faktum, at ejeren er sund. I tilfælde af, at ejeren ikke er i en sund tilstand igennem en periode af et år eller dele af et år, er det ikke obligatorisk for ham at betale zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#134

Zakat af guld og sølv er pligtig, kun når disse er i form af mønter og er gyldige i forhold til transaktioner. Zakat skal betales, selvom værdimærket er utydeligt eller slettet.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#135

Fitrah på vegne af et spædbarn, der ammes af dets moder eller en amme, er pålagt den, der forsøger moderen eller ammen. Såfremt moderen eller ammen forsørges med spædbarnets formue, vil betaling af dets Fitrah ikke være pålagt nogen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#136

Fitrah bør ikke gives til en person, der vil bruge den på syndige handlinger.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#137

Såfremt emnet, sat til side som Fitrah, går tabt, og dersom en berettiget har været tilgængelig, men der er sket en forsinkelse i betalingen eller uagtsomhed under opbevaringen, bør den erstattes. En erstatning er ikke nødvendig, såfremt en berettiget ikke har været tilgængelig og opbevaringen har været agtsom.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#138

Såfremt en , tidligere fattig, person hævder, at han stadig er i fattigdommen, kan han modtage zakat, selvom den givende ikke stoler på hans påstand. Men en, ikke i forvejen fattig person, kan ikke modtage zakat, så længe hans fattigdom er usikker.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#139

Det er tilladt at give zakat til sin søn, hvis han er økonomisk trængende, så han kan bruge beløbet på sin kone, sin tjener og tjenestepige.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#140

Det anses for Makrooh at anmode en fattig om at tilbagesælge den netop modtaget Zakat. Såfremt en fattig ønsker at sælge genstanden, som han har modtaget i Zakat, efter en fælles enighed om prisen, bør den, der har tildelt ham Zakaten, have fortrinsret

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#141

Såfremt den tilsidesat Zakat, tilfalder profit, vil profitten også tilhøre den fattige. For eksempel får et får, der er øremærket til Zakat, et lam, skal dette også gives til den fattige.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#142

Såfremt en zakat- berettiget person er til stede under separering af zakaten fra ens formue, anbefales det, at zakaten udbetales til ham straks, medmindre man har (af forskellige årsager) en mere præferabel person i tankerne til modtagelse af zakaten

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#143

Det er ikke tilladt at trække omkostninger, der er brugt til dyrkning af afgrøder, med henblik på at fastlægge den minimale zakatpligtige takst, fra den samlede indtægt. Så hvis vægten af hvilken som helst afgrøde, før beregning af omkostninger, er på ca. 847 kg., skal der betales zakat heraf.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#144

Det er ikke tilladt at trække værdien af de frø, der er brugt til dykning, uanset om de er købt eller ej, fra den samlede høst til beregning af den minimale zakatpligtige takst. Den totale mængde afgrøde bør tages i betragtning under beregning af den zakatpligtige takst.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#145

Zakat af kameler, køer og får er uafhængig af, om alle dyrene er af han - eller hunkøn eller blandet. Det er obligatorisk at betale zakat, så snart antallet af dyrene er på den zakatpligtige grænse.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#146

I tilfælde af, at den zakat givende har givet lån til den fattige, kan han opveje gælden med den zakat, som skulle have været betalt.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#147

Såfremt man er ansvarlig for betaling af Zakat af forskellige varer, og en del af den forpligtet Zakat gives uden udførelse af en Niyyat på, hvad zakaten er af, vil den betalte mængde blive betragtet som Zakat af den vare, hvis værdi svarer til det, der er givet i Zakat. For eksempel; Er man forpligtet til at betale Zakat af 40 får og 15 mithqal guld, men der gives et får i Zakat uden fastsættelse af, hvad Zakaten er af, vil det blive betragtet som Zakat af får. Men betales zakaten med sølvmønter eller pengesedler, hvis værdi afviger fra både får og guld, er der tale om Ishkal, og zakaten vil derfor ikke blive betragtet som betalt.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#148

Såfremt en fattig tager imod Zakat fra en person, dog uden kendskab til det faktum, at den givende endnu ikke er forpligtet til Zakat, og destruerer denne, anses han ikke for værende ansvarlig. I så fald kan den givende betragte, hvad han har givet for Zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#149

Udgifter, der er gjort efter at zakat grænsen er sat, kan ikke trækkes fra den forpligtet zakat, selvom man har søgt råd eller tilladelse hos en Mujtahid eller Wakil.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#150

Udgifterne til afvejning og afmåling af hvede, byg, rosiner og dadler, der gives som Zakat, er pålagt den betalende.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#151

Hvis en person låner guld, sølv eller andet, hvoraf der skal betales zakat, i et år eller mere, skal han betale zakat af genstanden, mens udlåneren er fritaget for betaling af zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#152

Såfremt en person, hvis opgave er at overbringe zakaten til den berettiget, ikke udfører opgaven og zakaten går tabt, trods hans forsigtighed, er han ikke påkrævet en erstatning, betinget af, at han har en god grund til udskydelsen. Bl.a. hvis udskydelsen er grundet hans venten på en bestemt fattig person eller en ønske om at fordele zakaten mellem flere fattige. Er der ingen gode grunde, bør zakaten erstattes.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#153

Hvordan er reglener generalt for hvis man giver zakat til den forkerte eller til en som ikke er berettiget zakat?

Gives zakat til en man anser som fattig, men det viser sig senere, at personen ikke er fattig, eller der gives zakat til en ikke-fattig person, fordi man ikke kender til reglerne, kan det ikke betragtes som zakat. Såfremt den givet mængde zakat stadig er til, bør den givende tage zakaten tilbage og give den til en, der er berettiget til zakat. Hvis beløbet er opbrugt, og den modtagende var klar over, at det han fik var zakat, bør han erstatte beløbet, så det kan gives til en zakat berettiget person. I tilfælde af, at den modtagende ikke var klar over, at beløbet var zakat, er der ingen behøv for tilbagebetaling, derimod bør den givende erstatte beløbet med noget fra hans egen ejendele.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#154

Zakat af andet end hvede, byg, rosiner og dadler er betinget af , at ejeren har disse under eget opsyn. Hvis han er forhindret i dette, pga. overtagelse af en anden person , er zakat ikke wajib for ham.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#155

I tilfælde af, at et dadel træ, druer og afgrøder som hvede og byg kommer under ens eje og disse bliver efterfølgende zakat pligtige, skal der betales zakat af disse.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#156

Såfremt en person er under uddannelse, men som et alternativ kan tjene til sit levebrød, kan man, dersom uddannelsen er nødvendig, tildele ham Zakat. Hvis den specifikke uddannelse ligger i offentlighedens interesse, er det tilladt at tildele ham Zakat, dog med tilladelse fra en Mujtahid. Såfremt ingen af de nævnte betingelser er opfyldt, er det ikke tilladt at tildele ham Zakat.  

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#157

Såfremt man ikke er i stand til at dække sine egne, såvel som sin families, udgifter i en periode på et år, og der er heller ingen andre, som kan dække disse udgifter, betragtes man som fattig, dermed er man ikke forpligtet til Zakat ul – fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#158

Hvis hvede, byg, dadler og druer er vandet vha. en kombination af regnvand og vand leveret med spande m.m. antages det, at de er vandet med spande m.m., derfor vil zakaten være på 5%.
Hvis det antages, at vandingen er sket med regnvand og vand fra en flod, vil zakaten være på 10%.
Hvis det antages, at vandingen er sket på begge omtalte måder, vil zakaten være på 7,5 %.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#159

Hvis man, af en eller anden grund, ikke kan afgøre om afgrøderne er vandet med regnvand eller både regnvand og spande, er det tilstrækkeligt at betale en zakat på 7,5 %.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#160

Hvis man er tvivl og ikke kan afgøre om jorden, antageligvis, er vandet på begge måder eller om den er vandet med spande m.m., er det tilstrækkeligt at betale en zakat på 5%. Det samme gælder, hvis den fælles antagelse påpeger, at vandingen er sket med regnvand.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#161

I tilfælde af, at vandingen af hvede, byg, dadler og druer er sket med regnvand og vand fra en kanal samt vanding med spande, som en supplement, men uden en virkning for afgrøderne, skal der betales en zakat på 10%.

Hvis afgrøderne er vandet med spande m.m., og der er blevet brugt regnvand og vand fra en kanal, som supplement, men uden en virkning for afgrøderne, skal der betales en zakat på 5%.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#162

I tilfælde af, at en afgrøde er vandet med spande m.m. og den tilgrænsende stykke jord med afgrøder har draget nytte af nabojordens fugtighed (fordi denne er vandet), skal der betales en zakat på 5 % af afgrøden, der er vandet, og som en forholdsregel 10 % af afgrøden, som har draget nytte af jordens fugt.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#163

I tilfælde af, at ens dadel- træer eller vinstokke bærer frugt to gange på et år, og deres samlede vægt når den zakatpligtige takst, skal der, som forholdsregel, betales zakat af hele mængden.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#164

Såfremt der handles med varer, sat til side som Zakat, uden en tilladelse fra en Mujtahid, og denne lider et tab, er det ikke tilladt at trække noget fra zakaten. Men hvis der opnås profit ved handelen, skal denne, som en anbefalet forholdsregel, gives til en zakat- berettiget person.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#165

Det er acceptabelt at give et får, hvis værdi er mindre end de andre får, i zakat. Men det foretrækkes, at der gives et får af større værdi end de andre får. Samme regel er gældende for køer og kameler.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#166

Såfremt en person dør inden solnedgangen på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, vil det ikke være wajib at betale hans og hans families Fitrah fra hans arv. Sker dødsfaldet efter solnedgangen, vil deres Fitrah, i almindelighed, være pligtig, men dette er ikke blottet for Ishkal, derfor bør man handle forsigtigt og betale hans såvel som familiens Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#167

Det er tilladt at give zakat til en person, om hvem man er i tvivl om er en Sayyid eller ej.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#168

Hvis guld og sølv veksles til andet eller omstøbes i løbet af perioden på elve måneder, vil de ikke være zakatpligtige. Ombyttes guld- eller sølvmønterne til almindelig guld eller sølv, med hensigten om at undgå betaling af zakat, vil en anbefalet forholdsregel være at betale zakat

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#169

Såfremt der ikke findes Zakat berettigede personer i ens hjemby, eller zakaten ikke kan blive brugt på andre allerede omtalte måder, bør den bruges til et passende formål i en anden by; forudsat en garanti om, at der i den nærmere fremtid, ikke vil komme en person berettiget til zakaten. Udgifterne til befordringen kan, med tilladelse fra en Mujtahid, fradrages Zakat I tilfælde af tab, vil den betalende ikke stilles til ansvar.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#170

I tilfælde af tilstedeværende zakat berettiget personer i ens hjemby, kan den betalende befordre zakaten til en anden by, dog vil han være ansvarlig for udgifterne til befordringen og for tab af Zakat, såfremt dette sker, medmindre befordringen sker med et direktiv fra en Mujtahid.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#171

Som en påbudt forholdsregel, bør zakat ikke gives til en dranker eller en, der ikke udfører de daglige bønner eller til en , som begår store og indlysende synder.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#172

Som allerede nævnt, er zakat af guld og sølv pligtig i tilfælde af, at den zakatpligtige mængde er under ens eje i en periode på eller over elve måneder. Falder mængden til under grænsen i løbet af denne periode, vil zakat ikke være pligtig.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#173

Der er 5 zakatpligtige grænser i forhold til får

 1. Den første zakatpligtige grænse er på 40 får, hvoraf der skal betales et får som zakat. Så længe antallet af får er under 40, er zakat ikke pligtig.
 2. Den anden zakatpligtige grænse er på 121, hvoraf der er en zakat på 2 får.
 3. Den tredje zakatpligtige grænse er på 201, hvoraf der er en zakat på 3 får.
 4. Den fjerde zakatpligtige grænse er på 301, hvoraf der er en zakat på 4 får.
 5. Den femte zakatpligtige grænse er på 400 får eller flere. I dette tilfælde, skal beregningen af zakat ske sådan så der for hver hundrede får gives et får som zakat. Det er ikke et krav at betale zakaten fra den samme gruppe får. Det er tilstrækkeligt at betale med får fra andre grupper eller betale værdien af et får, i form af penge, som zakat.
Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#174

Der er to zakatpligtige grænser for køer.

 1. Den første grænse er på 30 køer. Hvis antallet af køer når 30, og de tidligere nævnte forhold er overholdt, skal der betales en kalv, der er gået ind i andet år af sit liv, som zakat. Som en forholdsregel bør kalven være af hunkøn.
 2. Den anden grænse er på 40 køer. Zakaten heraf er en kalv (hunkøn), der er gået ind i tredje år af sit liv. Hvis antallet af køer ligger mellem 30 og 40, f.eks. 39, er man kun forpligtet til at betale zakat af 30 køer.
  Hvis antallet af køer er flere end 40 og færre end 60, skal der kun betales zakat af 40 køer. For 60 køer, hvilken er det dobbelte af den første grænse, skal der, som zakat, betales to kalve, der er gået ind i andet år af deres liv. Som antallet af køer stiger, bør man beregne zakaten på baggrund af reglerne om 30 eller 40 køer. Hvordan end beregningen foregår, må der ikke være køer uden for en gruppering. Hvis dette sker må antallet ikke overstige 9. For eksempel; Er der 70 køer, skal de deles op i to grupper af henholdsvis 30 og 40 køer. Zakaten af begge grupper skal følge satsen for 40 køer, da der ellers vil være 10 køer, hvoraf der ikke betales zakat af.
Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#175

Der er fastlagt to minimale zakatpligtige grænser for sølv:
Den første grænse er på 105 ordinær Mithqal, svarende til 483,88 gram. Dvs, når den samlede mængde sølv når denne takst, og alle nødvendige forhold er overholdt , skal 2,5 % af mængden betales som zakat. Er grænsen ikke nået, vil zakat ikke være pligtig.

Den anden zakatpltigtige grænse er gældende, når mængden af sølv stiger med 21 Mithqal eller mere. Dvs. hvis mængden af sølv stiger med 21, skal der betales zakat af 126 Mithqal, men hvis den tillagte mængde er mindre end 21 Mithqal, skal der kun betales zakat af 105 Mithqal.
For hver gang der lægges 21 Mitqal eller mere til den samlede mængde sølv, skal der betales zakat af den totale mængde. Er den tillagte mængde mindre end 21 Mithqal , er zakat af den sidste mængde ikke pligtig.

Gives 1/40 af den samlede mængde guld og sølv som zakat, har man betalt den obligatoriske zakat og evt. mere. Betales 2,5 % af 110 Mithqal sølv som zakat, har man betalt for de 105 Mithqal, som man er forpligtet til og evt. af 5 Mithqal, der ikke var zakatpligtig.

Var svaret tilfredsstillende? 1

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#176

Der er 12 zakatpligtige grænser ift. kamel.

 1. 5 Kameler - Og zakaten er et får. Så længe antallet af kameler er under fem, vil de ikke være zakatplitige.
 2. 10 kameler - Og zakaten er 2 får.
 3. 15 kameler - Og zakaten er 3 får.
 4. 20 kameler - Og zakaten er 4 får.
 5. 25 kameler - Og zakaten er 5 får.
 6. 26 kameler - Og af zakaten er en kamel, der er gået ind i andet år af sit liv.
 7. 36 kameler - Og zakaten er en kamel, der er gået ind i tredje år af sit liv.
 8. 46 kameler - Og zakaten af er en kamel, der er gået ind i fjerde år af sit liv.
 9. 61 kameler - Og zakaten er en kamel, der er gået ind i femte år af sit liv.
 10. 76 kameler - Og zakaten er 2 kameler, der er gået ind i tredje år af deres liv.
 11. 91 kameler - Og zakaten er 2 kameler, der er gået ind i fjerde år af deres liv.
 12. 121 kameler eller flere - I dette tilfælde kan kamelerne grupperes i grupper af 40. For hver gruppe skal der gives en kamel, der er gået ind i tredje år af sit liv. Kamelerne kan også grupperes i grupper af 50, hvor der for hver gruppe skal gives en kamel, der er gået ind i fjerde år af sit liv. Eller de kan grupperes i grupper af 40 og 50.

 

Hvordan end de grupperes, skal beregning ske således, at der ikke er kameler, som står udenfor en gruppering. Hvis dette sker må antallet ikke overstige 9 kameler. For eksempel; Er der 140 kameler, skal der, for 100 af dem, gives to lignende kameler, der er gået ind i fjerde år af deres liv. For de resterende 40 kameler, skal der gives en kamel, der er gået ind i tredje år af sit liv.
Kamelen, der gives som zakat skal være af hunkøn.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#177

Der er fastlagt to forskellige zakatpligtige grænser for guld:
Den første er på 20 Mithqal ( Sharee'). En Mithqal svarer til 3,456 gram. Hvis mængden af guld når op på 20 Mithqal, og alle nødvendige forhold er overholdt, skal 1/40 ( 1,728 gram) betales som zakat. Hvis mængden af guld ikke når denne grænse, er zakat ikke pligtig.

Den anden zakatpligtige grænse er gældende, når mængden af guld stiger fra 20 Mithqal Sharee'. Dvs. hvis der lægges 4 Mithqal Sharee' til, skal der betales 2,5 % zakat af hele mængden. Hvis mængden af det tillagte er mindre end 4 Mithqal Sharee', skal der kun betales zakat af 20 Mithqal og ikke af den tillagte mængde.
For hver gang der lægges 4 Mitqal Sharee' eller mere til den samlede mængde guld, skal der betales zakat af den totale mængde. Er den tillagte mængde mindre end 4 Mithqal Sharee', er zakat af den sidste mængde ikke pligtig.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#178

Ejer man guld eller sølv, der har nået den zakatpligtige mængde, og zakaten heraf er betalt, skal man fortsatte med at betale zakat hvert år. Zakat skal betales så længe den samlede mængde er zakatpligtig.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#179

Zakat af hvede, byg, dadler og rosiner bliver en obligatorisk pligt, når deres mængde opnår den zakatpligtige takst, som er på 300 saa', hvilken er det samme som 847 kg.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#1

Der er fastlagt to minimale zakatpligtige grænser for sølv:
Den første grænse er på 105 ordinær Mithqal, svarende til 483,88 gram. Dvs, når den samlede mængde sølv når denne takst, og alle nødvendige forhold er overholdt , skal 2,5 % af mængden betales som zakat. Er grænsen ikke nået, vil zakat ikke være pligtig.

Den anden zakatpltigtige grænse er gældende, når mængden af sølv stiger med 21 Mithqal eller mere. Dvs. hvis mængden af sølv stiger med 21, skal der betales zakat af 126 Mithqal, men hvis den tillagte mængde er mindre end 21 Mithqal, skal der kun betales zakat af 105 Mithqal.
For hver gang der lægges 21 Mitqal eller mere til den samlede mængde sølv, skal der betales zakat af den totale mængde. Er den tillagte mængde mindre end 21 Mithqal , er zakat af den sidste mængde ikke pligtig.

Gives 1/40 af den samlede mængde guld og sølv som zakat, har man betalt den obligatoriske zakat og evt. mere. Betales 2,5 % af 110 Mithqal sølv som zakat, har man betalt for de 105 Mithqal, som man er forpligtet til og evt. af 5 Mithqal, der ikke var zakatpligtig.

Var svaret tilfredsstillende? 1

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#2

Som en påbudt forholdsregel, bør zakat ikke gives til en dranker eller en, der ikke udfører de daglige bønner eller til en , som begår store og indlysende synder.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#3

Det er tilladt at betale en forgældet persons gæld, der ikke kan afbetale sin gæld, med zakat, også hvis denne er under forsørgelse af den zakat givende.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#4

Det er obligatorisk at betale zakat af følgende :

1) Hvede

2) Byg

3) Daddel

4) Rosiner

5) Guld

6) Sølv

7) Kamel

8) kvæg/ko

9) Får ( samt ged)

10) Som en forholdsregel, skal der også betales zakat af formuer i erhvervslivet.

Som en påbudt forsigtighed, bør der betales zakat af Sult, som er et blødt type korn, men med egenskaber som rug , og af 'alas , en hvedeart, der er føde for befolkningen i Sana' (Yemen).

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#5

Betalingen af zakat bliver obligatorisk, når ens ejendele / ejendomme når den ordinerede zakatpligtige grænse, og hvis ejeren af disse er en fri person.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#6

Pligten til at betale zakat af guld, sølv og merchandise (handelsvarer) er betinget af, at ejeren er sund og Baligh (moden og voksen)- Dette er dog ikke et krav i forhold til zakat af hvede, byg, rosiner, kameler, køer og får.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#7

Betaling af zakat af hvede og rug bliver obligatorisk, når disse er anerkendt som hvede og byg. Zakat af rosiner bliver obligatorisk, når de kaldes druer. Zakat af dadler bliver obligatorisk, når de, ifølge araber, kaldes for Tamar.

Beregning af den zakatpligtige takst og dermed betaling af zakat af hvede og byg skal ske straks efter, at disse er tærsket og kornet skilt fra klinten. Betaling af zakat af rosiner og dadler skal ske straks efter, at disse er plukket , dvs. når tiden er inde til tørring.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#8

Betaling af zakat af varer, som hvede, byg, rosiner og dadler er ikke betinget af det faktum, at de skal være under ejerens egen eje. Dvs. hvis disse er, hverken under ejerens opsyn eller hans befuldmægtiget, fordi de er blevet beslaglagt af en anden, er de dog stadig zakat pligtige og dette skal betales, når de er under ejerens eje igen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#9

Betaling af zakat af guld, sølv og merchandise er betinget af det faktum, at ejeren er sund. I tilfælde af, at ejeren ikke er i en sund tilstand igennem en periode af et år eller dele af et år, er det ikke obligatorisk for ham at betale zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#10

Hvis ejeren af kvæg ( ko, får, kamel), guld og sølv er beruset i en periode, fx dele af et år, er han ikke fritaget for at betale zakat. Han er ej heller fritaget fra pligten til at betale zakat, hvis han på det tidspunkt, hvor zakat af hvede, byg, dadler og rosiner bliver wajib, er beruset eller bevidstløs

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#11

Zakat af andet end hvede, byg, rosiner og dadler er betinget af , at ejeren har disse under eget opsyn. Hvis han er forhindret i dette, pga. overtagelse af en anden person , er zakat ikke wajib for ham.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#12

Hvis en person låner guld, sølv eller andet, hvoraf der skal betales zakat, i et år eller mere, skal han betale zakat af genstanden, mens udlåneren er fritaget for betaling af zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#13

Zakat af hvede, byg, dadler og rosiner bliver en obligatorisk pligt, når deres mængde opnår den zakatpligtige takst, som er på 300 saa', hvilken er det samme som 847 kg.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#14

Hvis en person og / eller medlemmer fra hans familie opbruger, de allerede nævnte varer, hvoraf betaling af zakat er blevet pligtig, eller bortgiver disse til en fattig person, uden at betragte det som zakat, skal der betalse zakat af den mængde han har brugt eller givet væk.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#15

Hvis ejeren af hvede, byg, dadler og druer dør efter, at betaling af zakat af varerne er blevet pligtig, skal den mængde zakat ,som han skulle have betalt, betales af hans formue.
Hvis han dør inden zakat af varerne bliver pligtig, skal hver af hans arvinger, hvis andel af arven har opnået den zakatpligtige takst, betale zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#16

Hvem kan kræve zakat? - Og hvad består zakat'en af?

Zakat kan kræves af en Mujtahids udpeget person ved høsttid efter, at hvede og byg er tærsket og kornet skilt fra klinten, og efter at druer kaldes rosiner og dadler er tørret.
Hvis varerne fortabes på en eller anden vis, skal ejeren kompensere for den zakat, der skulle have været betalt af dem.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#17

I tilfælde af, at et dadel træ, druer og afgrøder som hvede og byg kommer under ens eje og disse bliver efterfølgende zakat pligtige, skal der betales zakat af disse.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#18

I tilfælde af salg af varer (hvede, byg, dadler og rosiner), som er blevet zakatpligtige inden salget, skal sælgeren betale zakat, og køberen er ikke forpligtet til at betale noget.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#19

Hvis en person køber hvede, byg, rosiner og dadler og ved, at der er betalt zakat af varerne eller er i tvivl om dette, er han ikke forpligtet til at betale zakat. Men hvis han med sikkerhed ved, at sælgeren ikke har betalt zakat af varerne, skal han betale denne.
I tilfælde af snyd, hvor sælger angiver zakat af varerne for betalt, kan køber kræve den mængde zakat, han har betalt, tilbage.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#20

Hvis mængden af hvede, byg, druer og dadler er ca. 847 kg. ved høst, men reduceres efter, at de er tørret ( fx. druer), er de ikke zakatpligtige længere

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#21

Hvis en mængde af hvede, byg eller dadler bruges inden de er tørret, skal zakat af denne mængde også betales, hvis den samlede vægt af varerne når op på den zakatpligtige takst efter tørring.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#22

1) Dadler til tørring - Regler omkring betaling af zakat af disse er allerede beskrevet.

2) Dadler, som spises når de er modne. ( Hvis vægten af denne sort når op på 847 kg. efter tørring, er zakat, som en anbefalet forsigtighed, pligtig. )

3) Dadler, som spises før de modnes. ( Zakat af denne sort er ikke pligtig).

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#23

Zakat af hvede, byg, dadler og rosiner betales en gang, også hvis disse er under ens eje i flere år.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#24

Hvis hvede, byg, dadler og druer er vandet vha. en kombination af regnvand og vand leveret med spande m.m. antages det, at de er vandet med spande m.m., derfor vil zakaten være på 5%.
Hvis det antages, at vandingen er sket med regnvand og vand fra en flod, vil zakaten være på 10%.
Hvis det antages, at vandingen er sket på begge omtalte måder, vil zakaten være på 7,5 %.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#25

Hvis man, af en eller anden grund, ikke kan afgøre om afgrøderne er vandet med regnvand eller både regnvand og spande, er det tilstrækkeligt at betale en zakat på 7,5 %.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#26

Hvis man er tvivl og ikke kan afgøre om jorden, antageligvis, er vandet på begge måder eller om den er vandet med spande m.m., er det tilstrækkeligt at betale en zakat på 5%. Det samme gælder, hvis den fælles antagelse påpeger, at vandingen er sket med regnvand.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#27

I tilfælde af, at vandingen af hvede, byg, dadler og druer er sket med regnvand og vand fra en kanal samt vanding med spande, som en supplement, men uden en virkning for afgrøderne, skal der betales en zakat på 10%.

Hvis afgrøderne er vandet med spande m.m., og der er blevet brugt regnvand og vand fra en kanal, som supplement, men uden en virkning for afgrøderne, skal der betales en zakat på 5%.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#28

I tilfælde af, at en afgrøde er vandet med spande m.m. og den tilgrænsende stykke jord med afgrøder har draget nytte af nabojordens fugtighed (fordi denne er vandet), skal der betales en zakat på 5 % af afgrøden, der er vandet, og som en forholdsregel 10 % af afgrøden, som har draget nytte af jordens fugt.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#29

Det er ikke tilladt at trække omkostninger, der er brugt til dyrkning af afgrøder, med henblik på at fastlægge den minimale zakatpligtige takst, fra den samlede indtægt. Så hvis vægten af hvilken som helst afgrøde, før beregning af omkostninger, er på ca. 847 kg., skal der betales zakat heraf.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#30

Det er ikke tilladt at trække værdien af de frø, der er brugt til dykning, uanset om de er købt eller ej, fra den samlede høst til beregning af den minimale zakatpligtige takst. Den totale mængde afgrøde bør tages i betragtning under beregning af den zakatpligtige takst.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#31

Det er ikke et pligt at betale zakat af, hvad staten tager til sig, både af ens varer eller formue. F. eks., hvis høsten er på 2000 kg., og staten inddrager 50 kg. heraf som skat, bør man betale zakat af de resterende 1950 kg.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#32

Som en forholdsregel skal der betales zakat af den samlede udbytte fra høsten. Det er ikke tilladt at trække udgifter, der er brugt før og efter høsten, fra den samlede indtægt og betale zakat af resten.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#33

Udgifter, der er gjort efter at zakat grænsen er sat, kan ikke trækkes fra den forpligtet zakat, selvom man har søgt råd eller tilladelse hos en Mujtahid eller Wakil.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#34

Mængden af zakat kan beregnes og betales lige så snart denne bliver pligtig. Det er ikke nødvendigt at udsætte betalingen til efter høsten af hvede og byg eller tørring af dadler og rosiner

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#35

Efter betalt zakat, kan ejeren af hvede, byg, druer og dadler, der ikke er høsteklare endnu, overdrage disse til en fattig person, en Mujtahid eller en Wakil. Under forudsætning af, at de betragtes som partner, kan de deles om udgifterne

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#36

Det er ikke nødvendigt for ejeren at tage sig af afgrøderne efter overdragelsen til en fattig person, en Mujtahid eller hans Wakil. Han er fritstillet til at kræve leje indtil afgrøderne er høsteklare.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#37

Hvis der dyrkes hvede, byg, dadler og druer i forskellige byer med forskellige høst tider, og de derfor modtages på forskellige tidspunkter af samme år, skal der betales zakat af den høst, der først modtages, hvis denne er på ca. 847 kg. Zakat af resterende skal betales, når disse modtages.
I tilfælde af, at den først modtaget høst ikke har den zakatpligtige mængde, bør man vente til, at hele høsten er samlet. Hvis den samlede mængde er på den zakatpligtige takst, er man forpligtet til at betale zakat. Hvis det modsatte er tilfældet, er zakat ikke pligtig.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#38

I tilfælde af, at ens dadel- træer eller vinstokke bærer frugt to gange på et år, og deres samlede vægt når den zakatpligtige takst, skal der, som forholdsregel, betales zakat af hele mængden.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#39

I tilfælde af, at en mængde dadler eller rosiner ikke er tørret og ikke er zakatpligtige endnu , kan disse erstattes med frisk frugt. Men forudsat , at man har til formål at betale zakat, og at de efter tørring har den zakatpligtige mængde.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#40

Hvis det er blevet obligatorisk at betale zakat af tørrede dadler og rosiner, kan disse ikke erstattes af f.eks. friske dadler eller druer. Det er derfor ikke tilladt, efter at have beregnet zakat, at betale zakaten med friske dadler, druer eller andet, da der i så fald vil være tale om Ishkal.

På samme måde er det ikke tilladt at betale zakaten af friske dadler og rosiner med tørrede dadler og rosiner. Der kan hellere ikke betales med anden slags friske dadler eller rosiner, efter beregningen af zakat. I så fald vil der være tale om Ishkal.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#41

I tilfælde af dødsfald, hvor den afdøde er i gæld og besidder ejendomme, hvoraf der skal betales zakat, er det en forudsætning, at afbetale zakaten først, herefter kan gælden afbetales.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#42

Hvis den afdøde har overdraget hvede, byg, dadler og rosiner og en gæld, hvilken afbetales fra andet i hans formue, før varerne bliver zakatpligtige, skal den arving, hvis andel af arven er på 847 kg., betale zakat. Derimod hvis gælden ikke er betalt, før varerne bliver zakatpligtige, og gælden er lige så stor som formuen, er arvingerne ikke forpligtet til at betale zakat. I tilfælde af, at den afdødes formue overstiger gælden, og denne betales fra mængden af hvede, byg, dadler og rosiner, vil den mængde, som har afbetalt gælden, ikke være zakatpligtig. Den arving, som arver den resterende mængde, skal, hvis arven er lige så stor som den zakatpligtige mængde, betale zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#43

Hvis kvaliteten af hvede, byg, dadler og rosiner er forskellig, skal der, som en forholdsregel, betales zakat efter deres kvalitet.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#44

Zakat kan anvendes på følgende otte måder.

 1. Den kan gives til en fattig, der ikke besidder faktiske eller potentiale midler til at dække sine egene eller sin families udgifter på en periode af et år. En person, som har mulighed for eller ressourcerne til at dække sine udgifter, kan ikke klassificeres som fattig.
 2. Den kan gives til en Miskin (nødlidende person), der har dårligere levevilkår end en Faqir (en fattig person).
 3. Zakat kan betales til en person, som er Wakil af den Hellige Imam (A.S), eller kan samles ind af hans godkendte repræsentant , som kan have beløbet i sin varetægt og gøre regnskab, og indlevere zakaten til Imamen, hans repræsentant eller de fattige.
 4. Den kan gives til de ikke-muslimer, som , imod zakat, er tilbøjelige til at vende til Islam eller assistere muslimerne i krige eller andre retfærdiggørende handlinger.
  Den kan ligeledes gives til de muslimer, hvis tro til Profeten eller Wilayat Amirul Momiuneen er ustabil og svag, men forudsat, at de, med modtagelse af zakaten, vil fæstne deres tro.
 5. Den kan bruges på at købe slaver fri - Detaljerne hertil er beskrevet under den relevante kapitel.
 6. Den kan gives til en forgældet person, som ikke kan betale sin gæld tilbage.
 7. Den kan bruges , Fisabilillah, på ting, som har fælles fordel for muslimer; For eksempel : Opførelse af moské og skole for religiøse studier, at holde byen ren og udvidelse eller opførelse af veje.
 8. Den kan gives til strandede rejsende.

Disse er situationer, hvor zakaten kan anvendes. Men for tilfælde 3 og 4, er Imams (A.S) eller hans repræsentants tilladelse nødvendig. Som en forholdsregel gælder det samme for tilfælde 7.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#45

Som en forholdsregel bør den fattige , eller hans familie, ikke få mere af zakaten end hvad de har brug for i et helt år. Såfremt han ejer penge eller værdivarer, skal han kun modtage den mængde zakat, der svarer til underskuddet af udgifterne i et helt år.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#46

En person, der har nok til at forsørge sig selv i et helt år, men bruger dele af ressourcen, og derfor fortvivler om den resterende mængde er tilstrækkeligt til at dække udgifterne i et helt år, kan ikke modtage zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#47

En håndværker, en landmand eller en købmand, kan, i tilfælde af, at hans årlig indkomst er mindre end hans udgifter, tage imod zakat for at dække det årlige underskud. Han er ikke forpligtet til at sælge sine redskaber eller ejendom eller bruge sin kapital for at dække udgifterne

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#48

En person, der ikke er i stand til at dække sine egne udgifter eller sin families i et helt år, kan modtage zakat, også hvis han ejer et hus, som han lever i, eller et transportmiddel, med hvilket han driver sit liv eller bibeholder sin selvrespekt. Den samme regel er gældende ift. husholdnings udstyr, redskaber og klæder til sommer- og vinterperioden eller andre fornødenheder. Hvis den fattige ikke har disse basale ting, kan han, hvis nødvendigt, købe dem med zakaten

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#49

Er det tilladt at fattige bliver afhængige af zakat, eller skal de sørge for at være selvforsørgende?

Såfremt det er muligt for den fattige at lære en kunnen , bør han, som en forholdsregel, ikke gøre sig afhængig af zakat. Han kan modtage zakat, så længe han er under læring.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#50

Såfremt en , tidligere fattig, person hævder, at han stadig er i fattigdommen, kan han modtage zakat, selvom den givende ikke stoler på hans påstand. Men en, ikke i forvejen fattig person, kan ikke modtage zakat, så længe hans fattigdom er usikker.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#51

Såfremt en person, der tidligere ikke har været fattig, hævder, at han er fattig, bør man, som en forholdsregel, ikke give ham zakat, hvis man er usikker på hans påstand.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#52

I tilfælde af, at den zakat givende har givet lån til den fattige, kan han opveje gælden med den zakat, som skulle have været betalt.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#53

Såfremt en fattig dør, og hans ejendel eller ejendom ikke er nok til at udligne hans gæld, kan långiveren erstatte gælden med zakat. Hvis hans ejendom er tilstrækkelig til at udligne hans gæld, men hans arvinger ikke afbetaler gælden eller långiveren ikke kan få sin penge tilbage på anden vis, kan han erstatte gælden med zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#54

Det er ikke nødvendigt for den zakat givende at fortælle den modtagende om zakaten. Hvis den fattige er forlegen over modtagelse af zakat, er det anbefalet ikke at påpege det givet beløb som zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#55

Hvordan er reglener generalt for hvis man giver zakat til den forkerte eller til en som ikke er berettiget zakat?

Gives zakat til en man anser som fattig, men det viser sig senere, at personen ikke er fattig, eller der gives zakat til en ikke-fattig person, fordi man ikke kender til reglerne, kan det ikke betragtes som zakat. Såfremt den givet mængde zakat stadig er til, bør den givende tage zakaten tilbage og give den til en, der er berettiget til zakat. Hvis beløbet er opbrugt, og den modtagende var klar over, at det han fik var zakat, bør han erstatte beløbet, så det kan gives til en zakat berettiget person. I tilfælde af, at den modtagende ikke var klar over, at beløbet var zakat, er der ingen behøv for tilbagebetaling, derimod bør den givende erstatte beløbet med noget fra hans egen ejendele.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#56

En forgældet person, der ikke kan betale sin gæld tilbage, kan modtage zakat til afbetaling af gælden. Dette gælder også, selv hvis han kan dække sine udgifter i et helt år. Det er vigtigt, at zakaten ikke bruges på syndige handlinger.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#57

Hvad gør jeg som person der har giver zakat til en person som påstår at have en gæld der ikke kan afbetales, og som viser sig at være løgn; personen har benyttet pengene til syndige handlinger. Kan jeg stadig betragte penge givet væk som zakat?

I tilfælde af, at zakat gives til en forgældet person, der ikke kan afbetale sin gæld, og det viser sig senere, at denne har brugt beløbet på syndige handlinger og er dermed fattig, kan den givende betragte det givet beløb, som zakat givet til en fattig.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#58

Kan lånegiveren godt ændre sin hensigt med de lånte penge til at disse bliver betragtet som zakat?

Såfremt en forgældet person ikke kan afbetale sin gæld, selvom han ikke anses som fattig, kan långiveren betragte summen af det, han havde til gode som zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#59

Hvad gør man i tilfælde af at man er strandet og har ingen penge til at komme hjem? Er det fx. tilladt at modtage zakat selvom man ikke er fattig men har ingen penge eller kendte på det sted man er strandet?

En rejsende, der er strandet pga. manglende penge eller defekt transportmiddel , kan modtage zakat, forudsat at hans formål med rejsen ikke er syndigt, og at han ikke kan nå sin destination ved at låne eller sælge sine ejendele. Han er berettiget til zakat, selvom han ikke anses som fattig i sin hjemby. Såfremt det er muligt for ham at tjene til rejsens udgifter, et andet nærliggende sted, ved at sælge noget eller låne, bør han kun tage i mod den mængde zakat, som kan hjælpe ham med at nå frem til stedet.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#60

Man er strandet i et ukendt sted og ber om hjælp hos nogle ukendte (zakat). Man får så hjælp (zakat) og kommer hjem med penge tilovers. Hvad gør man med disse penge i dette tilfælde?

I tilfælde af, at en strandet rejsende tager i mod zakat, og ved hjemkomst er dele af zakaten ikke brugt, bør han sende den tilbageværende mængde tilbage til zakat giveren. Hvis dette ikke er muligt, skal mængden gives til en Mujtahid, med påpegning om at det er zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#61

Det er vigtigt, at den zakat berettiget er Shi'ah Ithna'ashari. I tilfælde af, at zakaten gives til en, man formoder er Shi'ah, men finder ud af senere, at han ikke var, bør den zakat givende betale zakat igen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#62

Såfremt den fattige Shi'ah er et barn eller en mentalt syg person, kan zakaten gives til hans værge med formålet om, at zakaten tilhører barnet eller den mentalt syge person

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#63

Såfremt den zakat givende ikke kan få kontakt til barnets eller den mentalt syge persons værge, kan han selv , eller gennem en troværdige person, bruge zakaten til fordel for barnet eller den mentalt syge. Zakatens Niyyat kan udføres efter, at formålet er opfyldt.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#64

Zakat kan gives til en fattig tigger, men ikke til en, der vil bruge den til syndige handlinger. Og som en forholdsregel, bør zakat ikke gives til en, der som følge af zakat modtagelsen, føler trang til at synde, selv hvis han ikke bruger beløbet på syndige formål.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#65

Det er ikke tilladt at forsøge sine børn eller de, som er under ens opsyn, med den zakat man skulle have betalt. Kan man ikke forsørge dem, kan andre gøre det med zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#66

Det er tilladt at give zakat til sin søn, hvis han er økonomisk trængende, så han kan bruge beløbet på sin kone, sin tjener og tjenestepige.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#67

Det er ikke tilladt for en fader at betale udgifterne til køb af religiøse eller andre undervisningsbøger til sin søns uddannelse fra zakat penge, medmindre velfærdssamfundet giver ret til det. Som en forholdsregel, skal der være givet tilladelse fra en Mujtahid.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#68

Såfremt en fader ikke er økonomisk stillet til at dække udgifterne til sin søns giftermål, kan han bruge zakat penge til at dække disse udgifter. Det samme kan sønnen gøre for faderen

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#69

En kvinde, hvis udgifter dækkes af hendes ægtemand er ikke berettiget til zakat. Ligeledes er hun ikke zakat berettiget, hvis ægtemanden ikke dækker hendes udgifter, men kan tvinges til dette ved henvendelse til en Mujtahid.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#70

Såfremt en kvinde, der har indgået et midlertidigt ægteskab (Mutah), er fattige, kan hun modtage zakat af sin ægtemand eller andre. Men i tilfælde af at, der er indgået aftaler i kontrakten, der tillader ægtemanden at forsørge hende eller andre forhold, der forpligter ægtemanden til at forsørge hende, kan hun ikke være zakat berettiget.

Var svaret tilfredsstillende? 2

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#71

En kvinde kan give zakat til sin fattig ægtemand, også hvis manden bruger beløbet på hende

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#72

En Sayyid kan ikke tage i mod zakat fra en non-Sayyid. Men såfremt Khums eller andre religiøse kontingenter ikke er tilstrækkelige til at dække hans udgifter, og der ikke er andre alternativer, kan han tage i mod zakat fra en non-Sayyid

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#73

Det er tilladt at give zakat til en person, om hvem man er i tvivl om er en Sayyid eller ej.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#74

Ved solnedgang på Eid ul fitr aftenen (dvs. aftenen forud for Eid dagen), bør alle voksne, raske, ikke- fattige, ikke- slaver og bevidste folk give, på egen vegne og på vegne af dem, som de er formynder for, ca. tre kilo hvede, byg, dadler, rosiner, ris eller hirse osv. per person i Zakat ul- fitrah.
Det er tilstrækkeligt at betale et beløb svarende til værdien af en af disse varer. Som et anbefalet forholdsregel, bør man undgå at give af varer, der er stabelvarer i ens by, selv hvis disse er hvede, byg, dadler eller rosiner.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#75

Der er fastlagt to forskellige zakatpligtige grænser for guld:
Den første er på 20 Mithqal ( Sharee'). En Mithqal svarer til 3,456 gram. Hvis mængden af guld når op på 20 Mithqal, og alle nødvendige forhold er overholdt, skal 1/40 ( 1,728 gram) betales som zakat. Hvis mængden af guld ikke når denne grænse, er zakat ikke pligtig.

Den anden zakatpligtige grænse er gældende, når mængden af guld stiger fra 20 Mithqal Sharee'. Dvs. hvis der lægges 4 Mithqal Sharee' til, skal der betales 2,5 % zakat af hele mængden. Hvis mængden af det tillagte er mindre end 4 Mithqal Sharee', skal der kun betales zakat af 20 Mithqal og ikke af den tillagte mængde.
For hver gang der lægges 4 Mitqal Sharee' eller mere til den samlede mængde guld, skal der betales zakat af den totale mængde. Er den tillagte mængde mindre end 4 Mithqal Sharee', er zakat af den sidste mængde ikke pligtig.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#76

Ejer man guld eller sølv, der har nået den zakatpligtige mængde, og zakaten heraf er betalt, skal man fortsatte med at betale zakat hvert år. Zakat skal betales så længe den samlede mængde er zakatpligtig.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#77

Zakat af guld og sølv er pligtig, kun når disse er i form af mønter og er gyldige i forhold til transaktioner. Zakat skal betales, selvom værdimærket er utydeligt eller slettet.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#78

Som en forholdsregel, er man forpligtet til at betale zakat af guld- og sølvmønter, der bæres som smykker af kvinder. Dette gælder så længe mønterne bruges som en lovlig betalingsmiddel, dvs., så længe, der sker transaktioner med guld og sølv som møntenhed. I tilfælde af, at mønternes legalitet, som betalingsmiddel, er ophørt, skal der ikke betales zakat af dem.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#79

I tilfælde af, at man ejer guld og sølv, som ikke har den minimale zakatpligtige mængde, er man ikke forpligtet til at betale zakat. For eksempel, hvis der er 104 Mithqal sølv og 19 Mithqal guld, skal der ikke betales zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#80

Som allerede nævnt, er zakat af guld og sølv pligtig i tilfælde af, at den zakatpligtige mængde er under ens eje i en periode på eller over elve måneder. Falder mængden til under grænsen i løbet af denne periode, vil zakat ikke være pligtig.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#81

Hvis guld og sølv veksles til andet eller omstøbes i løbet af perioden på elve måneder, vil de ikke være zakatpligtige. Ombyttes guld- eller sølvmønterne til almindelig guld eller sølv, med hensigten om at undgå betaling af zakat, vil en anbefalet forholdsregel være at betale zakat

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#82

Hvis guld- og sølvmønter omstøbes i den tolvte måned, vil de være zakatpligtige. I tilfælde af, at vægten reduceres under omstøbningen, er man forpligtet til at betale den zakat takst, som var pligtig før omstøbningen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#83

Hvis kvaliteten af guld og sølv er forskellig, skal der betales zakat efter deres kvalitet. Men, som en forholdsregel, må den samlede zakat af guld og sølv ikke afregnes på basis af den ringe kvalitet, men på basis af den fine kvalitet.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#84

I tilfælde af, at guld og sølv legeringer afviger fra det normale, men disse er, trods afvigelsen, godkendte som guld- og sølvmønter og har den zakatpligtige mængde ( de vil sandsynligvis ikke nå denne mængde i deres rene form), vil de være zakatpligtige. Men hvis disse ikke er godkendte som guld- og sølvmønter, vil et skyldigt zakatbeløb rejse et spørgsmål om Ishkal, selvom den rene mængde er på den zakatpligtige grænse.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#85

Hvis guld- og sølvmønter er legeret som normalt, er det tilladt at betale zakat af disse med guld- og sølvmønter, der indeholder mere legering. Eller med mønter, der ikke er af guld og sølv, forudsat, at mængden svarer til zakat-værdien.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#86

Zakat skal gives med intentionen om Qurbat, dvs. med hensigten om at efterkomme Allahs (swt) velbehag. Det skal gøres tydeligt i ens Niyyat om zakaten er af ens formue eller, om det er Zakatul Fitra. Såfremt man er forpligtet til at give Zakat af hvede eller byg, og man har til hensigt at erstatte værdien af Zakat med en sum penge, er det vigtigt at specificere, om beløbet er i stedet for hvede eller byg.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#87

Såfremt man er ansvarlig for betaling af Zakat af forskellige varer, og en del af den forpligtet Zakat gives uden udførelse af en Niyyat på, hvad zakaten er af, vil den betalte mængde blive betragtet som Zakat af den vare, hvis værdi svarer til det, der er givet i Zakat. For eksempel; Er man forpligtet til at betale Zakat af 40 får og 15 mithqal guld, men der gives et får i Zakat uden fastsættelse af, hvad Zakaten er af, vil det blive betragtet som Zakat af får. Men betales zakaten med sølvmønter eller pengesedler, hvis værdi afviger fra både får og guld, er der tale om Ishkal, og zakaten vil derfor ikke blive betragtet som betalt.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#88

Såfremt man udpeger en fuldmægtig til at viderebetale zakaten af ens ejendom, er det vigtigt, inden zakaten gives, at udføre en Niyyat på, hvad end den fuldmægtige giver til en fattig person, skal betragtes som Zakat. Det foretrækkes, at ens Niyyat forbliver det samme indtil zakaten er nået frem til den fattige.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#89

Som en forholdsregel bør zakaten af hvede, byg, dadler og druer gives til en fattig eller separeres fra resten af formuen, lige så snart disse er høstet og tørret. Ligeledes skal Zakat af guld, sølv, køer, får og kameler gives til en fattig eller separeres fra resten af formuen ved udgangen af det elvte måned. Såfremt den betalende venter en særlig fattig person, eller ønsker at give zakaten til en fattig med udmærkede dyder, bør han vente med at separere zakaten fra resten af formuen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#90

Det er ikke påkrævet, efter separering af zakaten, at udbetale hele beløbet på en gang til den berettiget. Men dersom den Zakat – berettiget person er tilgængelig, bør udbetalingen af Zakat, som en anbefalet forholdsregel, ikke udskydes.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#91

Såfremt en person, hvis opgave var at udbetale Zakat til den berettiget, har ladet zakaten gå tabt pga. uagtsomhed, bør han erstatte denne

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#92

Såfremt en person, hvis opgave er at overbringe zakaten til den berettiget, ikke udfører opgaven og zakaten går tabt, trods hans forsigtighed, er han ikke påkrævet en erstatning, betinget af, at han har en god grund til udskydelsen. Bl.a. hvis udskydelsen er grundet hans venten på en bestemt fattig person eller en ønske om at fordele zakaten mellem flere fattige. Er der ingen gode grunde, bør zakaten erstattes.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#93

Såfremt en person separerer zakaten fra den del af sin formue, der er zakatpligtig, kan han have rådighed over den resterende del, og separeres zakaten fra anden ejendom, kan han have disposition over hele ejendommen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#94

Det er ikke tilladt at forbruge Zakat, efter at denne er separeret fra formuen, og efterfølgende erstatte beløbet.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#95

Såfremt den tilsidesat Zakat, tilfalder profit, vil profitten også tilhøre den fattige. For eksempel får et får, der er øremærket til Zakat, et lam, skal dette også gives til den fattige.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#96

Såfremt en zakat- berettiget person er til stede under separering af zakaten fra ens formue, anbefales det, at zakaten udbetales til ham straks, medmindre man har (af forskellige årsager) en mere præferabel person i tankerne til modtagelse af zakaten

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#97

Såfremt der handles med varer, sat til side som Zakat, uden en tilladelse fra en Mujtahid, og denne lider et tab, er det ikke tilladt at trække noget fra zakaten. Men hvis der opnås profit ved handelen, skal denne, som en anbefalet forholdsregel, gives til en zakat- berettiget person.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#98

I tilfælde af, at man på forhånd giver en fattig noget, med den Niyyat om, at det givne er Zakat, mens zakaten endnu ikke er obligatorisk for en, kan man ikke betragte det som Zakat.
Men efter, at zakaten tilkommer en, er det tilladt at anse det som Zakat, betinget af, at det givet beløb endnu ikke er opbrugt, og at den fattige stadige er berettiget.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#99

Såfremt en fattig tager imod Zakat fra en person, med kendskab til det faktum, at den givende ikke er forpligtet til Zakat endnu, og zakaten opbruges eller destrueres, mens denne er unders hans eje, anses han for værende ansvarlig. Som Zakat bliver obligatorisk for den givende, kan han, i tilfælde af, at den fattige stadig er berettiget, tilpasse zakaten efter, hvad han allerede har givet.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#100

Såfremt en fattig tager imod Zakat fra en person, dog uden kendskab til det faktum, at den givende endnu ikke er forpligtet til Zakat, og destruerer denne, anses han ikke for værende ansvarlig. I så fald kan den givende betragte, hvad han har givet for Zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#101

Det er Mustahab at betale Zakat af køer, får og kameler til de, der er fattige og retskafne. Som Zakat- giver, skal man prioritere sine trængende pårørende over andre. Ligeså skal de lærde prioriteres over de ikke lærde folk, og ikke -tigger skal prioriteres over tigger. Men såfremt en fattig kan prioriteres over alle andre, af forskellige årsager, er det Mustahab at udbetale zakaten til ham.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#102

Betaling af Zakat foretrækkes åbenlyst, mens foræring af Mustahab Sadaqah foretrækkes fortroligt.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#103

Såfremt der ikke findes Zakat berettigede personer i ens hjemby, eller zakaten ikke kan blive brugt på andre allerede omtalte måder, bør den bruges til et passende formål i en anden by; forudsat en garanti om, at der i den nærmere fremtid, ikke vil komme en person berettiget til zakaten. Udgifterne til befordringen kan, med tilladelse fra en Mujtahid, fradrages Zakat I tilfælde af tab, vil den betalende ikke stilles til ansvar.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#104

I tilfælde af tilstedeværende zakat berettiget personer i ens hjemby, kan den betalende befordre zakaten til en anden by, dog vil han være ansvarlig for udgifterne til befordringen og for tab af Zakat, såfremt dette sker, medmindre befordringen sker med et direktiv fra en Mujtahid.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#105

Udgifterne til afvejning og afmåling af hvede, byg, rosiner og dadler, der gives som Zakat, er pålagt den betalende.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#106

Såfremt zakaten er på 2 mithqal og 15 gram sølv eller mere, bør man, som en anbefalet forsigtighed, ikke give mindre end 2 mithqal og 15 gram sølv til en berettiget person. Sker betaling med andet end sølv f.eks. hvede og byg, og værdien af disse når op på 2 mithqal og 15 gram sølv, bør man, som en anbefalet forsigtighed, ikke give mindre end denne til en berettiget person.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#107

Det anses for Makrooh at anmode en fattig om at tilbagesælge den netop modtaget Zakat. Såfremt en fattig ønsker at sælge genstanden, som han har modtaget i Zakat, efter en fælles enighed om prisen, bør den, der har tildelt ham Zakaten, have fortrinsret

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#108

Såfremt der forekommer tvivl om, hvorvidt den forpligtede mængde Zakat er betalt eller ej, eller om man besidder zakatberettigede goder, bør man betale Zakat, selvom tvivlen omhandler tidligere års Zakat. I tilfælde af, at de omtalte goder ikke længere er tilgængelige, vil de ikke være zakatpligtige, selv hvis tvivlen tilkommer det aktuelle års Zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#109

En fattig kan ikke gå på kompromis med en mindre mængde Zakat end den faktiske mængde førend zakaten er modtaget, eller acceptere noget af større værdi. På samme vis er det ikke tilladt at give Zakat med forbeholdet om at få den tilbage. Dette kan dog ske såfremt den modtagende indvilliger i at returnere zakaten.
For eksempel; En person skylder et stort sum Zakat, men er pga. fattigdom ikke i stand til at afbetale gælden. Han angrer for ikke at have givet Zakat og søger tilgivelse hos Allah (swt). Her kan den modtagende, for egen velbehag, skænke zakaten tilbage til den givende

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#110

Det er ikke tilladt at købe den hellige Koran eller andre religiøse bøger med Zakat og dedikere dem som WAQF, medmindre det er nødvendigt for velfærdsstaten. I sådan et tilfælde, bør man, som en forpligtet forholdsregel, søge tilladelse hos en Mujtahid.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#111

Det er ikke tilladt at købe ejendom med Zakat og tildele disse til sine børn eller andre personer, hvis forsørgelse er pålagt en, med formålet om at dække deres udgifter med indkommet.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#112

Det er tilladt at bruge Zakat til at foretage Hajj, Ziyarat mm., selvom man ikke er kategoriseret som fattig, eller fratrække et beløb, svarende til de årlige udgifter, fra zakaten, forudsat at dette er i offentlighedens interesse, og at der er søgt tilladelse hos en Mujtahid

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#113

Såfremt en fattig mand får til opgave at distribuere Zakat af en ejermands formue, må denne ikke, forudsat at han ved, at ejermanden ikke havde ham i tankerne som en zakatmodtager, tildele sig selv noget fra zakaten. Men dersom han ved, at ejermanden ikke havde denne intention, er han fri til at tage til sig fra zakaten

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#114

Såfremt en zakatberettiget person får kameler, køer, får, guld eller sølv i Zakat, og disse opfylder de relevante betingelser for Zakat, skal der betales Zakat af dem.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#115

I tilfælde af partnerskab, hvor den ene partner har betalt Zakat af sin andel og den anden ikke, og der sker en fordeling af den fælles formue, selvom det vides, at partneren ikke har betalt Zakat og vil heller ikke gøre dette, kan den betalende, uden indsigelse, tage fuld myndighed over sin andel.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#116

Såfremt en person skylder Khums eller Zakat , Kaffarah og Nadhr osv. samt er i gæld, men kan ikke afbetale sine gæld, bør han, såfremt formuen, hvoraf Zakat og Khums er obligatorisk, ikke er brugt op, betale Zakat og Khums, hvis andet er tilfældet, bør gælden, Zakat og Khums have prioritet over Kaffarah og Nadhr.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#117

Såfremt en person skylder Khums eller Zakat samt er forpligtet til Hajj og er i gæld, og denne dør, og hans formue er ikke tilstrækkelig til at dække alle disse, bør Khums og Zakat, såfremt formuen, hvoraf Zakat og Khums er obligatorisk, ikke er brugt op, betales. Overskydende beløb kan afbetale gælden. Hvis andet er tilfældet, bør gælden afbetales, og det overskydende beløb kan bruges på at afvikle Hajj. Er der stadig en rest tilbage, skal denne fordeles mellem Khums og Zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#118

Såfremt en person er under uddannelse, men som et alternativ kan tjene til sit levebrød, kan man, dersom uddannelsen er nødvendig, tildele ham Zakat. Hvis den specifikke uddannelse ligger i offentlighedens interesse, er det tilladt at tildele ham Zakat, dog med tilladelse fra en Mujtahid. Såfremt ingen af de nævnte betingelser er opfyldt, er det ikke tilladt at tildele ham Zakat.  

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#119

Der er to ydereligere tilføjelser i forhold til zakat af ko, kamel og får ( inkl. ged).

 1. Dyret skal have græsset på åbne marker eller andre grønne arealer igennem et helt år. Hvis det er fordret med høstet græs eller har græsset på sin gårdejers marker eller en andens marker, er det ikke zakatpligtigt. Hvis dyret, i løbet af den tid, det har græsset på åbne marker, græsser på sin gårdejers marker en til to gange, vil det være zakatpligtigt.
 2. Kamel, ko eller andet kvæg behøver ikke at have været aktiv igennem hele året før det bliver zakatpligtigt. Som en forholdsregel , skal der betales zakat af dyret, hvis det er brugt til kunstvanding eller pløje af marker.
Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#120

Hvis en gårdejer køber eller lejer et græsområde, der ikke er pløjet eller dyrket af nogen, til græsning af sit kvæg, vil betaling af zakat være et spørgsmål om Ishkal, men som en forholdsregel bør zakat betales. I tilfælde af, at gårdejeren betaler et gebyr for at græsse sine dyre, er zakat pligtig.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#121

Der er 12 zakatpligtige grænser ift. kamel.

 1. 5 Kameler - Og zakaten er et får. Så længe antallet af kameler er under fem, vil de ikke være zakatplitige.
 2. 10 kameler - Og zakaten er 2 får.
 3. 15 kameler - Og zakaten er 3 får.
 4. 20 kameler - Og zakaten er 4 får.
 5. 25 kameler - Og zakaten er 5 får.
 6. 26 kameler - Og af zakaten er en kamel, der er gået ind i andet år af sit liv.
 7. 36 kameler - Og zakaten er en kamel, der er gået ind i tredje år af sit liv.
 8. 46 kameler - Og zakaten af er en kamel, der er gået ind i fjerde år af sit liv.
 9. 61 kameler - Og zakaten er en kamel, der er gået ind i femte år af sit liv.
 10. 76 kameler - Og zakaten er 2 kameler, der er gået ind i tredje år af deres liv.
 11. 91 kameler - Og zakaten er 2 kameler, der er gået ind i fjerde år af deres liv.
 12. 121 kameler eller flere - I dette tilfælde kan kamelerne grupperes i grupper af 40. For hver gruppe skal der gives en kamel, der er gået ind i tredje år af sit liv. Kamelerne kan også grupperes i grupper af 50, hvor der for hver gruppe skal gives en kamel, der er gået ind i fjerde år af sit liv. Eller de kan grupperes i grupper af 40 og 50.

 

Hvordan end de grupperes, skal beregning ske således, at der ikke er kameler, som står udenfor en gruppering. Hvis dette sker må antallet ikke overstige 9 kameler. For eksempel; Er der 140 kameler, skal der, for 100 af dem, gives to lignende kameler, der er gået ind i fjerde år af deres liv. For de resterende 40 kameler, skal der gives en kamel, der er gået ind i tredje år af sit liv.
Kamelen, der gives som zakat skal være af hunkøn.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#122

I tilfælde af, at man har et antal kameler, der overstiger den første grænse (5 kameler), men når ikke den anden grænse (10 kameler), bør man betale zakat af 5 kameler. Det samme gælder for de andre grænser.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#123

Der er to zakatpligtige grænser for køer.

 1. Den første grænse er på 30 køer. Hvis antallet af køer når 30, og de tidligere nævnte forhold er overholdt, skal der betales en kalv, der er gået ind i andet år af sit liv, som zakat. Som en forholdsregel bør kalven være af hunkøn.
 2. Den anden grænse er på 40 køer. Zakaten heraf er en kalv (hunkøn), der er gået ind i tredje år af sit liv. Hvis antallet af køer ligger mellem 30 og 40, f.eks. 39, er man kun forpligtet til at betale zakat af 30 køer.
  Hvis antallet af køer er flere end 40 og færre end 60, skal der kun betales zakat af 40 køer. For 60 køer, hvilken er det dobbelte af den første grænse, skal der, som zakat, betales to kalve, der er gået ind i andet år af deres liv. Som antallet af køer stiger, bør man beregne zakaten på baggrund af reglerne om 30 eller 40 køer. Hvordan end beregningen foregår, må der ikke være køer uden for en gruppering. Hvis dette sker må antallet ikke overstige 9. For eksempel; Er der 70 køer, skal de deles op i to grupper af henholdsvis 30 og 40 køer. Zakaten af begge grupper skal følge satsen for 40 køer, da der ellers vil være 10 køer, hvoraf der ikke betales zakat af.
Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#124

Der er 5 zakatpligtige grænser i forhold til får

 1. Den første zakatpligtige grænse er på 40 får, hvoraf der skal betales et får som zakat. Så længe antallet af får er under 40, er zakat ikke pligtig.
 2. Den anden zakatpligtige grænse er på 121, hvoraf der er en zakat på 2 får.
 3. Den tredje zakatpligtige grænse er på 201, hvoraf der er en zakat på 3 får.
 4. Den fjerde zakatpligtige grænse er på 301, hvoraf der er en zakat på 4 får.
 5. Den femte zakatpligtige grænse er på 400 får eller flere. I dette tilfælde, skal beregningen af zakat ske sådan så der for hver hundrede får gives et får som zakat. Det er ikke et krav at betale zakaten fra den samme gruppe får. Det er tilstrækkeligt at betale med får fra andre grupper eller betale værdien af et får, i form af penge, som zakat.
Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#125

Hvis antallet af får er mellem to zakatpligtige grænser, er zakat ikke pligtig. Hvis antallet af får er over den første grænse (40 får), men under den anden grænse (121 får), er det pligtigt blot at betale zakat af de første 40 får, mens zakat af de resterende vil ikke være obligatorisk.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#126

Zakat af kameler, køer og får er uafhængig af, om alle dyrene er af han - eller hunkøn eller blandet. Det er obligatorisk at betale zakat, så snart antallet af dyrene er på den zakatpligtige grænse.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#127

I forhold til beregning og betaling af zakat, hører køer og bison okser under samme kategori. Arabiske og ikke-arabiske kameler hører også under en gruppe. Ligeledes hører får, ged og et etårig lam under en kategori, når der skal afregnes zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#128

Hvis der gives et får som zakat, er det vigtigt, at dyret er mindst to år gammel. Hvis der gives en ged, skal dyret, som en forholdsregel, været gået ind i tredje år af sit liv.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#129

Det er acceptabelt at give et får, hvis værdi er mindre end de andre får, i zakat. Men det foretrækkes, at der gives et får af større værdi end de andre får. Samme regel er gældende for køer og kameler.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#130

Hvis en person holder får , køer og kameler på forskellige steder, og antallet af disse sammenlagt giver den zakatpligtige grænse, skal han betale zakat.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#131

Såfremt køer, får og kameler er syge eller fejler andet, er de stadige zakatpligtige og zakaten skal betales.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#132

Såfremt alle køer, kameler og får, under ens eje, er syge eller fejler andet, kan zakat af disse betales med et dyr med samme forhold. Derimod, hvis alle dyrene er sunde, raske og unge, er det ikke tilladt at betale zakat af disse med et dyr, der fejler noget eller er gammel.

Hvis der, i blandt de sunde og raske dyre, findes syge og gamle dyre, skal der, som en forholdsregel, betales zakat med et sundt og raskt dyr.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#133

Såfremt en person, i udgangen af den elvte måned, bytter sine køer, får og kameler med noget andet, eller bytter den zakatpligtige antal af dyre med et tilsvarende antal dyre af samme slags - f.eks. byttes 40 får for 40 nye får - er han ikke forpligtet til at betale zakat. Medmindre ombytningen er sket med intentionen om at undgå zakat. Hvis dette er tilfældet, er han forpligtet til (som en forholdsregel) at betale zakat på basis af udbytte, dvs. hvis malkefår ombyttes til andre malkefår.  

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#134

Såfremt den forpligtet zakat af køer, får og kameler betales af øvrig ejendom, skal der betales zakat af dyrene hvert år, så længe antallet ikke er mindre end den zakatpligtige antal. Derimod, hvis zakat af disse betales med dyre fra flokken, og antallet af dyrene reduceres til under den zakatpligtige grænse, er zakat ikke pligtig.
For eksempel; Ejer en person 40 får, og zakat af disse betales fra hans øvrige ejendom, skal han betale et får som zakat hvert år, så længe antallet ikke er reduceret til under 40 får. Hvis zakaten betales fra flokken på 40, vil han ikke være forpligtet til at betale zakat, så længe antallet er under 40.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#135

Handelsvarer indbragt ved kommutative kontrakter og tilsidesat til investeringer i en firma eller profit vinding er, som en forholdsregel, zakatpligtige, hvis visse betingelser er opfyldt. Zakat satsen er 1/40.

 1. Ejeren af varerne skal være sund og Baligh.
 2. Varerne skal have nået den zakatpligtige grænse- Grænsen er den samme som for guld og sølv.
 3. Der skal være gået et år, siden man har bestemt sig for at investerer varerne for profit vinding.
 4. Intentionen om investering for profit vinding skal være uændret igennem et år. Hvis formålet ændrer sig, f.eks., hvis der tages et valg om, at man vil bruge varerne til vedligeholdelse af noget eller forsørgelse af nogen, er man ikke forpligtet til at betale zakat af varerne.
 5. Ejeren skal være i stand til at holde varerne under sin egen eje igennem hele året.
 6. Igennem hele året skal ejeren have en køber, som vil give det samme som varernes værdi eller mere. Hvis han, i løbet af året, finder en køber, der vil give mindre end varernes værdi, er han ikke forpligtet til at betale zakat af varerne.
Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#136

Såfremt man ikke er i stand til at dække sine egne, såvel som sin families, udgifter i en periode på et år, og der er heller ingen andre, som kan dække disse udgifter, betragtes man som fattig, dermed er man ikke forpligtet til Zakat ul – fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#137

Det er pålagt en at betale Zakat ul - fitrah på vegne af alle dem, der befinder sig i ens hjem og betragtes for værende afhængig af en ved mørkets frembrud på Eid ul- fitr. Dette gælder, hvad enten de er unge eller gamle, muslim eller ikke- muslim, under ens forsørgelse eller ej, og hvad enten de befinder sig i ens by eller en anden by.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#138

Såfremt man opfordre et familiemedlem, boende i en anden by, til at betale sin egen fitrah fra ens ejendele, og man er tilmed sikker på, at fitrah vil blive betalt, vil man ikke være ansvarlig for betaling af den pågældende familiemedlems fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#139

Det er pålagt en at betale fitrah på vegne af en person, der gæster ens hjem inden solnedgangen på aftenen forud for Eid ul - fitr dagen, og med givet samtykke overnatter og betragtes som midlertidig dependent.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#140

Såfremt en person gæster ens hjem, inden solnedgang på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, uden tidligere samtykke og opholder sig i ens hjem i et stykke tid, vil man, som vært være pålagt Fitrah på vegne af gæsten. Ligeledes vil værten være pålagt Fitrah, såfremt han er presset til at huse en anden person.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#141

Såfremt en person gæster ens hjem efter solnedgang på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, og denne er et familiemedlem, vil hans Fitrah, som en forholdsregel, være pålagt værten. Dersom andet er tilfældet, vil værten være uforpligtende overfor gæsten, slev hvis denne blev inviteret inden solnedgangen, men bryd sin faste i værtens hus.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#142

Såfremt en person er i en ubevidst tilstand ved solnedgangen på aftenen forud for Eid ul - fitr dagen, og denne tilstand fortsætter indtil Zuhr på Eid ul - fitr dagen, vil han ikke være pålagt Fitrah. Hvis andet er tilfældet, bør han, som en anbefalet forsigtighed, betale Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#143

Såfremt et barn bliver baligh, en ubevidst person bevidst om sig selv og en fattig selvforsynende inden solnedgangen, og de opfylder de angivne forhold for Fitrah, vil de være forpligtigede og bør betale Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#144

Såfremt man ikke er forpligtet til at give Fitrah ved solnedgangen på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, men nødvendige forhold forpligter en til Fitrah inden Zuhr på Eid dagen, bør man, som en forholdsregel, give Fitrah

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#145

Såfremt en ikke- mulsim konverter til islam efter solnedgang på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, vil han ikke være pålagt Fitrah. Men dersom en muslim, der ikke var Shi’ah, vender sig til Shi’ah, bør han, efter at have set månen, betale Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#146

Betaling af Fitrah anses for Mustahab for en person, der kun har råd til en Sa’a , svarende til 3 kg hvede. Såfremt han ønsker, udover sig selv, at betale Fitrah på vegne af sine familiemedlemmer, kan han give den ene Sa’a til et af medlemmerne med intentionen om Fitrah, og denne kan videregive mængden til et andet familiemedlem og så videre, indtil det sidste medlem har fået sin Fitrah. Det foretrækkes, at den sidste, der videregiver, det han modtager, til en udenfor familien. Hvis et af medlemmerne er umyndig, kan dennes værge modtage Fitrah på vegne af ham, og som en forholdsregel bør det, der er modtaget på vegne af den umyndige person, ikke gives videre til andre.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#147

Såfremt et barn er født efter solnedgang på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, vil man ikke være forpligtet til at betale Fitrah på vegne af dette. Men, som et anbefalet forholdsregel, bør man betale Fitrah på vegne af alle dem, der betragtes som familiemedlem efter solnedgangen og frem til Zhuhr på Eid dagen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#148

Såfremt en person skifter forsørger inden solnedgangen, vil dennes Fitrah være pålagt den nye forsørger. For eksempel; En datter løsriver sig fra sin far og bliver en del af sin ægtemands husstand inden solnedgangen. Ægtemanden vil være ansvarlig for betaling af hendes Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#149

Såfremt ens Fitrah er pålagt en anden, er man ikke ansvarlig for betaling af Fitrah på vegne af sig selv.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#150

Såfremt Fitrah, der er pålagt en anden person, ikke betales af vedkommende, vil betalingen blive pålagt en selv. Derfor, såfremt alle nævnte forhold i punkt 1999 opfyldes, bør man selv betale sin Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#151

Såfremt man er forpligtet til betaling af Fitrah på vegne af en anden, vil denne forpligtelse ikke frafalde, dersom personen selv betaler sin Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#152

Såfremt en kvinde forsørges af en anden end sin ægtemand, vil hendes Fitrah være pålagt vedkommende. Hvis hun er selvstændig, bør Fitrah betales af hende selv.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#153

En ikke-Sayyid kan ikke give Fitrah til en Sayyid. Såfremt han er pålagt en Sayyids Fitrah, kan dennes Fitrah ikke gives til en anden Sayyid.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#154

Fitrah på vegne af et spædbarn, der ammes af dets moder eller en amme, er pålagt den, der forsøger moderen eller ammen. Såfremt moderen eller ammen forsørges med spædbarnets formue, vil betaling af dets Fitrah ikke være pålagt nogen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#155

I tilfælde af, at ens familie forsørges med haram midler, bør Fitrah, på vegne af disse, betales af halal formue.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#156

Såfremt man ansætter en tømrer, tjener eller en tredje, og aftaler fuld forsørgelse med ham, bør man betale hans Fitrah. Men dersom aftalen kun omhandler lønnen for det udførte arbejde, vil man ikke være forpligtet til betaling af hans Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#157

Såfremt en person dør inden solnedgangen på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, vil det ikke være wajib at betale hans og hans families Fitrah fra hans arv. Sker dødsfaldet efter solnedgangen, vil deres Fitrah, i almindelighed, være pligtig, men dette er ikke blottet for Ishkal, derfor bør man handle forsigtigt og betale hans såvel som familiens Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#158

Som en anbefalet forholdsregel bør Fitrah kun gives til fattige Shiah, der opfylder de allerede nævnte forhold for en zakatberettiget person. Såfremt der ikke findes zakatberettigede personer i ens by, kan Fitrah gives til andre værdigt trængende muslimer. Men det er, under ingen omstændigheder, tilladt at give Fitrah til Nasibi – Ahlul Bait (A.S) fjender.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#159

Såfremt den fattig Shiah er et barn, kan Fitrah bruges på dette eller gøres til en del af dets formue ved at betro beløbet til dets værge.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#160

Såfremt den fattig Shiah er et barn, kan Fitrah bruges på dette eller gøres til en del af dets formue ved at betro beløbet til dets værge.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#161

Fitrah bør ikke gives til en person, der vil bruge den på syndige handlinger.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#162

Som en anbefalet forsigtighed bør mængden af Fitrah, der gives til en fattig, ikke være mindre end 3 sa’a (ca. 3 kilo). Det er dog ikke haram, hvis mere end den bestemte mængde gives.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#163

Såfremt prisen for en vare af fin kvalitet er det dobbelte af den ordinær, bør man ikke give det halve sa’a, af varen, i Fitrah. Eksempel; Prisen for en bestem slags hvede er det dobbelte af den ordinær hvede, men anses for uforsvarligt at give det halve sa’a af hveden af fin kvalitet i Fitrah. Ligeledes er det uforsvarligt at give værdien af det halve af en sa’a med en Niyyat om Fitrah

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#164

Det anses for uforsvarligt at give halv sa’a af en vare (fx hvede) og halv sa’a af en anden vare (fx byg) i Fitrah. Såfremt man betaler med disse, med intentionen om, at opveje værdien af Fitrah, vil det endnu ikke være tilstrækkeligt.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#165

Det anses for Mustahab at prioritere sine trængende pårørende, naboer og de lærde over andre, når der gives Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#166

Såfremt der er tildelet Fitrah til en, som man tror, er berettiget, men det modsatte viser sig, og dersom den givne Fitrah stadig er til, bør man tage den tilbage og give den til en berettiget. Såfremt det givne ikke kan tages tilbage, bør den erstattes med andet fra formuen. Men dersom den given Fitrah er forbrugt, og modtageren af Fitrah havde kendskab til det faktum, at det, han modtog, var Fitrah, bør han erstatte den. Såfremt det modsatte er tilfældet, tilfalder erstatningen giveren af Fitrah og denne skal give Fitrah endnu en gang.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#167

Såfremt en person hævder at være fattig, bør man ikke tildele ham Fitrah, medmindre man er indfriet med hans påstand, eller ved, at han tidligere har været fattig

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#168

Fitrah skal gives med intentionen om Qurbat, dvs. med hensigten om at efterkomme Allahs (swt) velbehag. Det er vigtigt at have Niyyat om Fitrah i sinde, når denne uddeles.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#169

Fitrah bør ikke betales inden eller under Ramadan måneden. Såfremt en person yder en fattig et lån før Ramadan måneden, kan han tilpasse lånet til Fitrah, efter at denne pålægges ham

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#170

Det er vigtigt, at hvede eller emner, som gives i Fitrah, ikke er blandet op med andre varer eller støv. Hvis dette er tilfældet, men Fitrah i sig selv vejer 3 sa’a (ca. 3 kilo) og mængden af den vare eller andet, der er iblandt, er ubetydelig, er der ingen indvendinger.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#171

Det er ikke tilstrækkeligt at betale Fitrah med mindreværdige eller defekte emner/varer. 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#172

Det er ikke nødvendigt at betale alle Fitrah med samme emne/varer, såfremt man er pålagt Fitrah på vegne af flere. Det er acceptabelt at betale Fitrah på vegne af nogle med hvede og andre med byg.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#173

Såfremt man har til hensigt at udføre Eid ul- fitr bønnen, bør Fitrah, som en anbefalet forholdsregel, betales inden bønnens udførsel. Har man ikke til hensigt at udføre Eid ul- fitr bønnen, kan betalingen af Fitrah udskydes til Zuhr.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#174

Såfremt man afsætter Fitrah fra hovedformuen, men denne forbliver ubetalt og den berettiget ikke får betalingen inden Zuhr på Eid dagen, bør man udføre Niyyat om Fitrah når som helst betalingen sker.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#175

Såfremt betalingen af Fitrah ikke sker på dennes specifikke tidspunkt, og heller ikke afsættes, bør den, som forholdsregel, betales senere uden en Niyyat om ada eller qadha.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#176

Det er ikke tilladt at bruge Fitrah, der er afsat, til egen fordel, for derefter at erstatte denne med anden sum eller andet emne.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#177

Såfremt man besidder en formue med en værdi højere end Fitrah, og der ikke betales Fitrah, men udføres en Niyyat om, at dele af formuen skal gå til Fitrah, vil der være tale om Ishkal.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#178

Såfremt emnet, sat til side som Fitrah, går tabt, og dersom en berettiget har været tilgængelig, men der er sket en forsinkelse i betalingen eller uagtsomhed under opbevaringen, bør den erstattes. En erstatning er ikke nødvendig, såfremt en berettiget ikke har været tilgængelig og opbevaringen har været agtsom.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#179

Såfremt en berettiget person er tilgængelig i ens egen hjemby, bør man, som anbefalet forsigtighed, ikke overføre Fitrah til et andet sted. I tilfælde af denne sker og Fitrah går tabt, vil man være ansvarlig for erstatningen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaretSayed Ali Sistani

Ayatollah Sayed Ali Sistani er nok en af vor tids mest berømte lærd. Det må siges, at et af de første Tawdih al Masail, der blev udgivet på engelsk var af denne store lærd. Ayatollah Sistani blev født i året 1346, den 9. Rabi al Awwal, i byen Mashad i Iran. Han voksede op i en familie under trygge religiøse rammer og har en mægtig afstamning, hvor både fader og bedstefader var store lærde.

Fødsel

Født d. 04/8/1930

Mashhad, Iran

453spørgsmål besvaret

70Q&A kategorier

Gå til lærdens officelle hjemmeside