Vælg en anden lærd

Kategorier alfabetisk

Fasten 52 spørgsmål

#1

Hvis jeg rejser om morgenen uden en intention om at vende tilbage før middag, hvornår må jeg bryde min faste?

Efter du har passeret byens grænse udover at være betragtet for værende rejsende kan du bryde din faste. Hvis du bevæger dig så langt som 1 km fra byen, kan du bryde din faste og udføre Qasr-bønner forudsat, at du intenderer at rejse 44 km for at  blive betragtet som rejsende.

Var svaret tilfredsstillende? 1

Kilde: Repræsentantens kontor i London

Print spørgsmålet og svaret

#2

Bryder man fasten hvis man glemmer at lave ghusl?

Hvis personen i Janabat i måneden Ramadan glemmer at foretage Ghusl  og husker det efter en dag, så skal han foretage qadha for den ene dag. Hvis han glemmer det i løbet af et antal dage, så skal han faste qadha alle de dage, som han er sikker på, at han har været i Janabat. For eksempel, hvis han ikke er sikker på, at han har været i Janabat i tre eller fire dage, så skal han faste qadha for tre dage. 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://islamicmobility.com//pdf/Fasting%20Rules%20from%20Islamic%20Laws.pdf

Print spørgsmålet og svaret

#3

Salam alaikum

Må jeg bede om en definition på kathiratul safar (hyppigt rejsende) ifølge Ayatollah  Sayed Sistani (HA)?

Bliver jeg betragtet for at være en rejsende, hvis jeg rejser mindst tre dage per uge i over 6 måneder? Hvis nej, hvad er reglerne for at blive betragtet som hyppigt rejsende (kathirul safar)?

Ifølge Stor Ayatollah Sistani, hvis du rejser den påkrævede distance (22,5 km, dvs. 45 km frem og tilbage) ti dage på en måned og 60 dage i seks måneder, så bliver du betragtet som en hyppigt rejsende. En hyppigt rejsende skal udføre bønnerne fuldt ud og faste. Hvis du rejser otte eller ni dage, vil det være en obligatorisk forholdsregel at kombinere mellem at udføre fulde bønner og forkortede bønner. Ligeledes skal du udføre fasten og derefter desuden foretage qadha senere hen. Hvis du rejser i syv dage eller mindre, skal dine bønner forkortes (qasr) og fasten vil ikke være i orden.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: Repræsentantens kontor i London

Print spørgsmålet og svaret

#4

Hvordan forholder det sig, hvis man har været til tandlægen, hvor behandlingen indebar indtagelse af vand samt bedøvelse, er ens fasten så brudt (og man derved kan spise og drikke) eller skal man fortsætte med at afholde sig fra mad og drikke indtil Futur?

Afhænger det af, hvornår behandlingen hændte, altså før/efter Salat Al Dhuhr?

Hvis indtagelsen af vand fandt sted bevidst og intentionelt, så er fasten blevet brudt. 

De skal forsætte med at faste og qadha skal foretages inden næste ramadan-måned indledes.
Hvis de var vidende om, at besøget hos tandlægen ville bryde deres faste, så er de forpligtet til at foretage kaffarah, hvis ikke, så er qadha tilstrækkeligt.

Bemærk, at reglen om kaffarah ved sygdom afviger fra det tidligere nævnte.

 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: Repræsentantens kontor i London

Print spørgsmålet og svaret

#5

Hvis man ikke beder, bliver fasten så accepteret ?

Din faste er gyldig. Husk alligevel, at Allah (swt) accepterer det kun fra de fromme mennesker. Det er ikke en from handling at vise lydighed mod Gud på nogle områder, men nægte at adlyde Ham på andre områder.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.askthesheikh.com/faqs-for-ramadhan/

Print spørgsmålet og svaret

#6

Bryder astma-inhallationsapparater fasten? 

Astma-inhallations apparater afgiver pulver til lungerne. De indeholder kapsler, som gennembores, når du inhalerer midlet. Pulveret skal efter sigende inhaleres. Hvis de anvendes korrekt, så vil de blive inhaleret ned i lungerne ellers vil de ende i den bagerste del af svælget. Derfor bryder astma-inhallationsapparater ikke fasten. Ifølge Ayatollah Khamanei, hvis pulveret indtræder i svælget, så vil det bryde fasten som en obligatorisk forholdsregel. Dog bryder det ikke fasten, hvis pulveret, der indtræder i svælget, ikke indtræder i svælget som væske. Så i værreste tilfælde, at pulveret fejlagtigt indtræder i svælget, så er følgerne af Ayatollah Khamanei berettiget til at følge Ayatollah Sistani i denne anliggende.

Bemærk venligst, at reglen ikke gælder for apparater, der udskiller olier såsom vicks eller eukalyptus som inhalation.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.askthesheikh.com/faqs-for-ramadhan/

Print spørgsmålet og svaret

#7

Hvis man bryder en distance på 22,5 km fra det sted man til start befinder sig i Ramadan mere end 4 gange, vil dette så anses for værende Katheer ul Safar, hvis intentionen kun er for at bryde ens fasten?

هل قطع المسافه الشرعية في رمضان اكثر من اربع مرات تعتبر كثرت سفر اذا كانت النيه فقط لغرض الافطار

Reglen om Kathirul Safar (hyppigt rejsende) gøre sig ikke gældende for dig med mindre du rejser mindst 3 dage om ugen hen over 6 måneder.

Bemærk,at din rejse først begynder der, hvor din by ender. Ligeså snart du rejser 22,5 km fra det sted, hvor din by ender, så betragtes du som værende rejsende.

Hvis dit job i den anden by er tidsubestemt således, at du betragter den for værende dit andet hjem, så kan du bede og faste normalt, når du er der.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/arabic/qa/search/1100/

Print spørgsmålet og svaret

#8

Jeg spørger på baggrund af at jeg bor i Sverige og min familie bor i Danmark, dog er min adresse stadig i DK, og jeg er her cirka hvert uge.
Derfor vil jeg spørge om hvis jeg kan faste eller ej når jeg er på besøg hos min familie?

Hvis du betragter byen som andet hjem, så kan du bede og faste normalt.

Eksempelvis: Hvis du til start boede i København, men dernæst blev gift og flyttede til Århus, og du stadigvæk betragter København som værende din hjemby, så er det tilladt for dig at faste og bede normalt, når du befinder dig i København. 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: Repræsentantens kontor i London

Print spørgsmålet og svaret

#9

I have a very bad hay fever in summer period and I have to take many hay fever pills a day just to make it through the day.

Question is Can i take these pills during fasting with a sip of water or I have to fast after summer period?

No, you cannot. Also you cannot fast as long as fasting is seriously harmful.

Det bryder fasten, at indtage pillerne. Hvis fasten kan være skadelig behøves de ikke faste.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: Repræsentantens kontor i London

Print spørgsmålet og svaret

#10

Jeg har haft stofskifte sygdom "Hashimotos" i rigtig mange år og har mange gener af det. De sidste to år har jeg yderligere fået medicin som indeholder grise ekstrakt. Mit spørgsmål er at jeg har hørt at hvis man får svinekød i sig er man ikke ren i en hel måned, gælder det også i dette tilfælde? Og kan jeg faste, mens jeg får medicinen? Det skal siges at det er livsvigtigt medicin, da min egen skjoldbrudkirtel ikke producere dette hormon længere.

Generelt: Enhver sygdom, som fasten enten skader eller forsinker dens helbredelse retfærdiggør brydningen af fasten. Reglen gør sig ligeledes også gældende, hvis du har en gyldig bekymring over det.

Det er ikke sandt, at man ved indtagelse af svin er uren i en hel måned. Indtagelsen af medicin bryder fasten, og da medicinen er livsvigtig, og hvis sygdommen forårsager dem skade ved at de ikke indtager det, så behøves de ikke faste.

De skyldte dage skal fastes inden næste ramadan og der skal betales en fidya pr. dag på 750 gram mel. 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: Repræsentantens kontor i London

Print spørgsmålet og svaret

#11

mit arbejde indebærer at man kører 25 km væk fra eget hjem, men dog kun en gang månedeligt. Vil man i denne situation bryde fasten? Eller hvor lang en distance skal der til inden man må bryde fasten?

Reglen om Kathirul Safar (hyppigt rejsende) gør sig ikke gældende for dig medmindre du rejser mindst 3 dage om ugen henover 6 måneder.

Bemærk, at din rejse først begynder der, hvor din by ender. Ligeså snart du rejser 22,5 km fra det sted, hvor din by ender, så betragtes du som værende rejsende.

Hvis dit job i den anden by er tidsubestemt således, at du betragter den for værende dit andet hjem, så kan du bede og faste normalt, når du er der.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/arabic/qa/02382/

Print spørgsmålet og svaret

#12

Bliver min faste brudt hvis jeg børster tænder, uden at sluge noget ?

At børste tænder med børste og pasta bryder ikke fasten, hvis man ikke sluger noget og sørger for at spytte alle rester ud efter børstning.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/arabic/qa/02330/

Print spørgsmålet og svaret

#13

Jeg rejser d. 23/6 til Mashad, og letter fra Danmark kl. 10.50, der er 32 km fra hjemmet til lufthavnen.
1. Skal jeg fortsat være fastende og åbne fasten oppe i flyet? Eller kan jeg åbne fasten i lufthavnen før vi letter?
2. Dagen skal vel skyldes?

Alle Maraje’- med undtagelse af Imam Khomeini (RA) er af den opfattelse, at hvis du bor i storbyer som fx København, så vil din rejse starte der, hvor din forstad ender – er af den mening, at begyndelsen på din rejse starter fra der, hvor de lokale residenter betragter det som enden af byen. Ligeså snart du rejser væk fra det sted med omkring 22,5 kilometer, så er du en rejsende.

Vær opmærksom på følgende situationer og ansvar:

 1. Hvis du rejser efter Dhuhr (middags)-bønnen, så skal du forsætte med at faste den dag.
 2. Hvis du rejser om morgenen men vender tilbage før Dhuhr (middag), eller flyver hjem og lander før dhuhr: så har du muligheden for at bryde din faste, mens du er væk, eller hvis du ikke har foretaget noget, der bryder fasten og afholder dig fra at drikke og spise indtil du når til din by før dhuhr, så kan du foretage intentionen om at faste den dag.
 3. Hvis du rejser om morgenen uden en intention om at vende tilbage før dhuhr; så kan du bryde din faste ligeså snart du har passeret de 22,5 kilometer.

Du er forpligtet til at foretage dine missede faste qadha inden næste Ramadan-måned indledes. 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.askthesheikh.com/faqs-for-ramadhan/

Print spørgsmålet og svaret

#14

Jeg lider af astma og skal derfor indtage medicin 2 gage om morgen, samt 2 gange om aftenen.
Derfor vil rigtig gerne vide, om indtagelse af astma medicin, bryder ens fasten .

Hvis du anvender astma-inhallationsapparat, så brydes din faste ikke ifølge Sayed Sistani (HA), medmindre pulveret fra inhalatoren indtræder i dit svælg som væske.

Bemærk, at reglen ikke gælder for apparater, der udskiller olier såsom vicks eller eukalyptus som inhalation.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/arabic/qa/search/210484/

Print spørgsmålet og svaret

#15

Jeg bliver inshallah student i år, hvor nogle af mine altafgørende eksamener befinder sig. Hvordan forholder det sig mht fasten? Skal jeg faste eller bryde den, idet fasten kunne påvirke mig( i form af mangel på energi og lignende) som gør at jeg ikke kan yde mit bedste.

Det er ikke en islamisk legtim grund, at bryde fasten pga. studie. Hvis fasten kan medføre man kommer ud i en kritisk situation, som kan påføre fremtidige problemer, så er det tilladt at udskyde fasten. Dette gøres på betingelse af man skylder fasten og betaler kaffarah pr. skyldt dag, selvom man muligvis indtager små mængder af vand eller mad. 

 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/arabic/qa/02369/

Print spørgsmålet og svaret

#16

Hvad er undtagelserne for ikke at skulle faste i ramadan månede
hvis man fx er undervægtig og bliver rigtigt skidt og utilpas hvis man ikke får næring, og ens læge har sagt det er bedst hvis man undgår at faste i ramadan månede, hvad er det rigtige svar så??

 

Hvis fasten påfører skade på mennesket eller udgør en mulig skade, samt at lægen er pålidelig, så må patienten godt handle efter lægens ord. Fasten skal dog udføres som qadhaa, hvis muligt. Hvis det ikke er muligt, så skal patienten give fidya uden at faste qadhaa.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: Repræsentantens kontor i London

Print spørgsmålet og svaret

#17

Jeg skylder nogle obligatoriske faste dage fra sidste ramadan, - Er det tilladt at udskyde de dage jeg mangler til efter fødslen?

Det er tilladt hvis du når at faste dem inden ramadan uden det påvirker graviditet.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: Repræsentantens kontor i London

Print spørgsmålet og svaret

#18

Jeg mangler en obligatorisk fastedag fra Ramadan. Jeg valgte at udføre den som qadhaa tilfældigt i går, men min niyah kom først to minutter efter, at fajr var gået ind. Vil det stadig tælle som om, jeg har udført qadhaa-fasten, eller bliver det talt som en normal fastedag, og jeg så bliver nødt til at udføre min qadhaa-fastedag en anden dag?

Den var gyldig.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2262/

Print spørgsmålet og svaret

#19

 

Hvis jeg har to qadhaa-fastedage fra Ramadan i 2011, og jeg fastede dem ikke om igen inden den nye Ramadan startede, hvad gør jeg så?

Hvis en person ikke faster under Ramadan pga. en forhindring, og denne forhindring forsvinder, efter at Ramadan er slut, og han stadig ikke udfører sin qadhaa-faste bevidst, skal han udføre qadhaa-fasten inklusiv at betale for mad til de fattige for hver en misset fastedag.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2278/

Print spørgsmålet og svaret

#20

Hvis Ramadan forekommer om sommeren, og man bor i Europa, passer det så, at man kan bryde fasten efter 16 timers faste, selvom det ikke er blevet maghreb endnu?

 

Hvis en muslim bor i en by, hvor dagen eller natten varer i 23 timer, er det stadig obligatorisk for ham at faste, hvis han ikke fejler noget. Men hvis han ikke er i stand til at faste, bortfalder forpligtelsen. Hvis det er ham muligt at udføre qadhaa-faste senere hen (i andre årstider) ved at flytte til en anden by, er det obligatorisk for ham at udføre qadhaa-faste. Hvis han ikke engang kan udføre qadhaa-fasten, er det obligatorisk for ham at betale fidiya i stedet for at faste.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#21

Såfremt man påtager sig en Nadhar om, at faste på en bestem dag, og man bevidst ugyldiggør sin faste på den pågældende dag, bør man kompensere med en Kaffarah, der pålægges en, når man bryder sit løfte om, at indfri en Nadhar.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2276/

Print spørgsmålet og svaret

#22

Såfremt man som fastende bøvser og efterfølgende bevidst synker, hvad der kommer op i munden, vil fasten ugyldiggøres og både qadha og Kaffarah vil være pålagt en. Dersom det, der kommer op i munden er haram at fortære som fx blod eller mad, der ikke længere ser ud som mad og man bevidst synker disse, vil qadha og, som anbefalet forholdsregel, alle tre former for kaffarah være pålagt en.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2276/

Print spørgsmålet og svaret

#23

Såfremt man ugyldiggør sin faste med en halal handling, som at indtage noget væske, og efterfølgende begår en handling, der er haram, som fx at indtage fødevarer, der er haram, vil det være tilstrækkeligt at kompensere med en form for kaffarah

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2276/

Print spørgsmålet og svaret

#24

Såfremt man ugyldiggør fasten med noget, der enten er haram i sig selv som fx vin eller utroskab eller er blevet haram af forskellige årsager som fx fødevarer, der normalt er tilladelige, men kan være sundhedsskadelig for den fastende person eller, der har været seksuelt samvær under kvindens Haidth, bør man, som anbefalet forholdsregel, kompensere med alle tre Kaffarah former. Det vil sige befri en slave, bespise 60 fattige eller give en mudd af hvede, byg eller brød for hver af de 60 fattige. Dersom det ikke er muligt at kompensere med alle tre Kaffarah, bør man kompensere med den Kaffarah man er i stand at give.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2276/

Print spørgsmålet og svaret

#25

Såfremt man ikke faster kontinuerligt af ubegrundede årsager, skal alle dage fastes om.

Såfremt man ikke er i stand til at faste kontinuerligt af årsager, der er udenfor ens kontrol som Haidh, Nifas eller på grund af en rejse, som man er forpligtet til at udføre, er det ikke obligatorisk at faste om igen, men fortsætte med at faste de resterende dage

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2276/

Print spørgsmålet og svaret

#26

Såfremt man vælger at kompensere for en fastedag i Ramadan med Kaffarah i form af to måneders faste, må fasten ikke påbegyndes, hvis man ved, at indenfor en måned og en dag vil dage som Eid- ul- Azha, hvor at faste enten er haram eller obligatorisk, falde.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2276/

Print spørgsmålet og svaret

#27

Såfremt man vælger at kompensere for en fastedag i Ramadan med Kaffarah i form af to måneders faste, skal fasten udføres kontinuerligt i en måned og en dag. De resterende faste dage anbefales også at blive udført kontinuerligt, dersom det ikke er muligt, er der intet problem.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2276/

Print spørgsmålet og svaret

#28

Kaffarah for manglende faste for en dag af den hellige måned, Ramadan, kan gives med:
Befrielse af en slave, faste i to måneder eller bespise 60 fattige eller give én mudd ( ca. 750 gram) af fx hvede, byg, brød eller lignende til hver af de 60 fattige. Såfremt det ikke er muligt at opfylde disse, kan der gives Sadaqa på basis af ens økonomisk situation samt bedes om tilgivelse. Det anbefales at Kaffarah gives når man er i stand til det

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2276/

Print spørgsmålet og svaret

#29

I de følgende situationer vil qadha såvel som Kaffarah være obligatoriske, forudsat at disse handlinger er udført bevidst, af egen vilje og uden nogen form for tvang under fasten i den hellige måned, Ramadan.  

 1. Spise
 2. Drikke
 3. Samleje
 4. Masturbation ( Istimna)
 5. Forblive i en tilstand af Janabat til tidspunktet for Fajr bønnen.

Såfremt fasten ugyldiggøres af andre årsager, bør man, som en anbefalet forholdsregel, udover den obligatoriske qadha kompensere fasten med Kaffarah.

Såfremt man udfører enhver af de ovennævnte handlinger med visheden om, at de ikke vil ugyldiggøre fasten, vil Kaffarah ikke være obligatorisk.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2275/

Print spørgsmålet og svaret

#30

Visse ting anses for værende Makrooh for en fastende person. Nogle er nævnt i det følgende.

1) Brug af øjendråber eller Surma, dersom smagen eller lugten af disse når svælget.

2) Foretage sig handlinger, der kan give en fornemmelse af svaghed så som at få taget blod eller tage et varmt bad.

3) Inhalering af stoffer/ medikamenter, forudsat at man ikke er bevidst om at de vil nå svælget. Dersom man er bevidst om at disse vil nå svælget, er de ikke tilladt at bruge.

4) Lugte til vellugtende urter

5) At sidde i vandet (Gælder kun for kvinder)

6) Brug af stikpiller, der kan stimulere afføring

7) At gøre det tøj man bærer vådt.

8) At trække en tand ud, eller gøre andet, som kan medføre blødning i munden.

9) Børste tænder med en våd tandbørste

10) Tage vand eller anden væske i munden uden nogen grund.

Var svaret tilfredsstillende? 1

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2274/

Print spørgsmålet og svaret

#31

Som forholdsregel bør man som fastende ikke lade røg fra cigaret, tobak eller lignende nå ens hals.

Såfremt man ikke forsøger at forhindre støv, røg m.m. fra at nå halsen, og man er sikker på at disse ikke vil nå halsen, vil fasten være i orden. Derimod anbefales det, at man afholder gadha, hvis man blot føler at disse ikke vil komme ned i halsen.

Såfremt man har glemt, at man er fastende og udviser uopmærksomhed, vil støv eller lignende, der kommer ned i halsen og man er ubevidst omkring denne, vil fasten ikke ugyldiggøres.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2268/

Print spørgsmålet og svaret

#32

Såfremt et tykt lag af støv fares op af vinden og man ikke er opmærksom, til trods for at man er bevidst om det, vil fasten ugyldiggøres dersom støvet når ned i halsen. 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2268/

Print spørgsmålet og svaret

#33

At lade et tykt lag af støv nå ens hals, (hvad enten det er støv fra noget, der er halal at indtage fx mel eller noget, der er haram at indtage fx støv eller jord), ugyldiggøre fasten. Derimod hvis et  tyndt lag af støv når halsen, vil dette ikke ugyldiggøre fasten.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2268/

Print spørgsmålet og svaret

#34

Ni handlinger kan ugyldiggøre fasten:

 • Indtage mad og drikke
 • Samleje
 • Masturbation (Istimna)
 • Tilskrive Allah (swt), hans profet (swa) eller profetens efterfølgere falske påstande (løgn).
 • Sluge støv i synlig mængde
 • Nedsænke hele hovedet i vand
 • Forblive i en tilstand af Janabat, Haidh eller Nifas til Adhan for Fajr bønnen
 • Tage lavement (udskylning af endetarm)
 • Opkast
Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2263/

Print spørgsmålet og svaret

#35

Såfremt man udfører en Niyyat for den første dag i måneden, men bliver senere bevidst om, at det var den anden eller tredje dag i måneden, vil fasten være i orden.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2262/

Print spørgsmålet og svaret

#36

Såfremt det vides at Ramadan måned er indtrådt, og alligevel udføres en Niyyat for at afholde en anden faste end faste for Ramadan måned, vil fasten hverken betragtes som faste for Ramadan måned eller anden faste, som man havde til hensigt at udføre.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2262/

Print spørgsmålet og svaret

#37

Såfremt man faster på andre tidspunkter end Ramadan, skal det specificeres i ens Niyyat. For eksempel faster man for at afholde qadha eller for at indfri en Nadhar, skal det specificeres i fastens Niyyat. Afholdes fasten i Ramadanen, er det ikke nødvendigt at specificere denne i sin Niyyat. Dersom det ikke vides eller er glemt, at man er i Ramadan måned, og en Niyyat specificeret for anden faste udføres, vil fasten blive betragtet som faste for Ramadan

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2262/

Print spørgsmålet og svaret

#38

Sover man inden Adhan for Fajr bønnen i Ramadan eller på andre dage fastlagt for obligatoriske faste uden at have udført Niyyat og vågner inden Zuhr for at udføre Niyyat, vil fasten være i orden. Dersom man vågner efter Zuhr, skal man, som forholdsregel, fortsætte med at være afholdende med Niyyat om Qurbat samt give qadha.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2262/

Print spørgsmålet og svaret

#39

Hvad angår Mustahab faste, kan Niyyat udføres når som helst på dagen. Også kort tid forinden Maghrib (forudsætter at handlinger, der kan ugyldiggøre fasten ikke er begået).

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2262/

Print spørgsmålet og svaret

#40

Sidste frist for udførelsen af Niyyat om at faste i Ramadan måned, for en bevidst person, er kort forinden Adhan for Fajr bønnen. Hvilken betyder, at intentionen om at faste skal være på plads på dette tidspunkt, selv om man senere kan blive ubevidst om sin hensigt på grund af søvn m.m.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2262/

Print spørgsmålet og svaret

#41

En Niyyat om at man er fastende på den følgende dag, kan udføres hver aften i den hellige måned, Ramadan. Den fastende kan også udføre sin Niyyat om at faste under hele Ramadanen på den første aften.

Var svaret tilfredsstillende? 0

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#42

Det er ikke nødvendigt at ihukomme eller med ord fremsige en Niyyat med intentionen om at faste på den følgende dag. Beslutningen om, at man i al lydighed til Allahs (swt) befaling, afholder sig fra alt, hvad der kan ugyldiggøre fasten fra Adhan for Fajr bønnen til Maghrib er tilstrækkeligt.
For at forsikre sig om, at man har været fastende inden for det fastlagte tidsrum, bør man påbegynde afholdelsen tidligere end Adhan for Fajr bønnen og fortsætte til noget tid efter solnedgangen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2262/

Print spørgsmålet og svaret

#43

Er det tilladt at kramme ens ægtefælle i ramadan?

Ja det tilladt og bryder ikke fasten, medmindre det medfører udløsning. 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#44

Er det tilladt at kysse ens ægtefælle i Ramadan uden det bryder ens wudu?

Ja det er tilladt, og det bryder ikke wudu.

 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#45

Er det tilladt at tage til tandlæge under ramadan, også hvis man bliver bedøvet? 

 

Det er tilladt, hvis man ikke sluger noget med vilje.

Var svaret tilfredsstillende? 1

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#46

Brydes en fasten hvis man får menstruation før maghrib går ind, og kan man drikke/spise med det samme eller skal man vente til maghrib? 

Personens faste brydes og der kan derfor godt indtages mad og drikke, selvom dette er 1 min før iftar, så skylder vedkommende stadig at faste den pågældende dag om.

Var svaret tilfredsstillende? 0

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#47

Hvis man fx arbejder i Føtex, i ramadan måned og man selvfølgelig faster, vil det så bryde ens faste hvis man sælger alkohol ?

Det er ikke tilladt, at sælge alkohol og det bryder ikke fasten. 

Var svaret tilfredsstillende? 1

Kilde: Repræsentantens kontor i London

Print spørgsmålet og svaret

#48

Hvad er reglen for en kvinde, der får brunlig/rødlige/gullige udflåd, nolge dage før hendes menstruation?

Hvis dette varer de 10 dage, så tæller det som hayth/periode. Dvs de første 3 dage med svag blod, væske skal tælle med. Disse 3 dage skal være kontinuerte.  

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#49

Er det tilladt, at bryde fasten for, at tage antibiotika mod urinvejsinfektion?

Det er tilladt, at bryde fasten, hvis sygdommen kan forværre ens situation uden man tager hånd om det. Fasten skal fastes qatha og man behøver ikke, at betale kaffara i tilfældet.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#50

Må jeg børste tænder og bruge mundskyl under fasten?

At børste tænder er makruh, og intet må sluges.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#51

Jeg har voldsom allergi og nogle gange tager jeg medicin via en spray igennem munden. Er det tilladt i ramadan eller bryder det min faste?

Alt der ryger ned i halsen bryder fasten. Defor skal det fastes om.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#52

Må man indtage næsespray når man faster?

Det bryder kun fasten hvis det ryger ned i halsen, hvilket det med højt sandsynlighed gør.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#1

Hvis Ramadan forekommer om sommeren, og man bor i Europa, passer det så, at man kan bryde fasten efter 16 timers faste, selvom det ikke er blevet maghreb endnu?

 

Hvis en muslim bor i en by, hvor dagen eller natten varer i 23 timer, er det stadig obligatorisk for ham at faste, hvis han ikke fejler noget. Men hvis han ikke er i stand til at faste, bortfalder forpligtelsen. Hvis det er ham muligt at udføre qadhaa-faste senere hen (i andre årstider) ved at flytte til en anden by, er det obligatorisk for ham at udføre qadhaa-faste. Hvis han ikke engang kan udføre qadhaa-fasten, er det obligatorisk for ham at betale fidiya i stedet for at faste.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#2

Bryder astma-inhallationsapparater fasten? 

Astma-inhallations apparater afgiver pulver til lungerne. De indeholder kapsler, som gennembores, når du inhalerer midlet. Pulveret skal efter sigende inhaleres. Hvis de anvendes korrekt, så vil de blive inhaleret ned i lungerne ellers vil de ende i den bagerste del af svælget. Derfor bryder astma-inhallationsapparater ikke fasten. Ifølge Ayatollah Khamanei, hvis pulveret indtræder i svælget, så vil det bryde fasten som en obligatorisk forholdsregel. Dog bryder det ikke fasten, hvis pulveret, der indtræder i svælget, ikke indtræder i svælget som væske. Så i værreste tilfælde, at pulveret fejlagtigt indtræder i svælget, så er følgerne af Ayatollah Khamanei berettiget til at følge Ayatollah Sistani i denne anliggende.

Bemærk venligst, at reglen ikke gælder for apparater, der udskiller olier såsom vicks eller eukalyptus som inhalation.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.askthesheikh.com/faqs-for-ramadhan/

Print spørgsmålet og svaret

#3

Er det tilladt, at bryde fasten for, at tage antibiotika mod urinvejsinfektion?

Det er tilladt, at bryde fasten, hvis sygdommen kan forværre ens situation uden man tager hånd om det. Fasten skal fastes qatha og man behøver ikke, at betale kaffara i tilfældet.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#4

Hvis man fx arbejder i Føtex, i ramadan måned og man selvfølgelig faster, vil det så bryde ens faste hvis man sælger alkohol ?

Det er ikke tilladt, at sælge alkohol og det bryder ikke fasten. 

Var svaret tilfredsstillende? 1

Kilde: Repræsentantens kontor i London

Print spørgsmålet og svaret

#5

Jeg lider af astma og skal derfor indtage medicin 2 gage om morgen, samt 2 gange om aftenen.
Derfor vil rigtig gerne vide, om indtagelse af astma medicin, bryder ens fasten .

Hvis du anvender astma-inhallationsapparat, så brydes din faste ikke ifølge Sayed Sistani (HA), medmindre pulveret fra inhalatoren indtræder i dit svælg som væske.

Bemærk, at reglen ikke gælder for apparater, der udskiller olier såsom vicks eller eukalyptus som inhalation.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/arabic/qa/search/210484/

Print spørgsmålet og svaret

#6

Såfremt man som fastende bøvser og efterfølgende bevidst synker, hvad der kommer op i munden, vil fasten ugyldiggøres og både qadha og Kaffarah vil være pålagt en. Dersom det, der kommer op i munden er haram at fortære som fx blod eller mad, der ikke længere ser ud som mad og man bevidst synker disse, vil qadha og, som anbefalet forholdsregel, alle tre former for kaffarah være pålagt en.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2276/

Print spørgsmålet og svaret

#7

Må man indtage næsespray når man faster?

Det bryder kun fasten hvis det ryger ned i halsen, hvilket det med højt sandsynlighed gør.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#8

Jeg har voldsom allergi og nogle gange tager jeg medicin via en spray igennem munden. Er det tilladt i ramadan eller bryder det min faste?

Alt der ryger ned i halsen bryder fasten. Defor skal det fastes om.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#9

En Niyyat om at man er fastende på den følgende dag, kan udføres hver aften i den hellige måned, Ramadan. Den fastende kan også udføre sin Niyyat om at faste under hele Ramadanen på den første aften.

Var svaret tilfredsstillende? 0

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#10

Hvis jeg rejser om morgenen uden en intention om at vende tilbage før middag, hvornår må jeg bryde min faste?

Efter du har passeret byens grænse udover at være betragtet for værende rejsende kan du bryde din faste. Hvis du bevæger dig så langt som 1 km fra byen, kan du bryde din faste og udføre Qasr-bønner forudsat, at du intenderer at rejse 44 km for at  blive betragtet som rejsende.

Var svaret tilfredsstillende? 1

Kilde: Repræsentantens kontor i London

Print spørgsmålet og svaret

#11

Jeg rejser d. 23/6 til Mashad, og letter fra Danmark kl. 10.50, der er 32 km fra hjemmet til lufthavnen.
1. Skal jeg fortsat være fastende og åbne fasten oppe i flyet? Eller kan jeg åbne fasten i lufthavnen før vi letter?
2. Dagen skal vel skyldes?

Alle Maraje’- med undtagelse af Imam Khomeini (RA) er af den opfattelse, at hvis du bor i storbyer som fx København, så vil din rejse starte der, hvor din forstad ender – er af den mening, at begyndelsen på din rejse starter fra der, hvor de lokale residenter betragter det som enden af byen. Ligeså snart du rejser væk fra det sted med omkring 22,5 kilometer, så er du en rejsende.

Vær opmærksom på følgende situationer og ansvar:

 1. Hvis du rejser efter Dhuhr (middags)-bønnen, så skal du forsætte med at faste den dag.
 2. Hvis du rejser om morgenen men vender tilbage før Dhuhr (middag), eller flyver hjem og lander før dhuhr: så har du muligheden for at bryde din faste, mens du er væk, eller hvis du ikke har foretaget noget, der bryder fasten og afholder dig fra at drikke og spise indtil du når til din by før dhuhr, så kan du foretage intentionen om at faste den dag.
 3. Hvis du rejser om morgenen uden en intention om at vende tilbage før dhuhr; så kan du bryde din faste ligeså snart du har passeret de 22,5 kilometer.

Du er forpligtet til at foretage dine missede faste qadha inden næste Ramadan-måned indledes. 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.askthesheikh.com/faqs-for-ramadhan/

Print spørgsmålet og svaret

#12

Hvad er undtagelserne for ikke at skulle faste i ramadan månede
hvis man fx er undervægtig og bliver rigtigt skidt og utilpas hvis man ikke får næring, og ens læge har sagt det er bedst hvis man undgår at faste i ramadan månede, hvad er det rigtige svar så??

 

Hvis fasten påfører skade på mennesket eller udgør en mulig skade, samt at lægen er pålidelig, så må patienten godt handle efter lægens ord. Fasten skal dog udføres som qadhaa, hvis muligt. Hvis det ikke er muligt, så skal patienten give fidya uden at faste qadhaa.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: Repræsentantens kontor i London

Print spørgsmålet og svaret

#13

Bliver min faste brudt hvis jeg børster tænder, uden at sluge noget ?

At børste tænder med børste og pasta bryder ikke fasten, hvis man ikke sluger noget og sørger for at spytte alle rester ud efter børstning.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/arabic/qa/02330/

Print spørgsmålet og svaret

#14

Jeg spørger på baggrund af at jeg bor i Sverige og min familie bor i Danmark, dog er min adresse stadig i DK, og jeg er her cirka hvert uge.
Derfor vil jeg spørge om hvis jeg kan faste eller ej når jeg er på besøg hos min familie?

Hvis du betragter byen som andet hjem, så kan du bede og faste normalt.

Eksempelvis: Hvis du til start boede i København, men dernæst blev gift og flyttede til Århus, og du stadigvæk betragter København som værende din hjemby, så er det tilladt for dig at faste og bede normalt, når du befinder dig i København. 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: Repræsentantens kontor i London

Print spørgsmålet og svaret

#15

Kaffarah for manglende faste for en dag af den hellige måned, Ramadan, kan gives med:
Befrielse af en slave, faste i to måneder eller bespise 60 fattige eller give én mudd ( ca. 750 gram) af fx hvede, byg, brød eller lignende til hver af de 60 fattige. Såfremt det ikke er muligt at opfylde disse, kan der gives Sadaqa på basis af ens økonomisk situation samt bedes om tilgivelse. Det anbefales at Kaffarah gives når man er i stand til det

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2276/

Print spørgsmålet og svaret

#16

Sidste frist for udførelsen af Niyyat om at faste i Ramadan måned, for en bevidst person, er kort forinden Adhan for Fajr bønnen. Hvilken betyder, at intentionen om at faste skal være på plads på dette tidspunkt, selv om man senere kan blive ubevidst om sin hensigt på grund af søvn m.m.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2262/

Print spørgsmålet og svaret

#17

Er det tilladt at kysse ens ægtefælle i Ramadan uden det bryder ens wudu?

Ja det er tilladt, og det bryder ikke wudu.

 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#18

Er det tilladt at kramme ens ægtefælle i ramadan?

Ja det tilladt og bryder ikke fasten, medmindre det medfører udløsning. 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#19

Jeg skylder nogle obligatoriske faste dage fra sidste ramadan, - Er det tilladt at udskyde de dage jeg mangler til efter fødslen?

Det er tilladt hvis du når at faste dem inden ramadan uden det påvirker graviditet.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: Repræsentantens kontor i London

Print spørgsmålet og svaret

#20

Ni handlinger kan ugyldiggøre fasten:

 • Indtage mad og drikke
 • Samleje
 • Masturbation (Istimna)
 • Tilskrive Allah (swt), hans profet (swa) eller profetens efterfølgere falske påstande (løgn).
 • Sluge støv i synlig mængde
 • Nedsænke hele hovedet i vand
 • Forblive i en tilstand af Janabat, Haidh eller Nifas til Adhan for Fajr bønnen
 • Tage lavement (udskylning af endetarm)
 • Opkast
Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2263/

Print spørgsmålet og svaret

#21

I have a very bad hay fever in summer period and I have to take many hay fever pills a day just to make it through the day.

Question is Can i take these pills during fasting with a sip of water or I have to fast after summer period?

No, you cannot. Also you cannot fast as long as fasting is seriously harmful.

Det bryder fasten, at indtage pillerne. Hvis fasten kan være skadelig behøves de ikke faste.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: Repræsentantens kontor i London

Print spørgsmålet og svaret

#22

mit arbejde indebærer at man kører 25 km væk fra eget hjem, men dog kun en gang månedeligt. Vil man i denne situation bryde fasten? Eller hvor lang en distance skal der til inden man må bryde fasten?

Reglen om Kathirul Safar (hyppigt rejsende) gør sig ikke gældende for dig medmindre du rejser mindst 3 dage om ugen henover 6 måneder.

Bemærk, at din rejse først begynder der, hvor din by ender. Ligeså snart du rejser 22,5 km fra det sted, hvor din by ender, så betragtes du som værende rejsende.

Hvis dit job i den anden by er tidsubestemt således, at du betragter den for værende dit andet hjem, så kan du bede og faste normalt, når du er der.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/arabic/qa/02382/

Print spørgsmålet og svaret

#23

Det er ikke nødvendigt at ihukomme eller med ord fremsige en Niyyat med intentionen om at faste på den følgende dag. Beslutningen om, at man i al lydighed til Allahs (swt) befaling, afholder sig fra alt, hvad der kan ugyldiggøre fasten fra Adhan for Fajr bønnen til Maghrib er tilstrækkeligt.
For at forsikre sig om, at man har været fastende inden for det fastlagte tidsrum, bør man påbegynde afholdelsen tidligere end Adhan for Fajr bønnen og fortsætte til noget tid efter solnedgangen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2262/

Print spørgsmålet og svaret

#24

Hvad angår Mustahab faste, kan Niyyat udføres når som helst på dagen. Også kort tid forinden Maghrib (forudsætter at handlinger, der kan ugyldiggøre fasten ikke er begået).

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2262/

Print spørgsmålet og svaret

#25

Sover man inden Adhan for Fajr bønnen i Ramadan eller på andre dage fastlagt for obligatoriske faste uden at have udført Niyyat og vågner inden Zuhr for at udføre Niyyat, vil fasten være i orden. Dersom man vågner efter Zuhr, skal man, som forholdsregel, fortsætte med at være afholdende med Niyyat om Qurbat samt give qadha.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2262/

Print spørgsmålet og svaret

#26

Såfremt man udfører en Niyyat for den første dag i måneden, men bliver senere bevidst om, at det var den anden eller tredje dag i måneden, vil fasten være i orden.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2262/

Print spørgsmålet og svaret

#27

Såfremt man ugyldiggør sin faste med en halal handling, som at indtage noget væske, og efterfølgende begår en handling, der er haram, som fx at indtage fødevarer, der er haram, vil det være tilstrækkeligt at kompensere med en form for kaffarah

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2276/

Print spørgsmålet og svaret

#28

Såfremt man ugyldiggør fasten med noget, der enten er haram i sig selv som fx vin eller utroskab eller er blevet haram af forskellige årsager som fx fødevarer, der normalt er tilladelige, men kan være sundhedsskadelig for den fastende person eller, der har været seksuelt samvær under kvindens Haidth, bør man, som anbefalet forholdsregel, kompensere med alle tre Kaffarah former. Det vil sige befri en slave, bespise 60 fattige eller give en mudd af hvede, byg eller brød for hver af de 60 fattige. Dersom det ikke er muligt at kompensere med alle tre Kaffarah, bør man kompensere med den Kaffarah man er i stand at give.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2276/

Print spørgsmålet og svaret

#29

Hvis man bryder en distance på 22,5 km fra det sted man til start befinder sig i Ramadan mere end 4 gange, vil dette så anses for værende Katheer ul Safar, hvis intentionen kun er for at bryde ens fasten?

هل قطع المسافه الشرعية في رمضان اكثر من اربع مرات تعتبر كثرت سفر اذا كانت النيه فقط لغرض الافطار

Reglen om Kathirul Safar (hyppigt rejsende) gøre sig ikke gældende for dig med mindre du rejser mindst 3 dage om ugen hen over 6 måneder.

Bemærk,at din rejse først begynder der, hvor din by ender. Ligeså snart du rejser 22,5 km fra det sted, hvor din by ender, så betragtes du som værende rejsende.

Hvis dit job i den anden by er tidsubestemt således, at du betragter den for værende dit andet hjem, så kan du bede og faste normalt, når du er der.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/arabic/qa/search/1100/

Print spørgsmålet og svaret

#30

Salam alaikum

Må jeg bede om en definition på kathiratul safar (hyppigt rejsende) ifølge Ayatollah  Sayed Sistani (HA)?

Bliver jeg betragtet for at være en rejsende, hvis jeg rejser mindst tre dage per uge i over 6 måneder? Hvis nej, hvad er reglerne for at blive betragtet som hyppigt rejsende (kathirul safar)?

Ifølge Stor Ayatollah Sistani, hvis du rejser den påkrævede distance (22,5 km, dvs. 45 km frem og tilbage) ti dage på en måned og 60 dage i seks måneder, så bliver du betragtet som en hyppigt rejsende. En hyppigt rejsende skal udføre bønnerne fuldt ud og faste. Hvis du rejser otte eller ni dage, vil det være en obligatorisk forholdsregel at kombinere mellem at udføre fulde bønner og forkortede bønner. Ligeledes skal du udføre fasten og derefter desuden foretage qadha senere hen. Hvis du rejser i syv dage eller mindre, skal dine bønner forkortes (qasr) og fasten vil ikke være i orden.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: Repræsentantens kontor i London

Print spørgsmålet og svaret

#31

Såfremt man vælger at kompensere for en fastedag i Ramadan med Kaffarah i form af to måneders faste, skal fasten udføres kontinuerligt i en måned og en dag. De resterende faste dage anbefales også at blive udført kontinuerligt, dersom det ikke er muligt, er der intet problem.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2276/

Print spørgsmålet og svaret

#32

Såfremt man vælger at kompensere for en fastedag i Ramadan med Kaffarah i form af to måneders faste, må fasten ikke påbegyndes, hvis man ved, at indenfor en måned og en dag vil dage som Eid- ul- Azha, hvor at faste enten er haram eller obligatorisk, falde.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2276/

Print spørgsmålet og svaret

#33

Såfremt man ikke faster kontinuerligt af ubegrundede årsager, skal alle dage fastes om.

Såfremt man ikke er i stand til at faste kontinuerligt af årsager, der er udenfor ens kontrol som Haidh, Nifas eller på grund af en rejse, som man er forpligtet til at udføre, er det ikke obligatorisk at faste om igen, men fortsætte med at faste de resterende dage

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2276/

Print spørgsmålet og svaret

#34

Visse ting anses for værende Makrooh for en fastende person. Nogle er nævnt i det følgende.

1) Brug af øjendråber eller Surma, dersom smagen eller lugten af disse når svælget.

2) Foretage sig handlinger, der kan give en fornemmelse af svaghed så som at få taget blod eller tage et varmt bad.

3) Inhalering af stoffer/ medikamenter, forudsat at man ikke er bevidst om at de vil nå svælget. Dersom man er bevidst om at disse vil nå svælget, er de ikke tilladt at bruge.

4) Lugte til vellugtende urter

5) At sidde i vandet (Gælder kun for kvinder)

6) Brug af stikpiller, der kan stimulere afføring

7) At gøre det tøj man bærer vådt.

8) At trække en tand ud, eller gøre andet, som kan medføre blødning i munden.

9) Børste tænder med en våd tandbørste

10) Tage vand eller anden væske i munden uden nogen grund.

Var svaret tilfredsstillende? 1

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2274/

Print spørgsmålet og svaret

#35

Jeg har haft stofskifte sygdom "Hashimotos" i rigtig mange år og har mange gener af det. De sidste to år har jeg yderligere fået medicin som indeholder grise ekstrakt. Mit spørgsmål er at jeg har hørt at hvis man får svinekød i sig er man ikke ren i en hel måned, gælder det også i dette tilfælde? Og kan jeg faste, mens jeg får medicinen? Det skal siges at det er livsvigtigt medicin, da min egen skjoldbrudkirtel ikke producere dette hormon længere.

Generelt: Enhver sygdom, som fasten enten skader eller forsinker dens helbredelse retfærdiggør brydningen af fasten. Reglen gør sig ligeledes også gældende, hvis du har en gyldig bekymring over det.

Det er ikke sandt, at man ved indtagelse af svin er uren i en hel måned. Indtagelsen af medicin bryder fasten, og da medicinen er livsvigtig, og hvis sygdommen forårsager dem skade ved at de ikke indtager det, så behøves de ikke faste.

De skyldte dage skal fastes inden næste ramadan og der skal betales en fidya pr. dag på 750 gram mel. 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: Repræsentantens kontor i London

Print spørgsmålet og svaret

#36

Brydes en fasten hvis man får menstruation før maghrib går ind, og kan man drikke/spise med det samme eller skal man vente til maghrib? 

Personens faste brydes og der kan derfor godt indtages mad og drikke, selvom dette er 1 min før iftar, så skylder vedkommende stadig at faste den pågældende dag om.

Var svaret tilfredsstillende? 0

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#37

Såfremt man påtager sig en Nadhar om, at faste på en bestem dag, og man bevidst ugyldiggør sin faste på den pågældende dag, bør man kompensere med en Kaffarah, der pålægges en, når man bryder sit løfte om, at indfri en Nadhar.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2276/

Print spørgsmålet og svaret

#38

Jeg mangler en obligatorisk fastedag fra Ramadan. Jeg valgte at udføre den som qadhaa tilfældigt i går, men min niyah kom først to minutter efter, at fajr var gået ind. Vil det stadig tælle som om, jeg har udført qadhaa-fasten, eller bliver det talt som en normal fastedag, og jeg så bliver nødt til at udføre min qadhaa-fastedag en anden dag?

Den var gyldig.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2262/

Print spørgsmålet og svaret

#39

 

Hvis jeg har to qadhaa-fastedage fra Ramadan i 2011, og jeg fastede dem ikke om igen inden den nye Ramadan startede, hvad gør jeg så?

Hvis en person ikke faster under Ramadan pga. en forhindring, og denne forhindring forsvinder, efter at Ramadan er slut, og han stadig ikke udfører sin qadhaa-faste bevidst, skal han udføre qadhaa-fasten inklusiv at betale for mad til de fattige for hver en misset fastedag.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2278/

Print spørgsmålet og svaret

#40

Hvis man ikke beder, bliver fasten så accepteret ?

Din faste er gyldig. Husk alligevel, at Allah (swt) accepterer det kun fra de fromme mennesker. Det er ikke en from handling at vise lydighed mod Gud på nogle områder, men nægte at adlyde Ham på andre områder.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.askthesheikh.com/faqs-for-ramadhan/

Print spørgsmålet og svaret

#41

Bryder man fasten hvis man glemmer at lave ghusl?

Hvis personen i Janabat i måneden Ramadan glemmer at foretage Ghusl  og husker det efter en dag, så skal han foretage qadha for den ene dag. Hvis han glemmer det i løbet af et antal dage, så skal han faste qadha alle de dage, som han er sikker på, at han har været i Janabat. For eksempel, hvis han ikke er sikker på, at han har været i Janabat i tre eller fire dage, så skal han faste qadha for tre dage. 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://islamicmobility.com//pdf/Fasting%20Rules%20from%20Islamic%20Laws.pdf

Print spørgsmålet og svaret

#42

Jeg bliver inshallah student i år, hvor nogle af mine altafgørende eksamener befinder sig. Hvordan forholder det sig mht fasten? Skal jeg faste eller bryde den, idet fasten kunne påvirke mig( i form af mangel på energi og lignende) som gør at jeg ikke kan yde mit bedste.

Det er ikke en islamisk legtim grund, at bryde fasten pga. studie. Hvis fasten kan medføre man kommer ud i en kritisk situation, som kan påføre fremtidige problemer, så er det tilladt at udskyde fasten. Dette gøres på betingelse af man skylder fasten og betaler kaffarah pr. skyldt dag, selvom man muligvis indtager små mængder af vand eller mad. 

 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/arabic/qa/02369/

Print spørgsmålet og svaret

#43

I de følgende situationer vil qadha såvel som Kaffarah være obligatoriske, forudsat at disse handlinger er udført bevidst, af egen vilje og uden nogen form for tvang under fasten i den hellige måned, Ramadan.  

 1. Spise
 2. Drikke
 3. Samleje
 4. Masturbation ( Istimna)
 5. Forblive i en tilstand af Janabat til tidspunktet for Fajr bønnen.

Såfremt fasten ugyldiggøres af andre årsager, bør man, som en anbefalet forholdsregel, udover den obligatoriske qadha kompensere fasten med Kaffarah.

Såfremt man udfører enhver af de ovennævnte handlinger med visheden om, at de ikke vil ugyldiggøre fasten, vil Kaffarah ikke være obligatorisk.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2275/

Print spørgsmålet og svaret

#44

Såfremt man faster på andre tidspunkter end Ramadan, skal det specificeres i ens Niyyat. For eksempel faster man for at afholde qadha eller for at indfri en Nadhar, skal det specificeres i fastens Niyyat. Afholdes fasten i Ramadanen, er det ikke nødvendigt at specificere denne i sin Niyyat. Dersom det ikke vides eller er glemt, at man er i Ramadan måned, og en Niyyat specificeret for anden faste udføres, vil fasten blive betragtet som faste for Ramadan

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2262/

Print spørgsmålet og svaret

#45

At lade et tykt lag af støv nå ens hals, (hvad enten det er støv fra noget, der er halal at indtage fx mel eller noget, der er haram at indtage fx støv eller jord), ugyldiggøre fasten. Derimod hvis et  tyndt lag af støv når halsen, vil dette ikke ugyldiggøre fasten.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2268/

Print spørgsmålet og svaret

#46

Såfremt et tykt lag af støv fares op af vinden og man ikke er opmærksom, til trods for at man er bevidst om det, vil fasten ugyldiggøres dersom støvet når ned i halsen. 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2268/

Print spørgsmålet og svaret

#47

Som forholdsregel bør man som fastende ikke lade røg fra cigaret, tobak eller lignende nå ens hals.

Såfremt man ikke forsøger at forhindre støv, røg m.m. fra at nå halsen, og man er sikker på at disse ikke vil nå halsen, vil fasten være i orden. Derimod anbefales det, at man afholder gadha, hvis man blot føler at disse ikke vil komme ned i halsen.

Såfremt man har glemt, at man er fastende og udviser uopmærksomhed, vil støv eller lignende, der kommer ned i halsen og man er ubevidst omkring denne, vil fasten ikke ugyldiggøres.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2268/

Print spørgsmålet og svaret

#48

Må jeg børste tænder og bruge mundskyl under fasten?

At børste tænder er makruh, og intet må sluges.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#49

Er det tilladt at tage til tandlæge under ramadan, også hvis man bliver bedøvet? 

 

Det er tilladt, hvis man ikke sluger noget med vilje.

Var svaret tilfredsstillende? 1

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#50

Hvordan forholder det sig, hvis man har været til tandlægen, hvor behandlingen indebar indtagelse af vand samt bedøvelse, er ens fasten så brudt (og man derved kan spise og drikke) eller skal man fortsætte med at afholde sig fra mad og drikke indtil Futur?

Afhænger det af, hvornår behandlingen hændte, altså før/efter Salat Al Dhuhr?

Hvis indtagelsen af vand fandt sted bevidst og intentionelt, så er fasten blevet brudt. 

De skal forsætte med at faste og qadha skal foretages inden næste ramadan-måned indledes.
Hvis de var vidende om, at besøget hos tandlægen ville bryde deres faste, så er de forpligtet til at foretage kaffarah, hvis ikke, så er qadha tilstrækkeligt.

Bemærk, at reglen om kaffarah ved sygdom afviger fra det tidligere nævnte.

 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: Repræsentantens kontor i London

Print spørgsmålet og svaret

#51

Såfremt det vides at Ramadan måned er indtrådt, og alligevel udføres en Niyyat for at afholde en anden faste end faste for Ramadan måned, vil fasten hverken betragtes som faste for Ramadan måned eller anden faste, som man havde til hensigt at udføre.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2262/

Print spørgsmålet og svaret

#52

Hvad er reglen for en kvinde, der får brunlig/rødlige/gullige udflåd, nolge dage før hendes menstruation?

Hvis dette varer de 10 dage, så tæller det som hayth/periode. Dvs de første 3 dage med svag blod, væske skal tælle med. Disse 3 dage skal være kontinuerte.  

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#1

Hvis man fx arbejder i Føtex, i ramadan måned og man selvfølgelig faster, vil det så bryde ens faste hvis man sælger alkohol ?

Det er ikke tilladt, at sælge alkohol og det bryder ikke fasten. 

Var svaret tilfredsstillende? 1

Kilde: Repræsentantens kontor i London

Print spørgsmålet og svaret

#2

Hvis man ikke beder, bliver fasten så accepteret ?

Din faste er gyldig. Husk alligevel, at Allah (swt) accepterer det kun fra de fromme mennesker. Det er ikke en from handling at vise lydighed mod Gud på nogle områder, men nægte at adlyde Ham på andre områder.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.askthesheikh.com/faqs-for-ramadhan/

Print spørgsmålet og svaret

#3

Må man indtage næsespray når man faster?

Det bryder kun fasten hvis det ryger ned i halsen, hvilket det med højt sandsynlighed gør.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#4

Brydes en fasten hvis man får menstruation før maghrib går ind, og kan man drikke/spise med det samme eller skal man vente til maghrib? 

Personens faste brydes og der kan derfor godt indtages mad og drikke, selvom dette er 1 min før iftar, så skylder vedkommende stadig at faste den pågældende dag om.

Var svaret tilfredsstillende? 0

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#5

Er det tilladt at tage til tandlæge under ramadan, også hvis man bliver bedøvet? 

 

Det er tilladt, hvis man ikke sluger noget med vilje.

Var svaret tilfredsstillende? 1

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#6

En Niyyat om at man er fastende på den følgende dag, kan udføres hver aften i den hellige måned, Ramadan. Den fastende kan også udføre sin Niyyat om at faste under hele Ramadanen på den første aften.

Var svaret tilfredsstillende? 0

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#7

 

Hvis jeg har to qadhaa-fastedage fra Ramadan i 2011, og jeg fastede dem ikke om igen inden den nye Ramadan startede, hvad gør jeg så?

Hvis en person ikke faster under Ramadan pga. en forhindring, og denne forhindring forsvinder, efter at Ramadan er slut, og han stadig ikke udfører sin qadhaa-faste bevidst, skal han udføre qadhaa-fasten inklusiv at betale for mad til de fattige for hver en misset fastedag.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2278/

Print spørgsmålet og svaret

#8

Jeg spørger på baggrund af at jeg bor i Sverige og min familie bor i Danmark, dog er min adresse stadig i DK, og jeg er her cirka hvert uge.
Derfor vil jeg spørge om hvis jeg kan faste eller ej når jeg er på besøg hos min familie?

Hvis du betragter byen som andet hjem, så kan du bede og faste normalt.

Eksempelvis: Hvis du til start boede i København, men dernæst blev gift og flyttede til Århus, og du stadigvæk betragter København som værende din hjemby, så er det tilladt for dig at faste og bede normalt, når du befinder dig i København. 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: Repræsentantens kontor i London

Print spørgsmålet og svaret

#9

Jeg har voldsom allergi og nogle gange tager jeg medicin via en spray igennem munden. Er det tilladt i ramadan eller bryder det min faste?

Alt der ryger ned i halsen bryder fasten. Defor skal det fastes om.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#10

Må jeg børste tænder og bruge mundskyl under fasten?

At børste tænder er makruh, og intet må sluges.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#11

Er det tilladt, at bryde fasten for, at tage antibiotika mod urinvejsinfektion?

Det er tilladt, at bryde fasten, hvis sygdommen kan forværre ens situation uden man tager hånd om det. Fasten skal fastes qatha og man behøver ikke, at betale kaffara i tilfældet.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#12

Hvad er reglen for en kvinde, der får brunlig/rødlige/gullige udflåd, nolge dage før hendes menstruation?

Hvis dette varer de 10 dage, så tæller det som hayth/periode. Dvs de første 3 dage med svag blod, væske skal tælle med. Disse 3 dage skal være kontinuerte.  

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#13

Er det tilladt at kysse ens ægtefælle i Ramadan uden det bryder ens wudu?

Ja det er tilladt, og det bryder ikke wudu.

 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#14

Er det tilladt at kramme ens ægtefælle i ramadan?

Ja det tilladt og bryder ikke fasten, medmindre det medfører udløsning. 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#15

Det er ikke nødvendigt at ihukomme eller med ord fremsige en Niyyat med intentionen om at faste på den følgende dag. Beslutningen om, at man i al lydighed til Allahs (swt) befaling, afholder sig fra alt, hvad der kan ugyldiggøre fasten fra Adhan for Fajr bønnen til Maghrib er tilstrækkeligt.
For at forsikre sig om, at man har været fastende inden for det fastlagte tidsrum, bør man påbegynde afholdelsen tidligere end Adhan for Fajr bønnen og fortsætte til noget tid efter solnedgangen.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2262/

Print spørgsmålet og svaret

#16

Sidste frist for udførelsen af Niyyat om at faste i Ramadan måned, for en bevidst person, er kort forinden Adhan for Fajr bønnen. Hvilken betyder, at intentionen om at faste skal være på plads på dette tidspunkt, selv om man senere kan blive ubevidst om sin hensigt på grund af søvn m.m.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2262/

Print spørgsmålet og svaret

#17

Hvad angår Mustahab faste, kan Niyyat udføres når som helst på dagen. Også kort tid forinden Maghrib (forudsætter at handlinger, der kan ugyldiggøre fasten ikke er begået).

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2262/

Print spørgsmålet og svaret

#18

Sover man inden Adhan for Fajr bønnen i Ramadan eller på andre dage fastlagt for obligatoriske faste uden at have udført Niyyat og vågner inden Zuhr for at udføre Niyyat, vil fasten være i orden. Dersom man vågner efter Zuhr, skal man, som forholdsregel, fortsætte med at være afholdende med Niyyat om Qurbat samt give qadha.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2262/

Print spørgsmålet og svaret

#19

Såfremt man faster på andre tidspunkter end Ramadan, skal det specificeres i ens Niyyat. For eksempel faster man for at afholde qadha eller for at indfri en Nadhar, skal det specificeres i fastens Niyyat. Afholdes fasten i Ramadanen, er det ikke nødvendigt at specificere denne i sin Niyyat. Dersom det ikke vides eller er glemt, at man er i Ramadan måned, og en Niyyat specificeret for anden faste udføres, vil fasten blive betragtet som faste for Ramadan

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2262/

Print spørgsmålet og svaret

#20

Såfremt det vides at Ramadan måned er indtrådt, og alligevel udføres en Niyyat for at afholde en anden faste end faste for Ramadan måned, vil fasten hverken betragtes som faste for Ramadan måned eller anden faste, som man havde til hensigt at udføre.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2262/

Print spørgsmålet og svaret

#21

Såfremt man udfører en Niyyat for den første dag i måneden, men bliver senere bevidst om, at det var den anden eller tredje dag i måneden, vil fasten være i orden.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2262/

Print spørgsmålet og svaret

#22

Ni handlinger kan ugyldiggøre fasten:

 • Indtage mad og drikke
 • Samleje
 • Masturbation (Istimna)
 • Tilskrive Allah (swt), hans profet (swa) eller profetens efterfølgere falske påstande (løgn).
 • Sluge støv i synlig mængde
 • Nedsænke hele hovedet i vand
 • Forblive i en tilstand af Janabat, Haidh eller Nifas til Adhan for Fajr bønnen
 • Tage lavement (udskylning af endetarm)
 • Opkast
Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2263/

Print spørgsmålet og svaret

#23

At lade et tykt lag af støv nå ens hals, (hvad enten det er støv fra noget, der er halal at indtage fx mel eller noget, der er haram at indtage fx støv eller jord), ugyldiggøre fasten. Derimod hvis et  tyndt lag af støv når halsen, vil dette ikke ugyldiggøre fasten.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2268/

Print spørgsmålet og svaret

#24

Såfremt et tykt lag af støv fares op af vinden og man ikke er opmærksom, til trods for at man er bevidst om det, vil fasten ugyldiggøres dersom støvet når ned i halsen. 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2268/

Print spørgsmålet og svaret

#25

Som forholdsregel bør man som fastende ikke lade røg fra cigaret, tobak eller lignende nå ens hals.

Såfremt man ikke forsøger at forhindre støv, røg m.m. fra at nå halsen, og man er sikker på at disse ikke vil nå halsen, vil fasten være i orden. Derimod anbefales det, at man afholder gadha, hvis man blot føler at disse ikke vil komme ned i halsen.

Såfremt man har glemt, at man er fastende og udviser uopmærksomhed, vil støv eller lignende, der kommer ned i halsen og man er ubevidst omkring denne, vil fasten ikke ugyldiggøres.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2268/

Print spørgsmålet og svaret

#26

Visse ting anses for værende Makrooh for en fastende person. Nogle er nævnt i det følgende.

1) Brug af øjendråber eller Surma, dersom smagen eller lugten af disse når svælget.

2) Foretage sig handlinger, der kan give en fornemmelse af svaghed så som at få taget blod eller tage et varmt bad.

3) Inhalering af stoffer/ medikamenter, forudsat at man ikke er bevidst om at de vil nå svælget. Dersom man er bevidst om at disse vil nå svælget, er de ikke tilladt at bruge.

4) Lugte til vellugtende urter

5) At sidde i vandet (Gælder kun for kvinder)

6) Brug af stikpiller, der kan stimulere afføring

7) At gøre det tøj man bærer vådt.

8) At trække en tand ud, eller gøre andet, som kan medføre blødning i munden.

9) Børste tænder med en våd tandbørste

10) Tage vand eller anden væske i munden uden nogen grund.

Var svaret tilfredsstillende? 1

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2274/

Print spørgsmålet og svaret

#27

I de følgende situationer vil qadha såvel som Kaffarah være obligatoriske, forudsat at disse handlinger er udført bevidst, af egen vilje og uden nogen form for tvang under fasten i den hellige måned, Ramadan.  

 1. Spise
 2. Drikke
 3. Samleje
 4. Masturbation ( Istimna)
 5. Forblive i en tilstand af Janabat til tidspunktet for Fajr bønnen.

Såfremt fasten ugyldiggøres af andre årsager, bør man, som en anbefalet forholdsregel, udover den obligatoriske qadha kompensere fasten med Kaffarah.

Såfremt man udfører enhver af de ovennævnte handlinger med visheden om, at de ikke vil ugyldiggøre fasten, vil Kaffarah ikke være obligatorisk.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2275/

Print spørgsmålet og svaret

#28

Kaffarah for manglende faste for en dag af den hellige måned, Ramadan, kan gives med:
Befrielse af en slave, faste i to måneder eller bespise 60 fattige eller give én mudd ( ca. 750 gram) af fx hvede, byg, brød eller lignende til hver af de 60 fattige. Såfremt det ikke er muligt at opfylde disse, kan der gives Sadaqa på basis af ens økonomisk situation samt bedes om tilgivelse. Det anbefales at Kaffarah gives når man er i stand til det

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2276/

Print spørgsmålet og svaret

#29

Såfremt man vælger at kompensere for en fastedag i Ramadan med Kaffarah i form af to måneders faste, skal fasten udføres kontinuerligt i en måned og en dag. De resterende faste dage anbefales også at blive udført kontinuerligt, dersom det ikke er muligt, er der intet problem.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2276/

Print spørgsmålet og svaret

#30

Såfremt man vælger at kompensere for en fastedag i Ramadan med Kaffarah i form af to måneders faste, må fasten ikke påbegyndes, hvis man ved, at indenfor en måned og en dag vil dage som Eid- ul- Azha, hvor at faste enten er haram eller obligatorisk, falde.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2276/

Print spørgsmålet og svaret

#31

Såfremt man ikke faster kontinuerligt af ubegrundede årsager, skal alle dage fastes om.

Såfremt man ikke er i stand til at faste kontinuerligt af årsager, der er udenfor ens kontrol som Haidh, Nifas eller på grund af en rejse, som man er forpligtet til at udføre, er det ikke obligatorisk at faste om igen, men fortsætte med at faste de resterende dage

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2276/

Print spørgsmålet og svaret

#32

Såfremt man ugyldiggør fasten med noget, der enten er haram i sig selv som fx vin eller utroskab eller er blevet haram af forskellige årsager som fx fødevarer, der normalt er tilladelige, men kan være sundhedsskadelig for den fastende person eller, der har været seksuelt samvær under kvindens Haidth, bør man, som anbefalet forholdsregel, kompensere med alle tre Kaffarah former. Det vil sige befri en slave, bespise 60 fattige eller give en mudd af hvede, byg eller brød for hver af de 60 fattige. Dersom det ikke er muligt at kompensere med alle tre Kaffarah, bør man kompensere med den Kaffarah man er i stand at give.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2276/

Print spørgsmålet og svaret

#33

Såfremt man ugyldiggør sin faste med en halal handling, som at indtage noget væske, og efterfølgende begår en handling, der er haram, som fx at indtage fødevarer, der er haram, vil det være tilstrækkeligt at kompensere med en form for kaffarah

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2276/

Print spørgsmålet og svaret

#34

Såfremt man som fastende bøvser og efterfølgende bevidst synker, hvad der kommer op i munden, vil fasten ugyldiggøres og både qadha og Kaffarah vil være pålagt en. Dersom det, der kommer op i munden er haram at fortære som fx blod eller mad, der ikke længere ser ud som mad og man bevidst synker disse, vil qadha og, som anbefalet forholdsregel, alle tre former for kaffarah være pålagt en.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2276/

Print spørgsmålet og svaret

#35

Såfremt man påtager sig en Nadhar om, at faste på en bestem dag, og man bevidst ugyldiggør sin faste på den pågældende dag, bør man kompensere med en Kaffarah, der pålægges en, når man bryder sit løfte om, at indfri en Nadhar.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2276/

Print spørgsmålet og svaret

#36

Hvis Ramadan forekommer om sommeren, og man bor i Europa, passer det så, at man kan bryde fasten efter 16 timers faste, selvom det ikke er blevet maghreb endnu?

 

Hvis en muslim bor i en by, hvor dagen eller natten varer i 23 timer, er det stadig obligatorisk for ham at faste, hvis han ikke fejler noget. Men hvis han ikke er i stand til at faste, bortfalder forpligtelsen. Hvis det er ham muligt at udføre qadhaa-faste senere hen (i andre årstider) ved at flytte til en anden by, er det obligatorisk for ham at udføre qadhaa-faste. Hvis han ikke engang kan udføre qadhaa-fasten, er det obligatorisk for ham at betale fidiya i stedet for at faste.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde:

Print spørgsmålet og svaret

#37

Jeg mangler en obligatorisk fastedag fra Ramadan. Jeg valgte at udføre den som qadhaa tilfældigt i går, men min niyah kom først to minutter efter, at fajr var gået ind. Vil det stadig tælle som om, jeg har udført qadhaa-fasten, eller bliver det talt som en normal fastedag, og jeg så bliver nødt til at udføre min qadhaa-fastedag en anden dag?

Den var gyldig.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/english/book/48/2262/

Print spørgsmålet og svaret

#38

Jeg skylder nogle obligatoriske faste dage fra sidste ramadan, - Er det tilladt at udskyde de dage jeg mangler til efter fødslen?

Det er tilladt hvis du når at faste dem inden ramadan uden det påvirker graviditet.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: Repræsentantens kontor i London

Print spørgsmålet og svaret

#39

Hvad er undtagelserne for ikke at skulle faste i ramadan månede
hvis man fx er undervægtig og bliver rigtigt skidt og utilpas hvis man ikke får næring, og ens læge har sagt det er bedst hvis man undgår at faste i ramadan månede, hvad er det rigtige svar så??

 

Hvis fasten påfører skade på mennesket eller udgør en mulig skade, samt at lægen er pålidelig, så må patienten godt handle efter lægens ord. Fasten skal dog udføres som qadhaa, hvis muligt. Hvis det ikke er muligt, så skal patienten give fidya uden at faste qadhaa.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: Repræsentantens kontor i London

Print spørgsmålet og svaret

#40

Jeg bliver inshallah student i år, hvor nogle af mine altafgørende eksamener befinder sig. Hvordan forholder det sig mht fasten? Skal jeg faste eller bryde den, idet fasten kunne påvirke mig( i form af mangel på energi og lignende) som gør at jeg ikke kan yde mit bedste.

Det er ikke en islamisk legtim grund, at bryde fasten pga. studie. Hvis fasten kan medføre man kommer ud i en kritisk situation, som kan påføre fremtidige problemer, så er det tilladt at udskyde fasten. Dette gøres på betingelse af man skylder fasten og betaler kaffarah pr. skyldt dag, selvom man muligvis indtager små mængder af vand eller mad. 

 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/arabic/qa/02369/

Print spørgsmålet og svaret

#41

Jeg lider af astma og skal derfor indtage medicin 2 gage om morgen, samt 2 gange om aftenen.
Derfor vil rigtig gerne vide, om indtagelse af astma medicin, bryder ens fasten .

Hvis du anvender astma-inhallationsapparat, så brydes din faste ikke ifølge Sayed Sistani (HA), medmindre pulveret fra inhalatoren indtræder i dit svælg som væske.

Bemærk, at reglen ikke gælder for apparater, der udskiller olier såsom vicks eller eukalyptus som inhalation.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/arabic/qa/search/210484/

Print spørgsmålet og svaret

#42

Jeg rejser d. 23/6 til Mashad, og letter fra Danmark kl. 10.50, der er 32 km fra hjemmet til lufthavnen.
1. Skal jeg fortsat være fastende og åbne fasten oppe i flyet? Eller kan jeg åbne fasten i lufthavnen før vi letter?
2. Dagen skal vel skyldes?

Alle Maraje’- med undtagelse af Imam Khomeini (RA) er af den opfattelse, at hvis du bor i storbyer som fx København, så vil din rejse starte der, hvor din forstad ender – er af den mening, at begyndelsen på din rejse starter fra der, hvor de lokale residenter betragter det som enden af byen. Ligeså snart du rejser væk fra det sted med omkring 22,5 kilometer, så er du en rejsende.

Vær opmærksom på følgende situationer og ansvar:

 1. Hvis du rejser efter Dhuhr (middags)-bønnen, så skal du forsætte med at faste den dag.
 2. Hvis du rejser om morgenen men vender tilbage før Dhuhr (middag), eller flyver hjem og lander før dhuhr: så har du muligheden for at bryde din faste, mens du er væk, eller hvis du ikke har foretaget noget, der bryder fasten og afholder dig fra at drikke og spise indtil du når til din by før dhuhr, så kan du foretage intentionen om at faste den dag.
 3. Hvis du rejser om morgenen uden en intention om at vende tilbage før dhuhr; så kan du bryde din faste ligeså snart du har passeret de 22,5 kilometer.

Du er forpligtet til at foretage dine missede faste qadha inden næste Ramadan-måned indledes. 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.askthesheikh.com/faqs-for-ramadhan/

Print spørgsmålet og svaret

#43

Bliver min faste brudt hvis jeg børster tænder, uden at sluge noget ?

At børste tænder med børste og pasta bryder ikke fasten, hvis man ikke sluger noget og sørger for at spytte alle rester ud efter børstning.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/arabic/qa/02330/

Print spørgsmålet og svaret

#44

mit arbejde indebærer at man kører 25 km væk fra eget hjem, men dog kun en gang månedeligt. Vil man i denne situation bryde fasten? Eller hvor lang en distance skal der til inden man må bryde fasten?

Reglen om Kathirul Safar (hyppigt rejsende) gør sig ikke gældende for dig medmindre du rejser mindst 3 dage om ugen henover 6 måneder.

Bemærk, at din rejse først begynder der, hvor din by ender. Ligeså snart du rejser 22,5 km fra det sted, hvor din by ender, så betragtes du som værende rejsende.

Hvis dit job i den anden by er tidsubestemt således, at du betragter den for værende dit andet hjem, så kan du bede og faste normalt, når du er der.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/arabic/qa/02382/

Print spørgsmålet og svaret

#45

Jeg har haft stofskifte sygdom "Hashimotos" i rigtig mange år og har mange gener af det. De sidste to år har jeg yderligere fået medicin som indeholder grise ekstrakt. Mit spørgsmål er at jeg har hørt at hvis man får svinekød i sig er man ikke ren i en hel måned, gælder det også i dette tilfælde? Og kan jeg faste, mens jeg får medicinen? Det skal siges at det er livsvigtigt medicin, da min egen skjoldbrudkirtel ikke producere dette hormon længere.

Generelt: Enhver sygdom, som fasten enten skader eller forsinker dens helbredelse retfærdiggør brydningen af fasten. Reglen gør sig ligeledes også gældende, hvis du har en gyldig bekymring over det.

Det er ikke sandt, at man ved indtagelse af svin er uren i en hel måned. Indtagelsen af medicin bryder fasten, og da medicinen er livsvigtig, og hvis sygdommen forårsager dem skade ved at de ikke indtager det, så behøves de ikke faste.

De skyldte dage skal fastes inden næste ramadan og der skal betales en fidya pr. dag på 750 gram mel. 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: Repræsentantens kontor i London

Print spørgsmålet og svaret

#46

I have a very bad hay fever in summer period and I have to take many hay fever pills a day just to make it through the day.

Question is Can i take these pills during fasting with a sip of water or I have to fast after summer period?

No, you cannot. Also you cannot fast as long as fasting is seriously harmful.

Det bryder fasten, at indtage pillerne. Hvis fasten kan være skadelig behøves de ikke faste.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: Repræsentantens kontor i London

Print spørgsmålet og svaret

#47

Hvis man bryder en distance på 22,5 km fra det sted man til start befinder sig i Ramadan mere end 4 gange, vil dette så anses for værende Katheer ul Safar, hvis intentionen kun er for at bryde ens fasten?

هل قطع المسافه الشرعية في رمضان اكثر من اربع مرات تعتبر كثرت سفر اذا كانت النيه فقط لغرض الافطار

Reglen om Kathirul Safar (hyppigt rejsende) gøre sig ikke gældende for dig med mindre du rejser mindst 3 dage om ugen hen over 6 måneder.

Bemærk,at din rejse først begynder der, hvor din by ender. Ligeså snart du rejser 22,5 km fra det sted, hvor din by ender, så betragtes du som værende rejsende.

Hvis dit job i den anden by er tidsubestemt således, at du betragter den for værende dit andet hjem, så kan du bede og faste normalt, når du er der.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.sistani.org/arabic/qa/search/1100/

Print spørgsmålet og svaret

#48

Bryder astma-inhallationsapparater fasten? 

Astma-inhallations apparater afgiver pulver til lungerne. De indeholder kapsler, som gennembores, når du inhalerer midlet. Pulveret skal efter sigende inhaleres. Hvis de anvendes korrekt, så vil de blive inhaleret ned i lungerne ellers vil de ende i den bagerste del af svælget. Derfor bryder astma-inhallationsapparater ikke fasten. Ifølge Ayatollah Khamanei, hvis pulveret indtræder i svælget, så vil det bryde fasten som en obligatorisk forholdsregel. Dog bryder det ikke fasten, hvis pulveret, der indtræder i svælget, ikke indtræder i svælget som væske. Så i værreste tilfælde, at pulveret fejlagtigt indtræder i svælget, så er følgerne af Ayatollah Khamanei berettiget til at følge Ayatollah Sistani i denne anliggende.

Bemærk venligst, at reglen ikke gælder for apparater, der udskiller olier såsom vicks eller eukalyptus som inhalation.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://www.askthesheikh.com/faqs-for-ramadhan/

Print spørgsmålet og svaret

#49

Hvordan forholder det sig, hvis man har været til tandlægen, hvor behandlingen indebar indtagelse af vand samt bedøvelse, er ens fasten så brudt (og man derved kan spise og drikke) eller skal man fortsætte med at afholde sig fra mad og drikke indtil Futur?

Afhænger det af, hvornår behandlingen hændte, altså før/efter Salat Al Dhuhr?

Hvis indtagelsen af vand fandt sted bevidst og intentionelt, så er fasten blevet brudt. 

De skal forsætte med at faste og qadha skal foretages inden næste ramadan-måned indledes.
Hvis de var vidende om, at besøget hos tandlægen ville bryde deres faste, så er de forpligtet til at foretage kaffarah, hvis ikke, så er qadha tilstrækkeligt.

Bemærk, at reglen om kaffarah ved sygdom afviger fra det tidligere nævnte.

 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: Repræsentantens kontor i London

Print spørgsmålet og svaret

#50

Salam alaikum

Må jeg bede om en definition på kathiratul safar (hyppigt rejsende) ifølge Ayatollah  Sayed Sistani (HA)?

Bliver jeg betragtet for at være en rejsende, hvis jeg rejser mindst tre dage per uge i over 6 måneder? Hvis nej, hvad er reglerne for at blive betragtet som hyppigt rejsende (kathirul safar)?

Ifølge Stor Ayatollah Sistani, hvis du rejser den påkrævede distance (22,5 km, dvs. 45 km frem og tilbage) ti dage på en måned og 60 dage i seks måneder, så bliver du betragtet som en hyppigt rejsende. En hyppigt rejsende skal udføre bønnerne fuldt ud og faste. Hvis du rejser otte eller ni dage, vil det være en obligatorisk forholdsregel at kombinere mellem at udføre fulde bønner og forkortede bønner. Ligeledes skal du udføre fasten og derefter desuden foretage qadha senere hen. Hvis du rejser i syv dage eller mindre, skal dine bønner forkortes (qasr) og fasten vil ikke være i orden.

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: Repræsentantens kontor i London

Print spørgsmålet og svaret

#51

Bryder man fasten hvis man glemmer at lave ghusl?

Hvis personen i Janabat i måneden Ramadan glemmer at foretage Ghusl  og husker det efter en dag, så skal han foretage qadha for den ene dag. Hvis han glemmer det i løbet af et antal dage, så skal han faste qadha alle de dage, som han er sikker på, at han har været i Janabat. For eksempel, hvis han ikke er sikker på, at han har været i Janabat i tre eller fire dage, så skal han faste qadha for tre dage. 

Var svaret tilfredsstillende?

Kilde: http://islamicmobility.com//pdf/Fasting%20Rules%20from%20Islamic%20Laws.pdf

Print spørgsmålet og svaret

#52

Hvis jeg rejser om morgenen uden en intention om at vende tilbage før middag, hvornår må jeg bryde min faste?

Efter du har passeret byens grænse udover at være betragtet for værende rejsende kan du bryde din faste. Hvis du bevæger dig så langt som 1 km fra byen, kan du bryde din faste og udføre Qasr-bønner forudsat, at du intenderer at rejse 44 km for at  blive betragtet som rejsende.

Var svaret tilfredsstillende? 1

Kilde: Repræsentantens kontor i London

Print spørgsmålet og svaretSayed Ali Sistani

Ayatollah Sayed Ali Sistani er nok en af vor tids mest berømte lærd. Det må siges, at et af de første Tawdih al Masail, der blev udgivet på engelsk var af denne store lærd. Ayatollah Sistani blev født i året 1346, den 9. Rabi al Awwal, i byen Mashad i Iran. Han voksede op i en familie under trygge religiøse rammer og har en mægtig afstamning, hvor både fader og bedstefader var store lærde.

Fødsel

Født d. 04/8/1930

Mashhad, Iran

453spørgsmål besvaret

70Q&A kategorier

Gå til lærdens officelle hjemmeside