Vælg en anden lærd

Kategorier alfabetisk

Zakat ul fitrah 45 spørgsmål

#1

Såfremt en berettiget person er tilgængelig i ens egen hjemby, bør man, som anbefalet forsigtighed, ikke overføre Fitrah til et andet sted. I tilfælde af denne sker og Fitrah går tabt, vil man være ansvarlig for erstatningen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#2

Såfremt emnet, sat til side som Fitrah, går tabt, og dersom en berettiget har været tilgængelig, men der er sket en forsinkelse i betalingen eller uagtsomhed under opbevaringen, bør den erstattes. En erstatning er ikke nødvendig, såfremt en berettiget ikke har været tilgængelig og opbevaringen har været agtsom.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#3

Såfremt man besidder en formue med en værdi højere end Fitrah, og der ikke betales Fitrah, men udføres en Niyyat om, at dele af formuen skal gå til Fitrah, vil der være tale om Ishkal.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#4

Det er ikke tilladt at bruge Fitrah, der er afsat, til egen fordel, for derefter at erstatte denne med anden sum eller andet emne.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#5

Såfremt betalingen af Fitrah ikke sker på dennes specifikke tidspunkt, og heller ikke afsættes, bør den, som forholdsregel, betales senere uden en Niyyat om ada eller qadha.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#6

Såfremt man afsætter Fitrah fra hovedformuen, men denne forbliver ubetalt og den berettiget ikke får betalingen inden Zuhr på Eid dagen, bør man udføre Niyyat om Fitrah når som helst betalingen sker.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#7

Såfremt man har til hensigt at udføre Eid ul- fitr bønnen, bør Fitrah, som en anbefalet forholdsregel, betales inden bønnens udførsel. Har man ikke til hensigt at udføre Eid ul- fitr bønnen, kan betalingen af Fitrah udskydes til Zuhr.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#8

Det er ikke nødvendigt at betale alle Fitrah med samme emne/varer, såfremt man er pålagt Fitrah på vegne af flere. Det er acceptabelt at betale Fitrah på vegne af nogle med hvede og andre med byg.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#9

Det er ikke tilstrækkeligt at betale Fitrah med mindreværdige eller defekte emner/varer. 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#10

Det er vigtigt, at hvede eller emner, som gives i Fitrah, ikke er blandet op med andre varer eller støv. Hvis dette er tilfældet, men Fitrah i sig selv vejer 3 sa’a (ca. 3 kilo) og mængden af den vare eller andet, der er iblandt, er ubetydelig, er der ingen indvendinger.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#11

Fitrah bør ikke betales inden eller under Ramadan måneden. Såfremt en person yder en fattig et lån før Ramadan måneden, kan han tilpasse lånet til Fitrah, efter at denne pålægges ham

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#12

Fitrah skal gives med intentionen om Qurbat, dvs. med hensigten om at efterkomme Allahs (swt) velbehag. Det er vigtigt at have Niyyat om Fitrah i sinde, når denne uddeles.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#13

Såfremt en person hævder at være fattig, bør man ikke tildele ham Fitrah, medmindre man er indfriet med hans påstand, eller ved, at han tidligere har været fattig

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#14

Såfremt der er tildelet Fitrah til en, som man tror, er berettiget, men det modsatte viser sig, og dersom den givne Fitrah stadig er til, bør man tage den tilbage og give den til en berettiget. Såfremt det givne ikke kan tages tilbage, bør den erstattes med andet fra formuen. Men dersom den given Fitrah er forbrugt, og modtageren af Fitrah havde kendskab til det faktum, at det, han modtog, var Fitrah, bør han erstatte den. Såfremt det modsatte er tilfældet, tilfalder erstatningen giveren af Fitrah og denne skal give Fitrah endnu en gang.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#15

Det anses for Mustahab at prioritere sine trængende pårørende, naboer og de lærde over andre, når der gives Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#16

Det anses for uforsvarligt at give halv sa’a af en vare (fx hvede) og halv sa’a af en anden vare (fx byg) i Fitrah. Såfremt man betaler med disse, med intentionen om, at opveje værdien af Fitrah, vil det endnu ikke være tilstrækkeligt.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#17

Såfremt prisen for en vare af fin kvalitet er det dobbelte af den ordinær, bør man ikke give det halve sa’a, af varen, i Fitrah. Eksempel; Prisen for en bestem slags hvede er det dobbelte af den ordinær hvede, men anses for uforsvarligt at give det halve sa’a af hveden af fin kvalitet i Fitrah. Ligeledes er det uforsvarligt at give værdien af det halve af en sa’a med en Niyyat om Fitrah

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#18

Som en anbefalet forsigtighed bør mængden af Fitrah, der gives til en fattig, ikke være mindre end 3 sa’a (ca. 3 kilo). Det er dog ikke haram, hvis mere end den bestemte mængde gives.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#19

Fitrah bør ikke gives til en person, der vil bruge den på syndige handlinger.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#20

Såfremt den fattig Shiah er et barn, kan Fitrah bruges på dette eller gøres til en del af dets formue ved at betro beløbet til dets værge.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#21

Såfremt den fattig Shiah er et barn, kan Fitrah bruges på dette eller gøres til en del af dets formue ved at betro beløbet til dets værge.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#22

Som en anbefalet forholdsregel bør Fitrah kun gives til fattige Shiah, der opfylder de allerede nævnte forhold for en zakatberettiget person. Såfremt der ikke findes zakatberettigede personer i ens by, kan Fitrah gives til andre værdigt trængende muslimer. Men det er, under ingen omstændigheder, tilladt at give Fitrah til Nasibi – Ahlul Bait (A.S) fjender.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#23

Såfremt en person dør inden solnedgangen på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, vil det ikke være wajib at betale hans og hans families Fitrah fra hans arv. Sker dødsfaldet efter solnedgangen, vil deres Fitrah, i almindelighed, være pligtig, men dette er ikke blottet for Ishkal, derfor bør man handle forsigtigt og betale hans såvel som familiens Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#24

Såfremt man ansætter en tømrer, tjener eller en tredje, og aftaler fuld forsørgelse med ham, bør man betale hans Fitrah. Men dersom aftalen kun omhandler lønnen for det udførte arbejde, vil man ikke være forpligtet til betaling af hans Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#25

I tilfælde af, at ens familie forsørges med haram midler, bør Fitrah, på vegne af disse, betales af halal formue.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#26

Fitrah på vegne af et spædbarn, der ammes af dets moder eller en amme, er pålagt den, der forsøger moderen eller ammen. Såfremt moderen eller ammen forsørges med spædbarnets formue, vil betaling af dets Fitrah ikke være pålagt nogen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#27

En ikke-Sayyid kan ikke give Fitrah til en Sayyid. Såfremt han er pålagt en Sayyids Fitrah, kan dennes Fitrah ikke gives til en anden Sayyid.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#28

Såfremt en kvinde forsørges af en anden end sin ægtemand, vil hendes Fitrah være pålagt vedkommende. Hvis hun er selvstændig, bør Fitrah betales af hende selv.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#29

Såfremt man er forpligtet til betaling af Fitrah på vegne af en anden, vil denne forpligtelse ikke frafalde, dersom personen selv betaler sin Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#30

Såfremt Fitrah, der er pålagt en anden person, ikke betales af vedkommende, vil betalingen blive pålagt en selv. Derfor, såfremt alle nævnte forhold i punkt 1999 opfyldes, bør man selv betale sin Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#31

Såfremt ens Fitrah er pålagt en anden, er man ikke ansvarlig for betaling af Fitrah på vegne af sig selv.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#32

Såfremt en person skifter forsørger inden solnedgangen, vil dennes Fitrah være pålagt den nye forsørger. For eksempel; En datter løsriver sig fra sin far og bliver en del af sin ægtemands husstand inden solnedgangen. Ægtemanden vil være ansvarlig for betaling af hendes Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#33

Såfremt et barn er født efter solnedgang på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, vil man ikke være forpligtet til at betale Fitrah på vegne af dette. Men, som et anbefalet forholdsregel, bør man betale Fitrah på vegne af alle dem, der betragtes som familiemedlem efter solnedgangen og frem til Zhuhr på Eid dagen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#34

Betaling af Fitrah anses for Mustahab for en person, der kun har råd til en Sa’a , svarende til 3 kg hvede. Såfremt han ønsker, udover sig selv, at betale Fitrah på vegne af sine familiemedlemmer, kan han give den ene Sa’a til et af medlemmerne med intentionen om Fitrah, og denne kan videregive mængden til et andet familiemedlem og så videre, indtil det sidste medlem har fået sin Fitrah. Det foretrækkes, at den sidste, der videregiver, det han modtager, til en udenfor familien. Hvis et af medlemmerne er umyndig, kan dennes værge modtage Fitrah på vegne af ham, og som en forholdsregel bør det, der er modtaget på vegne af den umyndige person, ikke gives videre til andre.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#35

Såfremt en ikke- mulsim konverter til islam efter solnedgang på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, vil han ikke være pålagt Fitrah. Men dersom en muslim, der ikke var Shi’ah, vender sig til Shi’ah, bør han, efter at have set månen, betale Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#36

Såfremt man ikke er forpligtet til at give Fitrah ved solnedgangen på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, men nødvendige forhold forpligter en til Fitrah inden Zuhr på Eid dagen, bør man, som en forholdsregel, give Fitrah

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#37

Såfremt et barn bliver baligh, en ubevidst person bevidst om sig selv og en fattig selvforsynende inden solnedgangen, og de opfylder de angivne forhold for Fitrah, vil de være forpligtigede og bør betale Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#38

Såfremt en person er i en ubevidst tilstand ved solnedgangen på aftenen forud for Eid ul - fitr dagen, og denne tilstand fortsætter indtil Zuhr på Eid ul - fitr dagen, vil han ikke være pålagt Fitrah. Hvis andet er tilfældet, bør han, som en anbefalet forsigtighed, betale Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#39

Såfremt en person gæster ens hjem efter solnedgang på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, og denne er et familiemedlem, vil hans Fitrah, som en forholdsregel, være pålagt værten. Dersom andet er tilfældet, vil værten være uforpligtende overfor gæsten, slev hvis denne blev inviteret inden solnedgangen, men bryd sin faste i værtens hus.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#40

Såfremt en person gæster ens hjem, inden solnedgang på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, uden tidligere samtykke og opholder sig i ens hjem i et stykke tid, vil man, som vært være pålagt Fitrah på vegne af gæsten. Ligeledes vil værten være pålagt Fitrah, såfremt han er presset til at huse en anden person.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#41

Det er pålagt en at betale fitrah på vegne af en person, der gæster ens hjem inden solnedgangen på aftenen forud for Eid ul - fitr dagen, og med givet samtykke overnatter og betragtes som midlertidig dependent.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#42

Såfremt man opfordre et familiemedlem, boende i en anden by, til at betale sin egen fitrah fra ens ejendele, og man er tilmed sikker på, at fitrah vil blive betalt, vil man ikke være ansvarlig for betaling af den pågældende familiemedlems fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#43

Det er pålagt en at betale Zakat ul - fitrah på vegne af alle dem, der befinder sig i ens hjem og betragtes for værende afhængig af en ved mørkets frembrud på Eid ul- fitr. Dette gælder, hvad enten de er unge eller gamle, muslim eller ikke- muslim, under ens forsørgelse eller ej, og hvad enten de befinder sig i ens by eller en anden by.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#44

Såfremt man ikke er i stand til at dække sine egne, såvel som sin families, udgifter i en periode på et år, og der er heller ingen andre, som kan dække disse udgifter, betragtes man som fattig, dermed er man ikke forpligtet til Zakat ul – fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#45

Ved solnedgang på Eid ul fitr aftenen (dvs. aftenen forud for Eid dagen), bør alle voksne, raske, ikke- fattige, ikke- slaver og bevidste folk give, på egen vegne og på vegne af dem, som de er formynder for, ca. tre kilo hvede, byg, dadler, rosiner, ris eller hirse osv. per person i Zakat ul- fitrah.
Det er tilstrækkeligt at betale et beløb svarende til værdien af en af disse varer. Som et anbefalet forholdsregel, bør man undgå at give af varer, der er stabelvarer i ens by, selv hvis disse er hvede, byg, dadler eller rosiner.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#1

Det er ikke tilladt at bruge Fitrah, der er afsat, til egen fordel, for derefter at erstatte denne med anden sum eller andet emne.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#2

Ved solnedgang på Eid ul fitr aftenen (dvs. aftenen forud for Eid dagen), bør alle voksne, raske, ikke- fattige, ikke- slaver og bevidste folk give, på egen vegne og på vegne af dem, som de er formynder for, ca. tre kilo hvede, byg, dadler, rosiner, ris eller hirse osv. per person i Zakat ul- fitrah.
Det er tilstrækkeligt at betale et beløb svarende til værdien af en af disse varer. Som et anbefalet forholdsregel, bør man undgå at give af varer, der er stabelvarer i ens by, selv hvis disse er hvede, byg, dadler eller rosiner.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#3

Det er pålagt en at betale Zakat ul - fitrah på vegne af alle dem, der befinder sig i ens hjem og betragtes for værende afhængig af en ved mørkets frembrud på Eid ul- fitr. Dette gælder, hvad enten de er unge eller gamle, muslim eller ikke- muslim, under ens forsørgelse eller ej, og hvad enten de befinder sig i ens by eller en anden by.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#4

Som en anbefalet forholdsregel bør Fitrah kun gives til fattige Shiah, der opfylder de allerede nævnte forhold for en zakatberettiget person. Såfremt der ikke findes zakatberettigede personer i ens by, kan Fitrah gives til andre værdigt trængende muslimer. Men det er, under ingen omstændigheder, tilladt at give Fitrah til Nasibi – Ahlul Bait (A.S) fjender.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#5

Det anses for Mustahab at prioritere sine trængende pårørende, naboer og de lærde over andre, når der gives Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#6

Såfremt ens Fitrah er pålagt en anden, er man ikke ansvarlig for betaling af Fitrah på vegne af sig selv.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#7

Såfremt man ansætter en tømrer, tjener eller en tredje, og aftaler fuld forsørgelse med ham, bør man betale hans Fitrah. Men dersom aftalen kun omhandler lønnen for det udførte arbejde, vil man ikke være forpligtet til betaling af hans Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#8

Såfremt Fitrah, der er pålagt en anden person, ikke betales af vedkommende, vil betalingen blive pålagt en selv. Derfor, såfremt alle nævnte forhold i punkt 1999 opfyldes, bør man selv betale sin Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#9

Såfremt et barn bliver baligh, en ubevidst person bevidst om sig selv og en fattig selvforsynende inden solnedgangen, og de opfylder de angivne forhold for Fitrah, vil de være forpligtigede og bør betale Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#10

Såfremt den fattig Shiah er et barn, kan Fitrah bruges på dette eller gøres til en del af dets formue ved at betro beløbet til dets værge.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#11

Såfremt man besidder en formue med en værdi højere end Fitrah, og der ikke betales Fitrah, men udføres en Niyyat om, at dele af formuen skal gå til Fitrah, vil der være tale om Ishkal.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#12

Betaling af Fitrah anses for Mustahab for en person, der kun har råd til en Sa’a , svarende til 3 kg hvede. Såfremt han ønsker, udover sig selv, at betale Fitrah på vegne af sine familiemedlemmer, kan han give den ene Sa’a til et af medlemmerne med intentionen om Fitrah, og denne kan videregive mængden til et andet familiemedlem og så videre, indtil det sidste medlem har fået sin Fitrah. Det foretrækkes, at den sidste, der videregiver, det han modtager, til en udenfor familien. Hvis et af medlemmerne er umyndig, kan dennes værge modtage Fitrah på vegne af ham, og som en forholdsregel bør det, der er modtaget på vegne af den umyndige person, ikke gives videre til andre.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#13

Fitrah bør ikke betales inden eller under Ramadan måneden. Såfremt en person yder en fattig et lån før Ramadan måneden, kan han tilpasse lånet til Fitrah, efter at denne pålægges ham

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#14

Såfremt betalingen af Fitrah ikke sker på dennes specifikke tidspunkt, og heller ikke afsættes, bør den, som forholdsregel, betales senere uden en Niyyat om ada eller qadha.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#15

Det er vigtigt, at hvede eller emner, som gives i Fitrah, ikke er blandet op med andre varer eller støv. Hvis dette er tilfældet, men Fitrah i sig selv vejer 3 sa’a (ca. 3 kilo) og mængden af den vare eller andet, der er iblandt, er ubetydelig, er der ingen indvendinger.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#16

Såfremt den fattig Shiah er et barn, kan Fitrah bruges på dette eller gøres til en del af dets formue ved at betro beløbet til dets værge.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#17

Såfremt en berettiget person er tilgængelig i ens egen hjemby, bør man, som anbefalet forsigtighed, ikke overføre Fitrah til et andet sted. I tilfælde af denne sker og Fitrah går tabt, vil man være ansvarlig for erstatningen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#18

Såfremt man afsætter Fitrah fra hovedformuen, men denne forbliver ubetalt og den berettiget ikke får betalingen inden Zuhr på Eid dagen, bør man udføre Niyyat om Fitrah når som helst betalingen sker.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#19

Såfremt man opfordre et familiemedlem, boende i en anden by, til at betale sin egen fitrah fra ens ejendele, og man er tilmed sikker på, at fitrah vil blive betalt, vil man ikke være ansvarlig for betaling af den pågældende familiemedlems fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#20

Såfremt man ikke er forpligtet til at give Fitrah ved solnedgangen på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, men nødvendige forhold forpligter en til Fitrah inden Zuhr på Eid dagen, bør man, som en forholdsregel, give Fitrah

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#21

Såfremt man er forpligtet til betaling af Fitrah på vegne af en anden, vil denne forpligtelse ikke frafalde, dersom personen selv betaler sin Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#22

Såfremt en kvinde forsørges af en anden end sin ægtemand, vil hendes Fitrah være pålagt vedkommende. Hvis hun er selvstændig, bør Fitrah betales af hende selv.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#23

I tilfælde af, at ens familie forsørges med haram midler, bør Fitrah, på vegne af disse, betales af halal formue.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#24

Såfremt en person gæster ens hjem efter solnedgang på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, og denne er et familiemedlem, vil hans Fitrah, som en forholdsregel, være pålagt værten. Dersom andet er tilfældet, vil værten være uforpligtende overfor gæsten, slev hvis denne blev inviteret inden solnedgangen, men bryd sin faste i værtens hus.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#25

Det er pålagt en at betale fitrah på vegne af en person, der gæster ens hjem inden solnedgangen på aftenen forud for Eid ul - fitr dagen, og med givet samtykke overnatter og betragtes som midlertidig dependent.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#26

Såfremt en person gæster ens hjem, inden solnedgang på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, uden tidligere samtykke og opholder sig i ens hjem i et stykke tid, vil man, som vært være pålagt Fitrah på vegne af gæsten. Ligeledes vil værten være pålagt Fitrah, såfremt han er presset til at huse en anden person.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#27

Såfremt der er tildelet Fitrah til en, som man tror, er berettiget, men det modsatte viser sig, og dersom den givne Fitrah stadig er til, bør man tage den tilbage og give den til en berettiget. Såfremt det givne ikke kan tages tilbage, bør den erstattes med andet fra formuen. Men dersom den given Fitrah er forbrugt, og modtageren af Fitrah havde kendskab til det faktum, at det, han modtog, var Fitrah, bør han erstatte den. Såfremt det modsatte er tilfældet, tilfalder erstatningen giveren af Fitrah og denne skal give Fitrah endnu en gang.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#28

Det anses for uforsvarligt at give halv sa’a af en vare (fx hvede) og halv sa’a af en anden vare (fx byg) i Fitrah. Såfremt man betaler med disse, med intentionen om, at opveje værdien af Fitrah, vil det endnu ikke være tilstrækkeligt.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#29

Såfremt en person hævder at være fattig, bør man ikke tildele ham Fitrah, medmindre man er indfriet med hans påstand, eller ved, at han tidligere har været fattig

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#30

Såfremt man har til hensigt at udføre Eid ul- fitr bønnen, bør Fitrah, som en anbefalet forholdsregel, betales inden bønnens udførsel. Har man ikke til hensigt at udføre Eid ul- fitr bønnen, kan betalingen af Fitrah udskydes til Zuhr.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#31

Såfremt en person er i en ubevidst tilstand ved solnedgangen på aftenen forud for Eid ul - fitr dagen, og denne tilstand fortsætter indtil Zuhr på Eid ul - fitr dagen, vil han ikke være pålagt Fitrah. Hvis andet er tilfældet, bør han, som en anbefalet forsigtighed, betale Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#32

En ikke-Sayyid kan ikke give Fitrah til en Sayyid. Såfremt han er pålagt en Sayyids Fitrah, kan dennes Fitrah ikke gives til en anden Sayyid.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#33

Fitrah skal gives med intentionen om Qurbat, dvs. med hensigten om at efterkomme Allahs (swt) velbehag. Det er vigtigt at have Niyyat om Fitrah i sinde, når denne uddeles.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#34

Såfremt en ikke- mulsim konverter til islam efter solnedgang på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, vil han ikke være pålagt Fitrah. Men dersom en muslim, der ikke var Shi’ah, vender sig til Shi’ah, bør han, efter at have set månen, betale Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#35

Som en anbefalet forsigtighed bør mængden af Fitrah, der gives til en fattig, ikke være mindre end 3 sa’a (ca. 3 kilo). Det er dog ikke haram, hvis mere end den bestemte mængde gives.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#36

Det er ikke tilstrækkeligt at betale Fitrah med mindreværdige eller defekte emner/varer. 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#37

Såfremt et barn er født efter solnedgang på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, vil man ikke være forpligtet til at betale Fitrah på vegne af dette. Men, som et anbefalet forholdsregel, bør man betale Fitrah på vegne af alle dem, der betragtes som familiemedlem efter solnedgangen og frem til Zhuhr på Eid dagen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#38

Såfremt prisen for en vare af fin kvalitet er det dobbelte af den ordinær, bør man ikke give det halve sa’a, af varen, i Fitrah. Eksempel; Prisen for en bestem slags hvede er det dobbelte af den ordinær hvede, men anses for uforsvarligt at give det halve sa’a af hveden af fin kvalitet i Fitrah. Ligeledes er det uforsvarligt at give værdien af det halve af en sa’a med en Niyyat om Fitrah

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#39

Det er ikke nødvendigt at betale alle Fitrah med samme emne/varer, såfremt man er pålagt Fitrah på vegne af flere. Det er acceptabelt at betale Fitrah på vegne af nogle med hvede og andre med byg.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#40

Såfremt en person skifter forsørger inden solnedgangen, vil dennes Fitrah være pålagt den nye forsørger. For eksempel; En datter løsriver sig fra sin far og bliver en del af sin ægtemands husstand inden solnedgangen. Ægtemanden vil være ansvarlig for betaling af hendes Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#41

Fitrah på vegne af et spædbarn, der ammes af dets moder eller en amme, er pålagt den, der forsøger moderen eller ammen. Såfremt moderen eller ammen forsørges med spædbarnets formue, vil betaling af dets Fitrah ikke være pålagt nogen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#42

Fitrah bør ikke gives til en person, der vil bruge den på syndige handlinger.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#43

Såfremt emnet, sat til side som Fitrah, går tabt, og dersom en berettiget har været tilgængelig, men der er sket en forsinkelse i betalingen eller uagtsomhed under opbevaringen, bør den erstattes. En erstatning er ikke nødvendig, såfremt en berettiget ikke har været tilgængelig og opbevaringen har været agtsom.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#44

Såfremt man ikke er i stand til at dække sine egne, såvel som sin families, udgifter i en periode på et år, og der er heller ingen andre, som kan dække disse udgifter, betragtes man som fattig, dermed er man ikke forpligtet til Zakat ul – fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#45

Såfremt en person dør inden solnedgangen på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, vil det ikke være wajib at betale hans og hans families Fitrah fra hans arv. Sker dødsfaldet efter solnedgangen, vil deres Fitrah, i almindelighed, være pligtig, men dette er ikke blottet for Ishkal, derfor bør man handle forsigtigt og betale hans såvel som familiens Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#1

Ved solnedgang på Eid ul fitr aftenen (dvs. aftenen forud for Eid dagen), bør alle voksne, raske, ikke- fattige, ikke- slaver og bevidste folk give, på egen vegne og på vegne af dem, som de er formynder for, ca. tre kilo hvede, byg, dadler, rosiner, ris eller hirse osv. per person i Zakat ul- fitrah.
Det er tilstrækkeligt at betale et beløb svarende til værdien af en af disse varer. Som et anbefalet forholdsregel, bør man undgå at give af varer, der er stabelvarer i ens by, selv hvis disse er hvede, byg, dadler eller rosiner.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#2

Såfremt man ikke er i stand til at dække sine egne, såvel som sin families, udgifter i en periode på et år, og der er heller ingen andre, som kan dække disse udgifter, betragtes man som fattig, dermed er man ikke forpligtet til Zakat ul – fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#3

Det er pålagt en at betale Zakat ul - fitrah på vegne af alle dem, der befinder sig i ens hjem og betragtes for værende afhængig af en ved mørkets frembrud på Eid ul- fitr. Dette gælder, hvad enten de er unge eller gamle, muslim eller ikke- muslim, under ens forsørgelse eller ej, og hvad enten de befinder sig i ens by eller en anden by.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#4

Såfremt man opfordre et familiemedlem, boende i en anden by, til at betale sin egen fitrah fra ens ejendele, og man er tilmed sikker på, at fitrah vil blive betalt, vil man ikke være ansvarlig for betaling af den pågældende familiemedlems fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#5

Det er pålagt en at betale fitrah på vegne af en person, der gæster ens hjem inden solnedgangen på aftenen forud for Eid ul - fitr dagen, og med givet samtykke overnatter og betragtes som midlertidig dependent.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#6

Såfremt en person gæster ens hjem, inden solnedgang på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, uden tidligere samtykke og opholder sig i ens hjem i et stykke tid, vil man, som vært være pålagt Fitrah på vegne af gæsten. Ligeledes vil værten være pålagt Fitrah, såfremt han er presset til at huse en anden person.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#7

Såfremt en person gæster ens hjem efter solnedgang på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, og denne er et familiemedlem, vil hans Fitrah, som en forholdsregel, være pålagt værten. Dersom andet er tilfældet, vil værten være uforpligtende overfor gæsten, slev hvis denne blev inviteret inden solnedgangen, men bryd sin faste i værtens hus.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#8

Såfremt en person er i en ubevidst tilstand ved solnedgangen på aftenen forud for Eid ul - fitr dagen, og denne tilstand fortsætter indtil Zuhr på Eid ul - fitr dagen, vil han ikke være pålagt Fitrah. Hvis andet er tilfældet, bør han, som en anbefalet forsigtighed, betale Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#9

Såfremt et barn bliver baligh, en ubevidst person bevidst om sig selv og en fattig selvforsynende inden solnedgangen, og de opfylder de angivne forhold for Fitrah, vil de være forpligtigede og bør betale Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#10

Såfremt man ikke er forpligtet til at give Fitrah ved solnedgangen på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, men nødvendige forhold forpligter en til Fitrah inden Zuhr på Eid dagen, bør man, som en forholdsregel, give Fitrah

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#11

Såfremt en ikke- mulsim konverter til islam efter solnedgang på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, vil han ikke være pålagt Fitrah. Men dersom en muslim, der ikke var Shi’ah, vender sig til Shi’ah, bør han, efter at have set månen, betale Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#12

Betaling af Fitrah anses for Mustahab for en person, der kun har råd til en Sa’a , svarende til 3 kg hvede. Såfremt han ønsker, udover sig selv, at betale Fitrah på vegne af sine familiemedlemmer, kan han give den ene Sa’a til et af medlemmerne med intentionen om Fitrah, og denne kan videregive mængden til et andet familiemedlem og så videre, indtil det sidste medlem har fået sin Fitrah. Det foretrækkes, at den sidste, der videregiver, det han modtager, til en udenfor familien. Hvis et af medlemmerne er umyndig, kan dennes værge modtage Fitrah på vegne af ham, og som en forholdsregel bør det, der er modtaget på vegne af den umyndige person, ikke gives videre til andre.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#13

Såfremt et barn er født efter solnedgang på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, vil man ikke være forpligtet til at betale Fitrah på vegne af dette. Men, som et anbefalet forholdsregel, bør man betale Fitrah på vegne af alle dem, der betragtes som familiemedlem efter solnedgangen og frem til Zhuhr på Eid dagen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#14

Såfremt en person skifter forsørger inden solnedgangen, vil dennes Fitrah være pålagt den nye forsørger. For eksempel; En datter løsriver sig fra sin far og bliver en del af sin ægtemands husstand inden solnedgangen. Ægtemanden vil være ansvarlig for betaling af hendes Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#15

Såfremt ens Fitrah er pålagt en anden, er man ikke ansvarlig for betaling af Fitrah på vegne af sig selv.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#16

Såfremt Fitrah, der er pålagt en anden person, ikke betales af vedkommende, vil betalingen blive pålagt en selv. Derfor, såfremt alle nævnte forhold i punkt 1999 opfyldes, bør man selv betale sin Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#17

Såfremt man er forpligtet til betaling af Fitrah på vegne af en anden, vil denne forpligtelse ikke frafalde, dersom personen selv betaler sin Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#18

Såfremt en kvinde forsørges af en anden end sin ægtemand, vil hendes Fitrah være pålagt vedkommende. Hvis hun er selvstændig, bør Fitrah betales af hende selv.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#19

En ikke-Sayyid kan ikke give Fitrah til en Sayyid. Såfremt han er pålagt en Sayyids Fitrah, kan dennes Fitrah ikke gives til en anden Sayyid.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#20

Fitrah på vegne af et spædbarn, der ammes af dets moder eller en amme, er pålagt den, der forsøger moderen eller ammen. Såfremt moderen eller ammen forsørges med spædbarnets formue, vil betaling af dets Fitrah ikke være pålagt nogen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#21

I tilfælde af, at ens familie forsørges med haram midler, bør Fitrah, på vegne af disse, betales af halal formue.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#22

Såfremt man ansætter en tømrer, tjener eller en tredje, og aftaler fuld forsørgelse med ham, bør man betale hans Fitrah. Men dersom aftalen kun omhandler lønnen for det udførte arbejde, vil man ikke være forpligtet til betaling af hans Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#23

Såfremt en person dør inden solnedgangen på aftenen forud for Eid ul- fitr dagen, vil det ikke være wajib at betale hans og hans families Fitrah fra hans arv. Sker dødsfaldet efter solnedgangen, vil deres Fitrah, i almindelighed, være pligtig, men dette er ikke blottet for Ishkal, derfor bør man handle forsigtigt og betale hans såvel som familiens Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#24

Som en anbefalet forholdsregel bør Fitrah kun gives til fattige Shiah, der opfylder de allerede nævnte forhold for en zakatberettiget person. Såfremt der ikke findes zakatberettigede personer i ens by, kan Fitrah gives til andre værdigt trængende muslimer. Men det er, under ingen omstændigheder, tilladt at give Fitrah til Nasibi – Ahlul Bait (A.S) fjender.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#25

Såfremt den fattig Shiah er et barn, kan Fitrah bruges på dette eller gøres til en del af dets formue ved at betro beløbet til dets værge.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#26

Såfremt den fattig Shiah er et barn, kan Fitrah bruges på dette eller gøres til en del af dets formue ved at betro beløbet til dets værge.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#27

Fitrah bør ikke gives til en person, der vil bruge den på syndige handlinger.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#28

Som en anbefalet forsigtighed bør mængden af Fitrah, der gives til en fattig, ikke være mindre end 3 sa’a (ca. 3 kilo). Det er dog ikke haram, hvis mere end den bestemte mængde gives.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#29

Såfremt prisen for en vare af fin kvalitet er det dobbelte af den ordinær, bør man ikke give det halve sa’a, af varen, i Fitrah. Eksempel; Prisen for en bestem slags hvede er det dobbelte af den ordinær hvede, men anses for uforsvarligt at give det halve sa’a af hveden af fin kvalitet i Fitrah. Ligeledes er det uforsvarligt at give værdien af det halve af en sa’a med en Niyyat om Fitrah

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#30

Det anses for uforsvarligt at give halv sa’a af en vare (fx hvede) og halv sa’a af en anden vare (fx byg) i Fitrah. Såfremt man betaler med disse, med intentionen om, at opveje værdien af Fitrah, vil det endnu ikke være tilstrækkeligt.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#31

Det anses for Mustahab at prioritere sine trængende pårørende, naboer og de lærde over andre, når der gives Fitrah.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#32

Såfremt der er tildelet Fitrah til en, som man tror, er berettiget, men det modsatte viser sig, og dersom den givne Fitrah stadig er til, bør man tage den tilbage og give den til en berettiget. Såfremt det givne ikke kan tages tilbage, bør den erstattes med andet fra formuen. Men dersom den given Fitrah er forbrugt, og modtageren af Fitrah havde kendskab til det faktum, at det, han modtog, var Fitrah, bør han erstatte den. Såfremt det modsatte er tilfældet, tilfalder erstatningen giveren af Fitrah og denne skal give Fitrah endnu en gang.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#33

Såfremt en person hævder at være fattig, bør man ikke tildele ham Fitrah, medmindre man er indfriet med hans påstand, eller ved, at han tidligere har været fattig

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#34

Fitrah skal gives med intentionen om Qurbat, dvs. med hensigten om at efterkomme Allahs (swt) velbehag. Det er vigtigt at have Niyyat om Fitrah i sinde, når denne uddeles.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#35

Fitrah bør ikke betales inden eller under Ramadan måneden. Såfremt en person yder en fattig et lån før Ramadan måneden, kan han tilpasse lånet til Fitrah, efter at denne pålægges ham

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#36

Det er vigtigt, at hvede eller emner, som gives i Fitrah, ikke er blandet op med andre varer eller støv. Hvis dette er tilfældet, men Fitrah i sig selv vejer 3 sa’a (ca. 3 kilo) og mængden af den vare eller andet, der er iblandt, er ubetydelig, er der ingen indvendinger.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#37

Det er ikke tilstrækkeligt at betale Fitrah med mindreværdige eller defekte emner/varer. 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#38

Det er ikke nødvendigt at betale alle Fitrah med samme emne/varer, såfremt man er pålagt Fitrah på vegne af flere. Det er acceptabelt at betale Fitrah på vegne af nogle med hvede og andre med byg.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#39

Såfremt man har til hensigt at udføre Eid ul- fitr bønnen, bør Fitrah, som en anbefalet forholdsregel, betales inden bønnens udførsel. Har man ikke til hensigt at udføre Eid ul- fitr bønnen, kan betalingen af Fitrah udskydes til Zuhr.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#40

Såfremt man afsætter Fitrah fra hovedformuen, men denne forbliver ubetalt og den berettiget ikke får betalingen inden Zuhr på Eid dagen, bør man udføre Niyyat om Fitrah når som helst betalingen sker.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#41

Såfremt betalingen af Fitrah ikke sker på dennes specifikke tidspunkt, og heller ikke afsættes, bør den, som forholdsregel, betales senere uden en Niyyat om ada eller qadha.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#42

Det er ikke tilladt at bruge Fitrah, der er afsat, til egen fordel, for derefter at erstatte denne med anden sum eller andet emne.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#43

Såfremt man besidder en formue med en værdi højere end Fitrah, og der ikke betales Fitrah, men udføres en Niyyat om, at dele af formuen skal gå til Fitrah, vil der være tale om Ishkal.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#44

Såfremt emnet, sat til side som Fitrah, går tabt, og dersom en berettiget har været tilgængelig, men der er sket en forsinkelse i betalingen eller uagtsomhed under opbevaringen, bør den erstattes. En erstatning er ikke nødvendig, såfremt en berettiget ikke har været tilgængelig og opbevaringen har været agtsom.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#45

Såfremt en berettiget person er tilgængelig i ens egen hjemby, bør man, som anbefalet forsigtighed, ikke overføre Fitrah til et andet sted. I tilfælde af denne sker og Fitrah går tabt, vil man være ansvarlig for erstatningen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaretSayed Ali Sistani

Ayatollah Sayed Ali Sistani er nok en af vor tids mest berømte lærd. Det må siges, at et af de første Tawdih al Masail, der blev udgivet på engelsk var af denne store lærd. Ayatollah Sistani blev født i året 1346, den 9. Rabi al Awwal, i byen Mashad i Iran. Han voksede op i en familie under trygge religiøse rammer og har en mægtig afstamning, hvor både fader og bedstefader var store lærde.

Fødsel

Født d. 04/8/1930

Mashhad, Iran

453spørgsmål besvaret

70Q&A kategorier

Gå til lærdens officelle hjemmeside